סגור
מתחם מפעלי תעש ב רמת השרון
מתחם מפעלי תעש ברמת השרון (שאול גולן)

המשרד להגנת הסביבה בולם עבודות של אלביט מערכות במתחם תעש השרון

לפי טענת המשרד, העבודות במתחם תעש השרון בחלק המצוי בשטחה של הרצליה, נעשות ללא תיאום או אישור הגורמים הרלוונטיים תוך סיכון להחמרת זיהום הקרקע וגרימת זיהום אוויר באזור

המשרד להגנת הסביבה בולם עבודות של אלביט מערכות במתחם תעש השרון המצוי גם בשטחה המוניציפלי של הרצליה, בטענה כי אלו נעשות ללא תיאום או אישור הגורמים הרלוונטיים תוך סיכון להחמרת זיהום הקרקע במתחם ולגרימת זיהום אוויר באזור - זאת בעקבות בקשת עיריית הרצליה. לפי המשרד, עבודות חישוף הקרקע במתחם נעשות ללא תיאום עם המשרד ועם הגופים הרלוונטיים ועלולות לסכן את הציבור.
מדובר בשטח של כ-7,500 דונם המצוי בתחום המוניציפלי של ארבע רשויות מקומיות: רמת השרון, הרצליה, הוד השרון, ומועצה אזורית דרום השרון, ובו מתכננת המדינה להקים 36 אלף יחידות דיור.
בשבוע שעבר, גילו תושבים הגרים בסמוך למתחם בחלק המצוי בשטחה של הרצליה כי דחפורים גדולים חושפים את הקרקע וכורתים עצים באזור. זאת כחלק מקידום החלטת הממשלה לפינוי מתחם תעש המשמש כיום את אלביט מערכות, במטרה להסב את השטח למתחם מגורים.
(צילום: אריק מרמור)

