$
בארץ

בלעדי לכלכליסט

התנגדות במשרד המשפטים לתוכנית להקצאת 2 רציפים בנמל אשדוד לתעשיית הגז

משרדי התחבורה והאוצר מעוניינים להעביר החלטת ממשלה שתעגן את הקצאת רציפים 24 ו-25 בנמל אשדוד כעורף תפעולי שישרת את תעשיית הגז; הערכה היא שצעד כזה יקל על המהלך להפרטת נמל אשדוד כבר בשנה הקרובה. רשות התחרות מעורבת בשיח בעניין

ענת רואה 14:4517.02.21
כוונת משרדי האוצר והתחבורה להעביר החלטה בממשלה שתעגן את הקצאת רציפים 24 ו-25 בנמל אשדוד כמחסן שישרת את תעשיית הגז, נתקלת בקשיים מול מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים שהתבקשה לסייע בגיבוש הצעת החלטה בעניין.

 

זאת הן על רקע תקופת הבחירות אך גם על רקע התקדימיות שיש בכוונה להגביל זאת לתקופה של 15 שנה ולאחר מכן להעניק אופציה לנמל אשדוד לפתח את הרציפים.

 

 

 

לפני כשבוע פנו ראש אשכול רגולציה יובל רויטמן וראש אשכול תאגידים ושוק ההון במשרד המשפטים רוני טלמור למשרדי האוצר והתחבורה והתייחסו למספר קשיים שיש לקידום הצעת החלטה בעניין בידי הממשלה בין היתר בתקופת בחירות.

 

הצעת ההחלטה לפי נוסחה העדכני כוללת שני סעיפים עיקריים הנוגעים לרציפים 24-25: הראשון עוסק בשימושים ב-15 השנה הבאות ולפיו הממשלה תרשום את כוונת חברת נמלי ישראל (חנ"י) להקצות את השטח לגורם שיתן שירותי נמל לתעשיית הגז הטבעית. החלטה כזו התבקשה למרות שחנ"י כבר פרסמה מכרז בעניין לפני מספר חודשים והמכרז עדיין בתהליך.

 

נמל אשדוד נמל אשדוד צילום: אבי רוקח

 

הסעיף השני בהצעת ההחלטה עוסק במתן הנחיה מטעם הממשלה לחנ"י לתת אופציה לנמל אשדוד לפתח את רציפים 24-25 החל משנת 2036, תוך קביעת פרטי האופציה הזו.

 

שני רציפי העבודה 24 ו-25 בנמל אשדוד היו מיועדים, לפחות לפי התוכנית המקורית, לעבור לידי גורם פרטי שלישי, שלא יהיה קשור לנמל הדרומי החדש שנבנה וגם לא לנמל אשדוד. אלא שמשמעות מהלך כזה היתה תחרות מסיבית לה היה זוכה נמל אשדוד – מה שעורר התנגדות בעיקר מצד ועד עובדי הנמל שדרשו שהרציפים לא ישמשו לפריקת מטען ולא יתחרו בהם.

 

בסופו של דבר התגבש לפני מספר חודשים פתרון ביניים ולפיו חברת נמלי ישראל, שהיא הרגולטור של הנמלים בישראל, תקבל החלטה להסב את שני הרציפים למשך 15 שנה לצרכי תעשיית הגז, עבור מפעילי אסדות הגז כרציפי עבודה שישמשו עורף לוגיסטי ותפעולי. פתרון זה הבטיח מצד אחד שהבעלות על הרציפים תשאר בידי נמל אשדוד ומצד שני גם תאפשר תזרים הכנסות יציב לנמל מדמי החכרת השטח.

 

על פי מכתבם של רויטמן וטלמור התבקשו משרדי התחבורה והאוצר להבהיר מדוע בכלל נדרשת החלטה בממשלה אשר "תרשום את הכוונה" לגבי השימוש בשטח הנמל ב-15 השנה הקרובות: "נבקש לקבל הבהרה מהי המשמעות המשפטית של רישום כוונה כאמור, האם החברה תוכל לשנות כוונה בעניין זה בהמשך ובאילו תנאים, והאם הדבר ידרוש הבאת העניין בפני הממשלה פעם נוספת, ולו על דרך של רישום מצב הדברים העדכני", ציינו.

