$
בארץ

הלמ"ס מעדכנת: כלכלת ישראל התכווצה ב-2020 ב-2.6%

האומדן הקודם עמד על 2.5%; רמת התוצר המקומי הגולמי לנפש עלתה ברבעון הרביעי אשתקד ב-7.4% וחזרה אחורה 3 שנים והיא דומה לזו של הרבעון השלישי של 2017

דורון ברויטמן 13:4018.04.21

התמ"ג (התוצר המקומי הגולמי) ירד בשנת 2020 ב-2.6% לעומת שנת 2019. כך מעדכנת היום (א') הלמ"ס. אומדן זה מתקן את האומדן הקודם שפורסם במהלך החודש ועמד על 2.5%.

 

 

 

בתוך כך מגולמות ירידות של 9.5% בצריכה הפרטית, 8% ביבוא הסחורות והשירותים ו-4.8% בהשקעה בנכסים קבועים. מנגד נרשמו עלייה של 2.7% בהוצאה לצריכה ציבורית ועלייה של 1.3% ביצוא הסחורות (ללא יהלומים וחברות ההזנק).

 

קניון גבעתיים בימי הסגר בקורונה קניון גבעתיים בימי הסגר בקורונה צילום: דוד הכהן

 

התוצר המקומי הגולמי לנפש המגלם את רמת החיים בארץ, עלה ברבעון הרביעי של 2020 ב-7.4% בחישוב שנתי, כך שרמת התוצר המקומי הגולמי לנפש חזרה אחורה שלוש שנים והיא דומה לזו של הרבעון השלישי של 2017.

 

לעומת הרבעון הקודם, עלה התמ"ג ב-6.5%. על פי נתוני הלמ"ס, העלייה בתוצר משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית (17.7%) ובהשקעות בנכסים קבועים (65.6%) שהושפעו מעלייה משמעותית ביבוא כלי הרכב ברבעון זה, וכמו כן עלייה גם בהוצאה לצריכה ציבורית (25.5%) כאשר יוא הסחורות והשירותים ירד (2.8%).

 

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, נרשמה ירידה של 0.7% בתמ"ג כאשר ירידה גדולה של 8% נרשמה בצריכה הפרטית. כמו כן ירידה של 2.8% נרשמה ביבוא הסחורות והשירותים. מנגד נרשמו עליות של 8.7% בהוצאה לצריכה ציבורית ושל 1.5% בהשקעה בנכסים קבועים.

 

בהשוואה למדינות ה-OECD, ישראל נמצאת בחלק העליון של הטבלה ביחס לנתונים של הרבעון המקביל בשנת 2019. מבין המדינות שבארגון, איטליה, בריטניה וספרד הן המדינות שנפגעו כלכלית בצורה הקשה ביותר ממשבר הקורונה. כך באיטליה ירד התמ"ג ביחס לרבעון הקודם ב-2019 ב-6.6%, בבריטניה ב-7.3% ובספרד ב-8.9%.

 

x