הנושא נדון כעת בערכאות משפטיות בשל התנגדות העיריות באזור החוששות מהשלכות של בנייה למגורים בשטח המזוהם באופן כבד לאחר שיוצרו בו חומרי נפץ לאורך שנים ארוכות, אך ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ובאלביט מערכות החלו בעבודות לקראת דיגום וניקוי הקרקע, במטרה להעבירה לרמ"י ולקדם את תוכנית הבנייה.
העבודות בשטח נעצרו הבוקר לאחר שעוררו תרעומת בקרב עיריית הרצליה והמשרד להגנת הסביבה, אך עד עתה נמצאו בקרקע חביות ריקות שנשארו לאחר פעילות תעש בשטח, אף על פי שזו הסתיימה זה מכבר. נזכיר כי בחודש האחרון אירע פיצוץ של חומרי נפץ בקרקע במתחם אחר של תעש - בשכונת נוף ים בהרצליה, וימים לאחר מכן אף פרצה שריפה גדולה במקום. כלל הרשויות התנערו מאחריות לנעשה בשטח, וייתכן שבקרקע אף מוטמנים חומר נפץ במיקומים שאינם ידועים לרשויות.
כחלק מהעבודות לחישוף הקרקע בתעש השרון, החלו הפועלים בשטח אף לכרות עצים. לפי עיריית הרצליה, במסגרת העבודות שמבצעות אלביט מערכות ורמ"י מתוכננת כריתה של כאלף עצים באישור פקיד היערות הארצי, אך ללא אישור של פקיד היערות העירוני כנדרש וללא אישור העירייה, ואף מבלי להציג לגורמי העירייה את האישורים השונים לכריתה. בעיריית הרצליה אף טוענים כי העבודות נעשות ללא תיאום למרות שהשטח מכיל חומרים מסוכנים, ומבלי שנעשה סקר סיכונים באזור. לפי רשות הטבע והגנים, שטח תעש השרון משמש כיום בית למינים מוגנים ונדירים רבים, אך בניגוד לנדרש בחוק התשתיות, אלביט מערכות ורשות מקרקעי ישראל פעלו בשטח ללא היתר של הרשות לפגיעה בערכי טבע מוגנים.
במכתב שהפנה עמיר אשד, סגן מנהל המחוז לחברת אלביט מערכות, נכתב כי המשרד הבהיר לאנשי אלביט כי "העבודות מבוצעות ללא תיאום ובניגוד לנהלי העבודה המקובלים. יש להשלים סקר היסטורי, לבדוק לעומק את הצורך ב"זיכוי בטיחותי" של השטח על ידי גורמים מוסמכים (במיוחד לאור המקרים האחרונים באתר תעש נוף ים), לבצע סקרי קרקע וגז קרקע במקומות שניתן ורק לאחר מכן לבצע חישוף צמחיה מבוקר תוך מניעת מטרדים סביבתיים בדגש על מניעת זיהום אוויר". אשד אף ציין כי עבודות חישוף באמצעות כלים כבדים גורמות ל"הפרה משמעותית של פני הקרקע, איבוד מידע חיוני והגדלה משמעותית של מספר קידוחי הקרקע שיהיה צורך לבצע בשל הגדלת אי הוודאות".
מעיריית הרצליה נמסר כי לא יאפשרו לקדם תכניות בינוי על קרקעות "מזוהמות ומסוכנות, וכי "חברת אלביט בחרה לפעול ברשלנות, באופן חסר אחריות וללא כל תיאום עם הרשות המקומית והחברה לשירותי איכות הסביבה – ובכך להעצים את הפצצה המתקתקת בשטח. לנועח הפיצוצים האחרונים במתחם נוף ים, המינימום המתבקש מחברת אלביט היה לתאם מראש כל צעד באתר המקביל, קל וחומר לפני עליית כלים כבדים לשטח שאיש אינו יכול לדעת את היקף חומר הנפץ הפעיל הטמון בו. בנוסף, בחרה אלביט לשלוח את הטרקטורים לביצוע הרס ללא אבחנה של משאבי הטבע, לרבות עצי פיקוס ואקליפטוס, תוך גרימת נזק בלתי הפיך ותוך סטייה חמורה מההיתר שטרם הוברר אם וכיצד ניתן לה".
באלביט אומרים כי "באתר מתבצעות עבודות חישוף קרקע על ידי החברה כקבלנית משנה, עבור רשות מקרקעי ישראל, וזאת לצורך ביצוע דיגום קרקע ושיקומה ע"י הרשות במסגרת מימוש החלטות הממשלה על פינוי מתחם תעש רמת השרון והסבתו למגורים. כל העבודות מתבצעות על פי דין ולאחר בדיקה כי קבלן המשנה פועל בהתאם לדרישות הרגולטוריות. בעקבות הפניות שהתקבלו, השעתה אלביט את ביצוע העבודות לצורך המשך תיאום הפעילות מול גורמי המדינה הרלוונטיים".
ברשות מקרקעי ישראל, שטענו רק לאחרונה כי סירבו לקבל לידיהם את שטח תעש נוף ים בשל הסיכון להימצאות חומרים נפיצים בקרקע וכי השטח נמצא באחריות משרד הביטחון שכן הם אינם מוסמכים לטפל בחומרי נפץ, אומרים כי "בשטח תעש השרון מובילה רמ"י מזה שנים תכנית בנייה גדולה. הפקדת כל תכנית מפורטת במתחם התעש מותנית באישור תכנית לחקירת הקרקע הפעולות המבוצעות הן פעולות המקדימות על מנת שהגנת הסביבה באמצעות החברה לשירותי איכות הסביבה תוכל לפעול בשטח. עבודות חישוף השטח נעשו על מנת למנוע שריפות ולאפשר חקירת תת הקרקע לזיהוי חומרי נפץ כשלב ראשון. לאחר סיום החישוף תכנס חברה לאיתור חומרי נפץ ולאחר זיכוי השטח מבחינה בטיחותית, תחל החברה לשירותי איכות סביבה בחקירת הקרקע מבחינת מזהמים והכנת תכנית לטיהור. על מנת להימנע מאירועים כפי שקרו בנוף ים, אנחנו מבצעים פעולות יזומות שתכליתן להגביר את הבטיחות ולטהר את הקרקע. לבקשת עיריית הרצליה העבודות הופסקו בשלב זה, עד לגידור השטח ותיאום עם העירייה".