$
בארץ

100 אלף שבו לעבודה במחצית השנייה של פברואר, האבטלה - 15.4%

לפי נתוני הלמ"ס, פתיחת המשק הובילה לירידה במספר המובטלים במחצית השנייה של החודש שחלף, ואולם הוא עדיין גבוה מאוד - 640 אלף. עקב חג הפסח, בשבועות הקרובים תיתכן ירידה מתונה יותר במספר המובטלים

שחר אילן 13:0022.03.21

שיעור האבטלה בחישוב המורחב של הלמ"ס ירד מ-18.2% - שהם 744 אלף מובטלים - במחצית הראשונה של פברואר, ל-15.4% - שהם 640 אלף מובטלים - במחצית השנייה. כלומר, פתיחת המשק הובילה לשובם של כמאה אלף עובדים למעגל התעסוקה בחצי השני של פברואר, אך שיעור האבטלה נותר עדיין גבוה מאוד. שיעור האבטלה בחישוב המצומצם, בו משתמש האוצר, ירד אף הוא באופן משמעותי - מ-15.5% ל-12.6%, שהם 508 אלף איש. כך עולה מנתוני האבטלה לחודש פברואר שמפרסמת היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך תוצאות סקר כוח האדם.

 

יש לציין כי במחצית הראשונה של פברואר נרשמה ירידה קלה מאוד בשיעור האבטלה. בנוסף נראה שבגלל פסח והחגים הלאומיים, קצב החזרה לעבודה יהיה איטי יותר בשבועות הקרובים - עד סוף אפריל.

 

 

הלמ"ס מפרסמת שלושה נתוני אבטלה עיקריים בתקופת הקורונה; כך, אחוז הבלתי מועסקים (מובטלים לפי ההגדרה הקלסית - אנשים ללא מקום עבודה שמחפשים עבודה) עלה מ-4.6% במחצית הראשונה של פברואר ל-5.6%, שהם 225 אלף איש, במחצית השנייה. לנתון זה מעט מאוד משמעות בתקופת הקורונה, בגלל הכמות הגדולה של אנשים הנמצאים בחל"ת וכן של אנשים שפוטרו ואינם מחפשים עבודה. זאת, אם בגלל ההנחה שאי אפשר למצוא עבודה ואם בגלל דמי האבטלה שניתנים עד חודש יוני. בנוסף הנתון החצי-חודשי של הבלתי מועסקים נתון לתנודות גדולות ובלתי מוסברות. ממילא, קשה מאוד להסתמך עליו לשם הערכת מספר מחפשי העבודה ללא מעסיק במשק.

 

 צילום: באדיבות שירות התעסוקה

 

בנוסף, אחוז הבלתי מועסקים פלוס הנעדרים כל שבוע הסקר מעבודתם רשם ירידה גדולה, מ-15.5%, שהם 616 אלף איש, במחצית הראשונה של פברואר, ל-12.6%, שהם 508 אלף, במחצית השנייה. ההגדרה של נעדרים בכל שבוע הסקר מעבודתם אמורה לאתר את הנמצאים בחופשה ללא תשלום. זהו למעשה הנתון המצמצם, באמצעותו מודד משרד האוצר את האבטלה. על פי החוק, חודש אחרי שהנתון יגיע ל-10% ירד גובה דמי האבטלה ל-90%. לחלופין קובע החוק שתשלום דמי האבטלה למובטלי הקורונה יימשך עד יוני 2021.

 

הנתון המרחיב של הלמ"ס כולל את הבלתי מועסקים, אנשים שנעדרו כל השבוע מעבודתם וכן אנשים שאיבדו את מקום עבודתם בתקופת הקורונה ואינם מחפשים עבודה. זה הנתון הקרוב יותר למצב בשטח. כך כאמור, שיעור האבטלה לפי החישוב המרחיב ירד מ-18.2%, שהם 744 אלף מובטלים במחצית הראשונה של פברואר, ל-15.4%, שהם 640 אלף איש, במחצית השנייה.

 

הלמ"ס מפרסמת גם את נתוני האבטלה לפי חלוקה לחודשים. כיוון שהנתון משקף סקרים שנערכים במשך כל החודש, הוא מלמד פחות על ההתפתחויות האחרונות - ואכן, הירידה החודשית נמוכה בהרבה מהירידה החצי חודשית: שיעור האבטלה בחישוב המורחב ירד מ-18% בינואר ל-16.7%, שהם 699 אלף איש, בפברואר; ושיעור האבטלה בחישוב המצומצם ירד מ-15.4% בינואר ל-14%, שהם 568 אלף איש, בפברואר.

x