סגור
שוק התקווה שכונת התקווה פירות ירקות התייקרויות מדד המחירים 1
שוק התקווה. הפירות הטריים התייקרו ביותר מ-10%

האינפלציה מפתיעה לטובה: מדד מאי עלה ב-0.2%, מחירי הדירות ממשיכים לטפס

מדובר במדד נמוך ביחס לתחזיות האנליסטים, שצפו שיעלה ב-0.6%. שיעור האינפלציה בחישוב שנתי נותר ללא שינוי - 2.8%. מחירי הדירות עלו בפעם הרביעית ברצף: התייקרו ב-2.1% במרץ-אפריל ביחס לאשתקד

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב-0.2%, ובכך האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים נותרה על רמה שנתית של 2.8% בלבד.
מדובר במדד מפתיע לטובה: ההערכות של החזאים השונים היו כי האינפלציה בחודש זה תעמוד על 0.6%, ותעבור את היעד העליון של האינפלציה (הטווח של בנק ישראל עומד על 1%-3%).
עליות המחירים בחודש זה נרשמו בסעיף פירות טריים (10.3%), מזון, תרבות ובידור (1%). ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ירקות טריים (2.4%) ובסעיף תחבורה (1.7%).
המדד הנמוך הושפע בצורה דרמטית מירידה חדה בהוצאות על נסיעות לחו"ל, סעיף זה ירד ב-7.4% והביא לירידה של 0.3% במדד המחירים של חודש זה. זאת אחרי שבחודש שעבר הוא תרם לעליית המדד כ-0.5%. כך שלמעשה, ניתן לראות במדד של חודש מאי מעין תיקון למדד החריג לרעה של חודש אפריל שעלה ב-0.8%.
כדאי לציין, כי גם הפירות הטריים שהן הסעיף שתרם הכי הרבה לעליית המדד בחודש מאי (התייקרו בכ-10% ותרמו עליה של 0.1%) הם גורם עונתי, ולמעשה, בניכוי עונתיות, המדד בחודש מאי עלה רק ב-0.1%. המדד ללא דיור וללא פירות וירקות ומנוכה עונתיות, אפילו ירד ב-0.1% במהלך חודש מאי, עם זאת, אם בוחרים להיצמד למדד ללא דיור וללא פירות וירקות יש לזכור שהאינפלציה השנתית בו עומדת על 3.2% ולא על 2.8% בלבד כמו המדד המלא ללא ניכוי עונתיות.
המדד של חודש מאי ללא ספק גרם לקריאות שמחה בבנק ישראל, מדד זה יעמוד בפני הוועדה המוניטרית בעוד כשלושה שבועות כשייאלצו לקבל החלטה אם להוריד ריבית או להותיר את הריבית על כנה.
עד לרגע פרסום המדד השוק כולו העריך כי בנק ישראל לא יוריד את הריבית. אך ייתכן כי המדד החיובי פותח מחדש את האפשרות להורדת ריבית. עם זאת, יש להדגיש כי בנק ישראל חוזר ומדגיש כל העת כי הוא לא מקבל החלטות ריבית על סמך נתון יחיד.
בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 2.5% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם שבהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 3.7%.
מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה בחודש מאי ב-0.5% והגיע ל-130.7 נקודות לעומת 130.1 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-0.7%.
ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2024 לעומת מאי 2023) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-1.2% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-1.9% ושכירת ציוד ורכב ב-3.3%. מדד מחירי חומרים ומוצרים עלה בחודש מאי 2024 ב-0.5% .
מחירי הדיור עלו בשיעור החד ביותר בחיפה
חודש רביעי ברציפות שבו מדד מחירי הדירות עולה. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ – אפריל 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר – מרץ 2024, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.9%.
בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.8%), צפון (0.5%), חיפה (1.6%), מרכז (0.6%), תל אביב (1.1%) ודרום (0.9%). מחירי הדירות החדשות עלו ב-0.9%.
בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ – אפריל 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ– אפריל 2023 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-2.1%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות: חיפה (6.6%), צפון (3.7%), דרום (3.6%), ירושלים (1.9%), מרכז (1.9%) ותל-אביב (0.1%).