בארץ

28% מהמורים והגננות החרדים חלו בקורונה - לעומת 5% בלבד בחינוך הממלכתי

כך עולה מנתונים שפרסם משרד החינוך. עוד עולה -34% מעובדי ההוראה עדיין לא מוגנים מקורונה, כלומר לא התחסנו בחיסון שני או החלימו, ו-20% לא התחסנו אפילו בחיסון ראשון. רק 31% מעובדי ההוראה החרדים התחסנו בחיסון שני

שחר אילן 16:5201.03.21

מנתונים על חיסון עובדי ההוראה שפרסם היום (ב') משרד החינוך, עולה כי 34% מהמורים והגננות עדיין לא התחסנו בחיסון שני או החלימו מהקורונה, כלומר אינם מוגנים מהמחלה ו-20% לא התחסנו כלל. עוד עולה כי שיעור המורים והגננות החרדים שחלו בקורונה במגזר החרדי גבוה פי 5.5 מבחינוך הממלכתי.

 

 

לפי הנתונים המצב חמור במיוחד במגזר החרדי, שבו רק 31% מעובדי ההוראה התחסנו בחיסון שני, ובמגזר הערבי שבו רק 39% מחוסנים. עם זאת, במגזרים אלה ישנם מספרים גבוהים יחסית של מחלימים. 

 

 נתונים ראשוניים מקורבים מחוסנים נתונים ראשוניים מקורבים מחוסנים

 

בישראל 243 אלף מורים וגננות. לפי הנתונים, מהם 55% התחסנו בשני חיסונים ו-11% החלימו מקורונה. בסך הכל רק 66% - שהם שני שליש - מוגנים מפני המחלה. במשרד החינוך מעריכים שעוד 14% התחסנו בחיסון ראשון ולכן בסך הכל 80% מהמורים התחסנו או בתהליכי חיסון או החלימו.

 

יש בעניין זה פער גדל מאוד בין המגזרים. במגזר הממלכתי 74% התחסנו או החלימו. במגזר הדתי רק 64%. במגזר החרדי מדובר ב-59% ובמגזר הערבי ב-53%. קשה להעריך איך לחלק בין המגזרים את כמות המתחסנים בפעם הראשונה.

 

יצויין שבמגזרים החרדי והערבי כמויות המתחסנים בחיסון שני נמוכות יחסית - 31% בחרדי ו-39% בערבי. מה שמעלה את כמות עובדי ההוראה המוגנים אצלם היא כמות גבוהה מאוד של מחלימים. 9,000 מורים וגננות חרדים, שהם 28% מכלל עובדי ההוראה החרדים, היו חולים בקורונה. זאת לעומת 5% בלבד מהמורים והגננות בממלכתי ו-8.5% בקרב כלל עובדי ההוראה הלא חרדים.

x