$
בארץ

שותפות תמר מגדילות הוצאות כדי לצמצם את היטל ששינסקי

השותפות במאגר תמר מעכבות תשלום של 80 מיליון דולר לאוצר, בטענה כי יש לקזז את הוצאותיהן על פיתוח מאגר הגז הסמוך תמר SW. תשע שנים מאז הטלת מס ששינסקי החברות ממשיכות בתרגילים כדי למנוע העברת תשלומים

ענת רואה 07:0718.04.21

מחלוקת בין רשות המסים לבין השותפות במאגר הגז הטבעי תמר על אופן החישוב של היטל ששינסקי מעכבת תשלום בהיקף 80 מיליון דולר לאוצר המדינה. המחלוקת עשויה להשפיע גם בהמשך על חישוב מס ששינסקי.

 

 

על פי רשות המסים, על השותפות לשלם 80 מיליון דולר עבור 2020. השותפות מתנגדות לדרישה וחולקות על דרך החישוב ועל מועד התשלום. עד כה שולמה מקדמה של 10 מיליון דולר בלבד, כשרוב השותפות במאגר נמנעו מלהכיר בהוצאה החשבונאית (מלבד דלק קידוחים שהכירה בהוצאה קטנה). 

מימין: מנכ”ל דלק קידוחים יוסי אבו ומנהל רשות המסים ערן יעקב. הרשות הורתה לשלם 10 מיליון דולר מקדמה  מימין: מנכ”ל דלק קידוחים יוסי אבו ומנהל רשות המסים ערן יעקב. הרשות הורתה לשלם 10 מיליון דולר מקדמה צילומים: עמית שעל

 

 

 

המחלוקת היא על זקיפת הוצאות בשנים 2013 עד 2018 שהשותפות במאגר תמר ביצעו לצורך חישוב ההיטל. המחלוקת משפיעה גם על המועד שבו על השותפות להתחיל לשלם את ההיטל וגם על המדרגה שלו. המחלוקת כאמור תשפיע גם בהמשך על חישוב מס ששינסקי, מאחר שהמס הוא פרוגרסיבי. אם תאומץ עמדת רשות המסים - יעלו השותפות במועד מוקדם למדרגה גבוהה יותר.

 

הדו”חות של דלק קידוחים מספקים הסבר למקור המחלוקת: מהדו”חות עולה כי השותפות בתמר הוסיפו את ההוצאות על מאגר תמר SW לצורך חישוב ההיטל. זה במאגר תמר דרום־מערב, מאגר קטן שהתגלה בשטח הרשיון של תמר. רשות המסים לא מכירה בהוצאות על מאגר זה מפני שמדובר בשני מאגרים נפרדים. ההשפעה של המחלוקת בין הצדדים היא הקדמה או דחייה של כמה חודשים במועד תחילת התשלום של ההיטל: 80 מיליון דולר.

 

הגדלת ההוצאה דוחה את מועד התשלום. לטענת שותפות תמר, המועד חל רק מינואר 2021, ואילו רשות המסים, שלא מכירה בהוצאה, סבורה שמועד תחילת התשלום הוא אמצע 2020.

 

מקדמה של 10 מיליון דולר

 

שותפות תמר החלה להעביר בחודשים האחרונים את התשלומים לפי מס ששינסקי, וזאת כתשע שנים לאחר החקיקה בכנסת ושבע שנים לאחר תחילת הפקת הגז. דלק קידוחים כאמור הכירה במועד תחילת התשלום בדצמבר 2020, ואילו יתר השותפות במאגר רק חודש לאחר מכן. אולם לא אמור להיות הבדל במועד תחילת תשלום היטל ששינסקי בין השותפות השונות בתמר: שברון 25%; דלק קידוחים 22%; ישראמקו 28.75%; תמר פטרוליום 16.75%; דור 4%; אוורסט 3.5%.

