Dun

"אני תמיד מביא לשולחן את הזכויות של הילדים"

עו"ד ומגשר ארתור שני, מא' זיסמן שני - חברת עו"ד, מספר על ילדותו, ועל העובדה שיש לו כרגע משרד לדיני משפחה וירושה

מוגש מטעם Dun's 100 15:1611.04.21