$
בארץ

פורש מצה"ל מקבל 7.7 מיליון שקל בממוצע; הרמטכ"ל משתכר 93 אלף שקל לחודש

כך עולה מדו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר ל-2019. קצבת הפנסיה הממוצעת של פורש צה"ל עומדת על 19.7 אלף שקל בחודש, כאשר עד שנת 2025 על צה"ל להתכנס לקצבה בגובה 12 אלף שקל; האוצר מציין כי קיים חשש שצה"ל לא יעמוד במועד שנקבע; שכר מ"מ המפכ"ל מוטי כהן עמד על 100.6 אלף שקל

אתי אפללו 13:1409.02.21

פורש מצה"ל מקבל שכר והטבות בהיקף של 7.72 מיליון שקל (לא מהוון) - כך עולה מדו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר לשנת 2019.

 

 

 

עוד עולה כי קצבת הפנסיה הממוצעת של פורש צה"ל עומדת על 19 אלף שקל, כאשר עד שנת 2025 על צה"ל להתכנס לקצבה ממוצעת בגובה של 12 אלף שקל לקצינים פורשים, ובאגף השכר מציינים כי צה"ל לא במגמת התכנסות למספר הזה, וכי קיים חשש שהוא לא יעמוד במועד שנקבע. הקצבה של הפורשים מצה"ל כולל רכיב שנקרא "הגדלות רמטכ"ל", בשיעור של כ-15% מהקצבה. רכיב זה נמצא ממש בימים אלו על שולחן בג"ץ, שאמור להכריע לגבי תקינותו.

 

הממונה על השכר באוצר קובי בר נתן הממונה על השכר באוצר קובי בר נתן צילום: דוברות משרד האוצר

 

 

השכר הממוצע במערכת הביטחון עמד ב-2019 על 18.2 אלף שקל. אחת הסיבות לכך היא ששיעורי המשרה בגופי הביטחון הם הגבוהים ביותר מכלל המערכות ונמצאים בממוצע של 100% שיעור משרה, והשכר משולם באופן גלובלי. מצד שני נציין כי דבר זה עוזר לצמצום פערי השכר המגדריים, שכן במערכות ציבוריות אחרות הפערים נובעים בחלקם מכך שיותר נשים עובדות בחלקיות משרה.

 

השכר בגופי הביטחון האחרים, בהם המשטרה והשב"ס, הוצמד לשכר הצבאי. במשטרה הועסקו נכון ל-2019 סך של 26.6 אלף עובדים בשכר חודשי ממוצע של 18.3 אלף שקל, ובשב"ס 8,560 עובדים בשכר ממוצע של 17 אלף שקל.

 

השכר של הדרג המנהלי והאקדמי בגופי הביטחון, גבוה מהשכר הממוצע בדרגים אלו במשרדי הממשלה, זאת כיוון שחלק מהעובדים המנהליים במשרד הביטחון עובדים בדרגים ייחודיים כיוון שהם דורשים השכלה ייחודית, אשר אין להם מקבילים ביתר משרדי הממשלה.  

 

 

 

גרף נתוני שכר צה"ל ומשטרה גרף נתוני שכר צה"ל ומשטרה

 

 

ותק בגופי הביטחון גוזר עלייה נאה בשכר. עלייה מדרגת סרן, לרס"ן, לדרגת סא"ל וממנה לדרגת אל"מ, מבטיחות תוספת ממוצעת של כ-8,500 שקל בכל עליית דרגה. עלייה לדרגת תא"ל משמעותה תוספת של 15 אלף שקל נוספים.

 

כך, השכר של הרמטכ"ל אביב כוכבי ב-2019 עמד על יותר מ-92 אלף שקל. השכר לדרגת אלוף ב-2019 עמד על 67.5 אלף שקל, לדרגת תא"ל - 55.7 אלף שקל, לדרגת אל"מ - 40.6 אלף שקל. סא"ל - 32.2 אלף שקל, שכר ממוצע של רס"ן עומד על 23 אלף שקל. עלייה דומה ניתן לראות גם בדרגות הנגדים, במשטרה ובשב"ס.

 

בשלוש הדרגות השכיחות ביותר במשטרה השכר הממוצע לדרגה נע בין 13 אלף ל-22 אלף שקל בחודש. בשלוש הדרגות השכיחות ביותר בשירות בתי הסוהר השכר הממוצע לדרגה נע בין 13 אלף ל-20 אלף שקל בחודש. אמנם בדרגות ההתחלתיות השכר נמוך יותר, אך מספר העובדים בהן הוא נמוך, בעיקר בגלל מעבר מהיר לדרגות בכירות יותר. 

 

שכרו של מ"מ מפכ"ל המשטרה מוטי כהן, עמד ב-2019 על 100.6 אלף שקל. שכר של ניצב עומד על 58.2 אלף שקל ושכר של תנ"צ על 51.2 אלף שקל.

 

 

שכר בשירות בתי הסוהר שכר בשירות בתי הסוהר

 

 

 

 

x