 

לפי משרד המשפטים, יש צורך לבחון האם במצב בו תתקבל החלטה כזו בממשלה אך לאחר מכן יכשל המכרז של חנ"י להעמדת השטח למפעיל שייתן שירותי נמל לתעשיית הגז, וחנ"י תבקש לפעול אחרת מהמתואר, לדוגמה להוציא מכרז למתן שירותים אחרים, שלא לתעשיית הגז, האם תידרש החלטת ממשלה חדשה.

 

לפי עמדת משרד האוצר, במסגרת ההצעה הממשלה "רק רושמת את הודעה של חנ"י" ולמעשה מדובר בסעיף הצהרתי ללא נפקות משפטית שאין בו לכבול את שיקול דעתה של הממשלה הבאה. אלא שמשרד התחבורה דווקא סבור כי גם אם יכשל הליך המכרז בו החלה חנ"י, אזי הממשלה תוכל להמשיך להחזיק במדיניות שיש להקצוות את הרציפים לתעשיית הגז הטבעי.

 

"נבקש לקבל הבהרה ממוקדת בשאלה מדוע יש צורך ברישום כוונה זו, ובכלל זאת מה הדחיפות בקבלת החלטת ממשלה בעניין זה בעת הזו, בשים לב למגבלות האיפוק והריסון החלות על ההמשלה בתקופת בחירות", נכתב במכתבם של רויטמן וטלמור.

 

לפי נייר העמדה, בשל תקופת הבחירות ראוי ככל הניתן להימנע מכבילת שיקול דעתה של הממשלה הבאה. כמו כן הם ביקשו לדעת מתי התקבלה בידי הגורמים הרלוונטיים בממשלה הודעה על כוונת חנ"י והאם כוונה זו מעוגנת בהחלטת דירקטוריון חנ"י.

 

בעניין החלק השני, העוסק במתן אופציה לנמל אשדוד לפתח את הרציפים משנת 2036, משרד המשפטים סבור שמדובר בהחלטה תקדימית ועל כן התבקשו הבהרות למקור הסמכות. "כידוע... לממשלה אין ככלל סמכות להנחות חברה ממשלתית על אלו הסכמים לחתום מול צד שלישי לרבות צד שלישי שהוא גם כן חברה ממשלתית", ציינו והוסיפו כי נדרשת חוות דעת משפטית המבססת מקור סמכות בחוק המאפשר לממשלה לעשות כן בעניינה של חנ"י בנושא האופציה.

 

המכתב כאמור הועבר לפני שבוע ימים, כאשר בימים האחרונים נמשכו המגעים בין הצדדים ובשיח מעורבת גם רשות התחרות, שמצידה כבר הבהירה כי לא מקובל עליה מצב בו נמל אשדוד הוא זה שקובע איזה שימושים יתבצעו בשני הרציפים.

 

בנמל אשדוד תומכים מאוד בפתרון זה של הסבת הרציפים לתעשיית הגז, וההערכה היא כי אם תעבור ההחלטה בממשלה, הדבר יכול לסייע מאוד לקדם את הפרטת נמל אשדוד כבר בשנה הקרובה, מהלך שיהיה בו לשמור על כוחו של הנמל.

 

מחנ"י נמסר בתגובה: "חברת נמלי ישראל מקצה את משאבי הנמלים בהתאם לצרכי בעלי העניין מתוך מחויבות לקידום התחרות בענף, ובהתאם למדיניות ממשלת ישראל. ההחלטה להקצות את רציפים 24 ו-25 בנמל אשדוד לטובת שירותים לתעשיית הגז התקבלה על דעת משרדי התחבורה והאוצר, במטרה לאפשר את הרחבת פעילות חיפושי הגז ותפעול שדות הגז הקיימים, באופן שישרת בצורה מיטבית את המשק הישראלי".

 

x