סגור
עבודות עפר ו תשתית
11 פרויקטי תשתית יידחו - ההוצאה תקטן ב-3 מיליארד שקל בשנים הקרובות (צילום: אוראל כהן)

תקציב 2024
אלפי תקנים יבוטלו: כך מתכנן האוצר לצמצם את הוצאות הממשלה

לצד התוכנית להגדלת הכנסות הממשלה, הפיץ האוצר את תוכניתו לקיצוץ בהוצאות שעליה תדון מחר הממשלה. בין היתר מוצע לקצץ את תקציב משרד התחבורה ב-7.5 מיליארד שקל בארבע השנים הקרובות ולבטל יותר מ-3,000 תקנים במשרדי הממשלה שיפחיתו את ההוצאות בכמעט מיליארד שקל. גובה הקיצוץ הכולל המוצע ב-2024 עומד על 3.4 מיליארד שקל

משרד האוצר הפיץ הבוקר (ד') למשרדי הממשלה את טיוטת הצעדים המרסנים לקראת התקציב המעודכן ל-2024, בהם הטלת מס פחמן, העלאת המס על תחליפי דלק וקיצוץ בתקציבי החברה הערבית. בנוסף לצעדים בצד ההכנסות, באוצר מציעים שורה של צעדים להקטנת הוצאות הממשלה, בהם ביטול אלפי תקנים במשרדי הממשלה. הצעדים שהוגשו אמש לחברי הממשלה, שמסתכמים בקיצוץ של 3.4 מיליארד שקל, לא כוללים עדיין את קיצוץ הכספים הקואליציוניים. ההצעה מהווה בסיס לישיבת הממשלה שתיערך מחר (ה') והיא בנוסף לקיצוץ רוחבי של 3 מיליארד שקל.
בין היתר מוצע להפחית את תקציב הפרסום הייעוץ וההדרכה. באוצר הוחלט לצמצם בצורה דרמטית את היקף הפרסום הממשלתי ולמקדו ב"פרסום שיש לו תועלת ישירה לאזרח בלבד", ההיקף המדויק של הקיצוץ לא ברור. כמו כן, יופחתו תקציבי הייעוץ וההדרכה ב-25%.
עוד הוחלט על דחיית ביצוע פרויקטי תשתית וצמצום תקציב הפיתוח של משרד התחבורה. מדובר בדחייה של 11 פרויקטי תשתית, שיביא להקטנת ההוצאה ב-3 מיליארד שקל בשנים הקרובות. בסך הכול, יקטן תקציב משרד התחבורה בכ-7.5 מיליארד שקל בארבע השנים הקרובות. הפרויקטים שיידחו הם: מטרונית קריית אתא - עוקף מזרחי; כביש 60 - עוקף אל ערוב-בני נעים; מחלף המוביל; מחלף עתלית; מחלף עיסוואיה; כביש 60 - צומת אלעזר-צומת הגוש; כביש 45 - ציר המחצבות; כביש 85 - מחלף נחל עמוד; כביש 781 - מחלף גלעם; מחלף עטרות; פרויקט המטרופן.
כמו כן, באוצר מציעים לצמצם את הזכאות לסיוע בשכר דירה לעולים חדשים. מדובר הכוונה היא לקצר את תקופת הזכאות לסיוע אוטומטי, לייחד את הסיוע רק לעולים שקרובים לגיל פרישה. במקרה זה מדובר בחיסכון של 40 מיליון שקל בשנה.
במשרד האוצר מציעים בנוסף לבצע קיצוץ ייחודי במשרדי ממשלה והרשויות (מעבר לקיצוץ הרוחבי). לפי ההצעה, ממשרד האנרגיה יקוצצו 18 מיליון שקל, ממשרד העבודה 5 מיליון שקל, מהמשרד להגנת הסביבה 22 מיליון שקל. בין היתר תופסק התמיכה ביחידות סביבתיות המטפלות באיכות הסביבה ברמה העירונית. כמו כן, תקציב רשות המים יפחת ב-100 מיליון שקל, משרד התיירות יקצץ 36 מיליון שקל, משרד הדתות יקוצץ ב-160 מיליון שקל ומשרד השיכון יקוצץ בכ-10 מיליון שקל.
לפי הצעת האוצר משרד החקלאות יקוצץ באופן חריג – בהיקף של 107 מיליון בשנת 2024, בנוסף 157 מיליון שקל ב-2025. הקיצוץ המשמעותי יבוצע דרך סגירת סניפי המחוזות של משרדי החקלאות, צמצום יחיד ההדרכה במשרד, וצמצום פעילות היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות. גם מטה משרד הבריאות יקוצץ - ב-150 מיליון שקל. האגרות בגין רישום מרפאה חייבת, ובגין אישור שיווק תכשירים רפואיים ותמרוקים יעלו. התוספת הטכנולוגית לשנת 2024 תופחת ב-108 מיליון שקל.
כמו כן, בבמשרד האוצר מציעים לבצע קיצוץ ל-80 מיליון שקל בשנת 2024 במשרד החינוך ושל 240 מיליון שקל ב-2025. זאת לפי האוצר באמצעות קיצוץ של שעות ההוראה השבועיות המוענקות במסגרת "סל מנהל מחוז". כמו כן מוצעים צעדי התייעלות במטה המשרד. משרד הכלכלה יקוצץ על פי ההצעה ב-50 מיליון שקל ב-2024, ב-100 מיליון שקל ב-2025, וב-143 מיליון שקל בשנת 2026. המשרד יפחית 50 תקני כח אדם. ההפחתה נובעת מהכוונה להקשיח את המענקים בחוק עידוד השקעות הון. ולבטל את פעילות "קהילת החדשנות" במשרד הכלכלה.
