סגור

נחשף בכלכליסט
ראשי רשויות לליברמן: אל תשלח נציג לישיבת הוות"ל לאישור תחנות כוח

בפנייה לשר האוצר טוענים 17 ראשי רשויות כי המכתב ששלח הממונה על התקציבים במשרד, יוגב גרדוס, ליו"ר הוועדה שלומי הייזלר - בו הוא מפרט את עמדת האגף בנושא - מהווה "התערבות פסולה" בתהליך המקצועי. בנוסף הם מבקשים מליברמן שיבהיר כי עמדת אגף התקציבים אינה משקפת את עמדתו האישית

בעקבות המכתב ששלח הממונה על התקציבים במשרד האוצר יוגב גרדוס, ליו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) שלומי הייזלר, ונחשף בכלכליסט, פנו 17 ראשי רשויות לשר האוצר אביגדור ליברמן, בבקשה כי יורה לנציג האוצר להיעדר מישיבות הוועדה שידונו באישור תחנות הכח העתידיות בישראל. כמו כן, מבקשים ראשי הרשויות מליברמן כי יבהיר שעמדת אגף תקציבים אינה משקפת את עמדתו האישית.
גרדוס מדגיש במכתבו כי לתפיסת אגף התקציבים יש חשיבות רבה לעצמאות התהליך התכנוני, ולכך שיהיה מלאי תכנוני מספיק. כמו כן כתב גרדוס כי הוא סבור שעל הוות"ל לשקול את אישור התחנות על סמך כלל העקרונות שנקבעו במועצה הארצית לתכנון ובנייה (קרבה לאזורי הביקוש, הרחבה של תחנה קיימת ללא פגיעה בבניית תשתיות לאנרגיה מתחדשת בעתיד ויכולת לבנות ברמה טכנולוגית גבוהה, ש.ט). גרדוס ציין כי "צמצום תוכניות המאפשרות הקמת תחנות כח קונבנציונליות עלול להביא לפגיעה בתחרות במשק עקב מיעוט שחקנים, באופן שיוביל להעלאת תעריפים, ואף עשוי לסכן את פיתוח משק החשמל ושרידותו".
2 צפייה בגלריה
ממלא מקום ראש אגף התקציבים באוצר יוגב גרדוס
ממלא מקום ראש אגף התקציבים באוצר יוגב גרדוס
יוגב גרדוס
(יח"צ)
ראשי הרשויות מהשרון, שמתנגדים להקמת תחנות הכח במרכז (קסם ורינדייר) הגדירו את המכתב של גרדוס כ"התערבות פסולה", וכ"מנוגדת להוראות המשנה ליועמ"ש, הקובעות כי ההחלטות צריכות להיות מושפעות רק מעקרונות מקצועיים". ראשי הרשויות תקפו את גרדוס וכתבו כי "רם מבינתנו להבין מדוע בחר ראש אגף תקציבים להתערב בנושא שאינו בתחום אחריותו או סמכותו, ובייחוד שהדבר מנוגד למנהל תקין". לכן הם מבקשים מליברמן להבהיר כי המכתב לא על דעתו, ולהורות לנציג האוצר שלא להשתתף בדיוני הוות"ל העוסקים באישור תחנות הכח העתידיות.
מכתבם של ראשי הרשויות תמוה, שכן גרדוס אינו נבחר ציבור אלא חלק מהדרג המקצועי, כך שמכתבו מהווה הבעת דעה מקצועית. כמו כן, גרדוס לא הביע את עמדתו הישירה בנוגע לתחנת כוח זו או אחרת אלא הביע את עמדתו העקרונית בנוגע לשיקולים שיש לשקול בין החלופות, ואת עמדתו העקרונית בנוגע לצורך במלאי תכנוני רחב ככל האפשר.
עם זאת, אין להתעלם מההקשר: מכתבו של גרדוס נשלח על רקע מכתבה של שרת האנרגיה קארין אלהרר לוות"ל, בו שירטטה השרה את העדפותיה בנוגע לתחנות הכח שאמורות לקום בעתיד. היא כתבה שלדעתה אין לאשר את תחנת קסם, רמזה שתתנגד לאישור תחנת רידנייר בממשלה, וקראה לזרז את הקמת תחנת דליה, ולאחריה את תחנת דוראד.
2 צפייה בגלריה
שרת האנרגיה קארין אלהרר
שרת האנרגיה קארין אלהרר
שרת האנרגיה קארין אלהרר
( יריב כץ)
מכתבה של אלהרר עורר סערה ביחידות ממשלתיות רבות, והביא לכך שהיועמ"ש של משרד האנרגיה הורה לנציג המשרד שלא להשתתף בישיבות העוסקות באישור תחנת הכוח. מכתבה של אלהרר נתפס בעיני הגורמים המשפטיים כהתערבות המנוגדת לעקרונות שקבע המשנה ליועמ"ש ארז קמיניץ, במכתבו לפני כחודש.
יש לציין כי גם שר האנרגיה הקודם יובל שטייניץ הסתייג מתחנת הכח קסם, אך עשה זאת בצורה עדינה יותר: במקום להצביע על התחנות שהוא מעוניין בהם, הוא אמר שלדעתו יש להעדיף את העקרון של "לא להקים תחנות חדשות" על פני שאר העקרונות של המועצה הארצית. כך, שיש מקום לטענה כי מכתבה של אלהרר אינו מהווה "התערבות פסולה", אלא "התווית מדיניות בלתי מנומסת".