 

השותפות כללו פרטים על המחלוקת בדו”חות הכספיים שלהם לסיכום 2020. בדו”חות ישראמקו נכתב כי להערכת יועציה המשפטיים, השותפות תהיה חייבת בתשלום רק מינואר 2021. אם תתקבל פרשנות רשות המסים, ייווצר לישראמקו חוב ל־2020 בהיקף 23 מיליון דולר. ישראמקו מחזיקה ב־28.75%, ולפיכך היקף המחלוקות בנוגע לשותפות תמר כולה מסתכם כאמור ב־80 מיליון דולר. להערכת היועצים המשפטיים של דלק קידוחים, הסיכוי שטענות השותפות יתקבלו ביחס למרבית הסוגיות במחלוקת עולה על הסיכוי לדחייתן. 

אסדת הקידוח במאגר תמר. המחלוקת תשפיע על המשך חישוב מס ששינסקי אסדת הקידוח במאגר תמר. המחלוקת תשפיע על המשך חישוב מס ששינסקי צילום: אלבטרוס

 

רשות המסים הורתה לשלם 10 מיליון דולר מקדמה, והיתר ישולם רק בהמשך. חלקה של דלק קידוחים בתשלום המקדמה הוא 2.2 מיליון דולר (22%). עם זאת, מהדו”חות עולה כי דלק הכירה בהוצאה חשבונאית של 3.8 מיליון דולר, מאחר שיועציה המשפטיים העריכו שיש סיכוי של יותר מ־50% שהפרשנות של רשות המסים תתקבל חלקית. אם תתקבל עמדת רשות המסים במלואה, על דלק קידוחים יהיה לשלם לקופת המדינה 17.6 מיליון דולר.

 

ישראמקו, לעומת זאת, סבורה כי יש הסתברות של יותר מ־50% שתביעת רשות המסים תידחה, ולכן היא לא הכירה בהוצאה על ההיטל. כעת הנושא נמצא בהליך השגה ברשות המסים.

 

מחלוקת על מדרגות ההיטל

 

המחלוקת בין הרשות לשותפות תמר משפיעה על מדרגת היטל ששינסקי שעליהן לשלם. חוק מיסוי רווחי נפט קובע את חישוב ההיטל על הרווחים לפי מנגנון מסוג R Factor - כלומר על פי היחס בין ההכנסות המצטברות מהפרויקט (ההפרש בין התקבולים המצטברים לבין התשלומים המצטברים) לבין ההשקעות המצטברות בפרויקט, כפי שהוגדרו בחוק.

 

מנגנון החישוב של ה־R Factor הוא פרוגרסיבי ולפיו אם ה־R נמוך מ־1.5, הרי ששיעור ההיטל כפי שהוגדר במסגרת הוא 0%. כאשר ה־R יגיע ל־1.5, ייגבה היטל מינימלי של 20%. כשהיחס יעלה, יגדל שיעור ההיטל בצורה פרוגרסיבית עד לשיעור מקסימלי של 46.8% שצפוי ב־2024, עם הגעת היחס ל־2.3. בפועל תמר זכתה להטבה נוספת עם תשלום מס, כך שהפעימה הראשונה תירשם רק כשהמקדם יהיה 2.

 

בינואר 2021 פורסם להערות הציבור תזכיר חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, שבמסגרתו הוצעו כמה תיקונים לחוק. ביניהם תיקון לסעיף 11 לחוק, באופן שיאפשר לרשות המסים לגבות היטל שנוי במחלוקת כבר לאחר החלטת רשות המסים בהשגה על שומת ההיטל, ולפני בירור המחלוקות בבית המשפט.

 

משותפות תמר נמסר: "המאגר משלם וישלם בכל חודש עשרות מיליוני דולרים למדינה כחלק מהיטל ששינסקי. בנוסף משולמים למדינה מיליונים בגין מסים ותמלוגים. השותפות בתמר שילמו את מלוא הסכום שנדרשו על ידי מס הכנסה כמקדמה בגין 2020".

x