$
בארץ

שיא בגירעון: 12.1% מהתמ"ג ב-12 החודשים האחרונים

לפי נתוני החשב הכללי במשרד האוצר, בדצמבר הגיע הגירעון ל-11.7% ובינואר עמד כבר על 12.1% מהתוצר - 166.4 מיליארד שקל. הוצאות הממשלה בינואר עמדו על 34.6 מיליארד שקל - זינוק של 25% לעומת ינואר אשתקד

אדריאן פילוט 21:0707.02.21

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (פברואר 2020-ינואר 2021) טיפס לשיא ועמד בתחילת ינואר 2021 על כ-12.1% מהתמ"ג (כ-166.4 מיליארד שקל) - כך מדווח הערב (א') החשב הכללי במשרד האוצר.

 

כזכור, בשנת 2020 כולה הסתכם הגרעון ב-11.7% מהתמ"ג. בחודש ינואר עצמו נמדד גירעון בסך של כ-100 מיליון שקל בלבד, אך מדובר במאזן שלילי מאוד שכן חודשי ינואר מאופיינים בעודפים ממשלתיים גדולים. למשל, בינואר 2019 לדוגמא נרשם עודף בסך של כ-5.9 מיליארד שקל.

 

לפי החשב הכללי, סך הוצאות הממשלה בחודש ינואר הסתכמו בכ-34.6 מיליארד שקל, זינוק חד של כ-25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, כאשר מנטרלים את התוכנית הכלכלית בעקבות הקורונה (המכונה קופסת קורונה), נרשם דווקא קיטון של כ-1% בביצוע בתקופה המקבילה אשתקד, זאת בגלל העובדה שמדובר בתקציב המשכי (1 חלקי 12) שהוא תקציב "מצמצם" שמאוד מגביל את פעילות המשרדים (שאיננה קשורה לקורונה). מטבע הדברים, רוב ההוצאה הממשלתית התמקדה בהוצאה של המשרדים האזרחיים שעמדה על כ-25 מיליארד שקל, גידול חד של כ-34.6% בגלל משבר הקורונה. בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית, מדובר בקיטון של כ-3.3%. עם זאת, גם ההוצאה המצטברת במערכת הביטחון גדלה בכ-5.5%.

 

החשב הכללי באוצר, יהלי רוטנברג החשב הכללי באוצר, יהלי רוטנברג צילום: מיקי נועם אלון

 

 

תקציב 2021 הוא ייחודי באופן חסר תקדים: ראשית, הוא תקציב המשכי (1 חלקי 12), זאת אחרי שגם תקציב 2020 היה תקציב המשכי. סך המכסה השנתית שעליה הוסכם עומדת על כ-419.9 מיליארד שקל, המשקפים מכסה חודשית של כ-35.0 מיליארד שקל. בנוסף לכך, אושרה מסגרת נוספת (המשך קופסת קורונה לשנת 2021) בהיקף של כ-52.3 מיליארד שקל לשנת 2021.

 

למרות ההתמתנות בפעילות, גביית המסים הפתיעה לטובה שכן הכנסות רשות המסים בינואר 2021 הסתכמו ב-33.4 מיליארד שקל לעומת 32.5 מיליארד שקל בינואר 2020 - לפני פרוץ משבר הקורונה בישראל. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים ב-6%, כאשר המסים הישירים (מסי הכנסה) עלו בכ-13% והמסים העקיפים ירדו ב-2% לעומת ינואר 2020.

 

עיקר העלייה במסים הישירים נבעה מהזינוק החד בגביית מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – שהסתכמה ב- 10.5 מיליארד שקל – בסך של כ-30%. גם הגבייה מעצמאים עלתה ב-9% בעוד שהגבייה מחברות עלתה ב-46%. ברשות המסים מסבירים כי הזינוק בגביית המסים האלו נבעו מגבייה גבוהה בענף הפיננסים ומגבייה בגין שומות גבוהות ורווחי הון. גם הניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) עלו ריאלית ב-4% בינואר 2021 ועמדו על כ- 11.4 מיליארד שקל. מנגד, נרשמה ירידה של 25% בגביית מסי שוק ההון – על רקע ירידה חדה בגבייה מריבית וגם בגבייה מניירות ערך.

 

עוד עולה מהנתונים, כי בינואר 2021 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-13.7 מיליארד שקל - ירידה של 2%, המוסברת בעיקר בצמצום הפעילות של המשק בחלק ניכר מהענפים וכן ירידה ביבוא בזמן הסגר.

x