סגור
אם המושבות אם ה מושבות בניין בניינים שכונה פתח תקווה
פתח תקווה (צילום: אוראל כהן)

בלעדי
פתח תקווה תשיב לתושבים ארנונה ב־15.8 מיליון שקל

התושבים יקבלו את ההחזר בחודשים הקרובים דרך קיזוז בחיובי ארנונה השוטפים שלהם, בשל שהעירייה גבתה כספי ארנונה ביתר, עקב אי הצמדת חיובי ארנונה המשולמים בהסדר תשלומים למדדים שליליים

תושבי פתח תקווה יקבלו החזר ארנונה של 15.8 מיליון שקל בחודשים הקרובים דרך קיזוז בחיובי ארנונה השוטפים שלהם. כך נקבע בהסכמות בין העירייה לתובע ייצוגי, שאושרו כפסק דין השבוע בבית המשפט המחוזי מרכז.
ההחלטה ניתנה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה ב־2017 נגד העירייה, בטענה שגבתה כספי ארנונה ביתר, עקב אי הצמדת חיובי ארנונה המשולמים בהסדר תשלומים למדדים שליליים.
התובע טען באמצעות עוה"ד מיכאל רוזן ויולה דומנסקי, כי ההצמדה האמורה היתה מובילה להפחתת סכום החיוב כשהמדד יורד. יצויין כי בסוף 2020 בית המשפט העליון קבע בתיק אחר שנגע לעירייה אחרת, כי ארנונה המשולמת בפריסה תוצמד למדד המחירים לצרכן גם כאשר הוא יורד.
בתיק הנוכחי השופטת מיכל נד"ב, בהתאם להסכמת הצדדיים, אישרה בשנת 2020 את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומינתה את מארק פיסחוב כמומחה כלכלי מטעם בית משפט לצורך קביעת סכום ההשבה לזכאים. המומחה קבע כי סכום ההשבה הכולל יעמוד על 15.8 מיליון שקל. ההשבה תתבצע על התקופה מסוף ספטמבר 2015 ועד אמצע מאי 2018. בפסק הדין שנתנה השופטת השבוע נקבע בהסכמת העירייה, שיוצגה בהליך על ידי עו"ד אשר אילוביץ', כי זהו סכום ההשבה.
ההשבה בדרך קיזוז תתבצע בחשבון הארנונה לחודשים נובמבר־דצמבר 2022. מי ששילמו מראש את כל חיוב הארנונה השנתי ל־2022, ההשבה תבוצע בחשבון ינואר-פברואר 2023. משלמים שאינם מחזיקים כבר בנכס בעיר יזוכו גם הם ויישלחו להם מכתבים בדבר יתרת זכות בסמוך לזיכוי.
מעיריית פתח תקווה נמסר: "בהמשך לסיכום שהושג, העירייה תחזיר את פערי החישוב בארנונה שנוצרו בקדנציות קודמות. דבר ההחזר פורסם ע"י העירייה לפני מס' חודשים. בנוסף, ראש העיר החליט על הפחתת תשלום הארנונה למגורים ל־2023".