עוד מציעים באוצר כי שירות החוץ של ישראל יקוצץ. מדובר בהפחתה של 42 מיליון שקל בתקציב משרד החוץ, הפחתת מספר השליחים בחול ב-20. מעבר לשגרירויות אזוריות (לדוגמה שגרירות הודו מהווה נציגות אזורית גם לסרי לנקה ובהוטן). ההצעה לא פוסחת על תקציב התרבות והספורט ומציעה קיצוץ של 59 מיליון שקל בתקציב המשרד. הקיצוץ מורכב מהפסקת התמיכה בגובה 9 מיליון שקל בהתאחדויות בתי הספר. כמו כן מוצע להפסיק את תקציב סל הספורט בגובה 20 מיליון שקל המועבר לרשויות המקומיות וקיצוץ של 25 מיליון שקל בתקציב התמיכה בספריות.
הצעת משרד האוצר כוללת גם איחוד הטיפול באזרחים ותיקים וברשויות מקומיות, כך שיועבר אגף בכיר אזרחים ותיקים ממשרד הנגב והגליל למשרד הרווחה. עוד מציעים באוצר לסגור את אגף רישוי עסקים במשרד הפנים, ולהעבירו לרשות האסדרה במשרד ראש הממשלה. ההצעה כוללת גם הגברת הבקרה על תקציב המוסד ושב"כ – ועדת השרים לענייני הצטיידות תידרש לאשר מיזמים ביטחוניים של שב"כ והמוסד שעלותם מעל ל-80 מיליון שקל בתקציב רב שנתי, או 30 מיליון שקל בתקציב שנתי.
כמו כן, באוצר מציעים כי במקום תשעת המשרדים התומכים כיום במחקר יישומי, תוקם קרן אחת כללית שתמוך במחקר יישומי. בנוסף תיבחן העברת טיפות החלב לתוך קופות החולים - בדברי ההסבר נרמז כי יש לבחון גם את הצורך בלשכות הבריאות המחוזיות המעסיקות 2,500 עובדי מדינה. גם תקציב המשרד לביטחון לאומי יקוצץ – העברת 430 מיליון שקל שהיו אמורים להינתן ב-2024 ל"רכש נלווה לתקני כח אדם" תידחה. לפי האוצר, קיצוץ של 3,250 תקנים במשרדי הממשלה אמור להביא לחסכון של 930 מיליון שקל. הקרן לשמירת הניקיון תעביר 820 מיליון שקל בשנת 2024, זאת אחרי שלא העבירה 400 מיליון שקל בשנה הקודמת למרות החלטת הממשלה.
תקציב משרד הבריאות יקוצץ ב-270 מיליון שקל: 108 מיליון שקל יגיעו מהתוספת הממשלתית לסל התרופות, שתתכווץ באופן זמני ב-2024. ההחלטה מנומקת בכך שפעילות הוועדה שמחליטה על התרופות והטכנולוגיות שיתווספו לסל התעכבה בשל המלחמה, ועיכוב זה הביא למעשה לחיסכון כספי. בנוסף, 150 מיליון שקל יגיעו מתקציב המטה של המשרד, ו-12 מיליון שקל מעדכון תעריפי אגרות, כגון אגרות לרישום תרופות, שאמור לייעל את תהליכי רישום התרופות ולהפחית את צוואר הבקבוק הקיים, שנובע ממחיר האגרות הנמוך, שמעודד חברות תרופות להגיש בקשות לתרופות שלבסוף לא ישווקו. בנוסף, הממשלה מציעה להפחית 50 מיליון שקל מהסבסוד הקיים ל-11 בתי החולים הממשלתיים.
בשונה מהצהרות הממשלה על כך שתקציב תוכנית המילואים יעמוד על כ-9 מיליארד שקל, כעת נראה שבאוצר מייעדים 3.5 מיליארד שקל בלבד, זאת לצד 1.5 מיליארד שכבר אושרו. לא ברור מהיכן יגיע המימון ל-4 מיליארד שקל נוספים. לפני כשבועיים הכריזו שרי האוצר והביטחון על התוכנית, שכוללת מענקים כספיים, סיוע לעצמאים, סבסוד לימודים באוניברסיטאות ועוד, זאת בטרם נקבע מה המקור התקציבי. בתחילת השבוע האחרון הוחלט כי התוכנית תבוצע בפעימות: נמצאו מקורות תקציביים מתקציב 2023 בגובה 1.5 מיליארד שקל, שנועדו לשלם מענקים כספיים עבור נובמבר ודצמבר. הממשלה אמורה לאשר 7.5 מיליארד שקל נוספים במסגרת תקציב 2024, אך כאמור בטיוטת הצעדים התקציביים ל-2024, הממשלה ייעדה תקציב בסך 3.5 מיליארד שקל בלבד.
בתוך כך, יו״ר הכנסת אמיר אוחנה הודיע היום לשר האוצר, כי הכנסת תקצץ סכום של 121 מיליון שקל מתקציבה לשנת 2024 לטובת המאמץ המלחמתי; אשר יצטרפו לקיצוץ בסך 80 מיליון שקל שכבר קיצצה עם תחילת המלחמה, ובסה"כ 201 מיליון שקל.
צבי זרחיה השתתף בהכנת הידיעה