סגור

הגל הרביעי
החיסון שינה את מאזן האימה של הקורונה

נתונים שהציג משרד הבריאות מראים כי אף שבגל הרביעי היתה הדבקת שיא, החיסון שבר את הקשר הישיר בין הדבקה לתחלואה - ובעיקר לתמותה

אף על פי שהגל הרביעי של הקורונה (זן הדלתא) התאפיין במספרים גבוהים בקצב ההדבקה והמדביקים, הוא מאופיין במספר נמוך ביותר של חולים קשה ומתים. זו המסקנה החדה שעולה מניתוח השוואתי בין ארבעת גלי הקורונה שהציג משרד הבריאות בהערכת מצב שקיים אתמול עם כמה משרדי ממשלה והגיע לידי "כלכליסט".

קצב הדבקה גבוה

הנתונים מראים כי אף שהגל הרביעי היה קשה מבחינת ההדבקה, החיסון שבר את הקשר הליניארי בינה לבין תחלואה, תחלואה קשה ובעיקר תמותה. לפיכך, הוא שינה באופן דרמטי את מאזן האימה: דבר שלא בא לידי ביטוי במדיניות ובהיסטריה בחלק מכלי התקשורת. הניתוח כולל נתונים מעודכנים ל־23 באוגוסט, ולכן משקף לפחות חלקית גם את השפעת המנה השלישית של החיסון, שכבר ניתנה לכמעט 1.6 מיליון ישראלים.

2 צפייה בגלריה
חיסון נגד קורונה
חיסון נגד קורונה
חיסון נגד קורונה
(צילום: שלו שלום)

מהנתונים עולה כי בגל הרביעי, שהחל עם חדירת זן הדלתא לישראל לפני 66 יום, קצב ההדבקה (R) הוא הגבוה ביותר מאז התפרצות המגפה. הקצב הגיע לכמעט 2.5, כלומר כל נשא נגיף הדביק 2.5 אנשים נוספים. זה שיעור גבוה ב־44% מהקצב בגל השני, וכמעט כפול מקצב ההדבקה בגל הראשון. גם מבחינת מספר נדבקים (מנורמלים לפי יום), מספרם בממוצע ליום עמד על כ־2,413, יותר מבגל השני (1,876) וקצת פחות מבשלישי. כאן צריכים להביא בחשבון כי הגל טרם הסתיים ובקצב כזה הוא עלול לעלות על זה של הגל השלישי. מהנתונים עולה גם כי השיא היומי של נדבקים (ממוצע נע) בגל הרביעי היה גבוה ביחס לשאר הגלים (מקום שני) והגיע ל־7,570, יותר מבגלים הראשון והשני.

צניחה במספר המתים

אלא שכאמור, הודות לחיסון, בגל הרביעי המספרים הגבוהים של הדבקה לא מתורגמים לתחלואה קשה ובעיקר לא לתמותה. מספר החולים הקשים בגל הרביעי עמד על 2,058, הנמוך מבין כל הגלים למעט הראשון, אז הוטל במהירות סגר קשה. גם כש"מנרמלים" את המספר (מחלקים את מספר החולים קשה במספר ימי הגל), הגל הרביעי הוא ה"קל" מכולם: נרשמו בו 31 חולים קשים ליום לעומת כ־61 חולים בגל השלישי (כמעט כפול), וכ־47 בגל השני. גם השיא היומי של חולים קשה בגל הרביעי נמוך בהשוואה לקודמיו.
בהתאם, גם שיא המאושפזים היומי בגל הרביעי (203) נמוך יחסית. ההבדלים באשפוז יכולים לנבוע גם מכך שאלו שנזקקו לאשפוז בגל הנוכחי דרשו פחות ימי אשפוז בהשוואה לגלים הקודמים.
ההבדל המשמעותי הוא במספר המתים: כשמנרמלים את מספר המתים לפי יום, מקבלים שבגל הנוכחי מתים כ־6 אנשים מדי יום, לעומת כ־20.4 ליום בגל השלישי (יותר מפי שלושה) וכ־15.6 בגל השני. גם שיא הנפטרים היומי נמוך משמעותית בגל הנוכחי (25) לעומת שני הגלים שקדמו לו: 76 בשלישי ו־47 בשני.