סגור

גרושתו של מייק בן ארי החשוד בהונאת משקיעים תשיב לקופת הנאמן 300 אלף שקל

מנגד, נדחתה בקשה כי ורד כליש-בן ארי תשיב לקופה סכום נוסף בסך כ-196 אלף שקל. בא כוחה: "ורד היא קורבן ככל אחד מהנושים". השופט: "תיק חדלות פירעון מורכב ביותר ואולי אף חסר תקדים בהיקפו בישראל".

גרושתו של מייק בן ארי החשוד בהונאת משקיעים תשיב לקופת חברת "אי. ג'י. אף. אי. ישראל" בשליטת מייק בן ארי סכום של 300 אלף שקל וכן תשלם הוצאות משפט בסך 35 אלף שקל. בכך נעתר בית משפט לבקשת הנאמן לנכסי מייק בן ארי, עו"ד ליאור דגן, שהינו גם הנאמן של החברה הישראלית. לעומת זאת, בית משפט לא נעתר לבקשת הנאמן להורות לגרושתו של בן ארי, ורד כלש-בן ארי, להשיב סכום נוסף של כ-196 אלף שקל (כ-58 אלף דולר). הנאמן טען כי מדובר בכספים שהועברו לכלש-בן ארי מקופת החברה בשלושת החודשים שקדמו להליכי חדלות הפירעון של החברה ומהווים העדפת נושים אסורה.
באפריל 2021 פתחה רשות ניירות ערך בחקירה בעניינו של מייק בן ארי וחברת EGFE, בחשד לביצוע עבירות על חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ ועוד. על פי החשד, בן ארי גייס מאות מיליוני שקלים מכאלף משקיעים, תוך הצגת מצגי שווא ושימוש בכספים למטרות אחרות מאלה שהציג למשקיעים. לאחרונה עבר התיק להחלטת הפרקליטות שטרם פרסמה את החלטתה האם להגיש כתב אישום.
במקביל לחקירה הפלילית שהתנהלה נגד בן ארי, הוא נכנס גם להליך חדלות פירעון ומונה לו נאמן. יש לציין כי מייק בן ארי השוהה בחו"ל מכחיש בתוקף הטענות נגדו. לאחרונה הגיב לבית משפט וציין כי "מייק בן ארי איננו 'מיידוף' הישראלי, הנאמן איננו ג'יימס בונד הרודף אחרי 'ארכי-פושעים' ברחבי העולם, לא נגנבו מעל ל-600 מיליון שקל".
במסגרת ההליך הנוכחי ציינה כלש-בן ארי בין השאר כי ההעברה הדולרית היוותה תשלום על חשבון חוב מזונות ועוד. באשר להעברה השקלית, כלש-בן ארי טענה כי התשלום התקבל במהלך העסקים הרגיל של החברה הישראלית, כהחזר חלקי בגין השקעתה בחברה הישראלית, וכי הנאמן לא סיפק כל הוכחה על כך שמדובר בהונאת פונזי. נטען כי מתוך חומר הראיות עולה כי החייב מייק בן ארי בסך הכל השקיע את הכספים באפיקים שונים מאלה שעליהם התחייב כלפי המשקיעים.
סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט חגי ברנר, קבע כי "לאחר עיון בכלל טיעוני הצדדים ובחומר הראיות, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל בקשר להעברה השקלית ולהידחות בקשר להעברה הדולרית".
עוד קבע השופט כי זהו "תיק חדלות פירעון מורכב ביותר ואולי אף חסר תקדים בהיקפו בישראל. נכסיהם של החייב ושל החברות אשר בשליטתו מפוזרים ברחבי תבל. הליך כינוסם צפוי להיות ממושך, נוכח מכשולים שהחייב ושותפיו בחו"ל מערימים חדשות לבקרים על הנאמן ובשים לב לכך שעיקר הנכסים מצוי מחוץ לישראל ומימושם צפוי להיות סבוך עד מאוד.
"לא ניתן עדיין לקבוע מהו הסכום הכולל שיעמוד לבסוף לחלוקה בין הנושים, שהרי תקוות וציפיות לחוד, ותוצאות בשטח לחוד. גם מלאכת ההכרעה בתביעות החוב צפויה להיות ממושכת ומאתגרת במיוחד, הן בשל ריבוי הנושים, הן בשל המורכבות המשפטית והשאלות התקדימיות שמתעוררות בקשר לכך והן בשל הנחיתות האינפורמטיבית בה מצוי הנאמן, שעה שהחייב שוהה בחו"ל ומסרב לשוב לישראל מאימת הדין והנושים".
עוד ציין השופט כי אין סיבה שלא להניח כי היקף התביעות יהיה כפול מ-300 מיליון שקל ויעמוד על 600 מיליון שקל. יש לציין כי מייק בן ארי דוחה הנחה זו. מפסק הדין עולה כי כלש-בן ארי טוענת שהחברה הישראלית חייבת לה כ-3.3 מיליון שקל. מנגד טוען הנאמן כי כלש-בן ארי חייבת לקופה 22 מיליון שקל שקיבלה שלא כדין כביכול במרוצת השנים ממייק בן ארי. טענה המוכחשת על ידה.
עו"ד ורו"ח עמית חרחס, בא כוח כלש-בן ארי מסר בתגובה: "אנחנו לומדים את ההחלטה. השופט דחה למעשה את בקשת הנאמן לחייב את ורד בהשבת כספים נוספים שהנאמן ביקש וקיבל באופן חלקי את בקשתו. גם הממונה סבר שאין מקום להיעתר לבקשת הנאמן במלואה ובית המשפט למעשה אימץ את עמדת הממונה. ורד סבורה שהנאמן מנסה לבצע לה שיימינג ציבורי ולפגוע בפרטיותה. בעניין הזה מתנהלים אף הליכים אישיים כנגד הנאמן. ורד היא קורבן ככל אחד מהנושים".