$
בארץ

סקר הלמ"ס: מנהלים צופים ירידה בפעילות ענפי המסחר בפברואר

בענף הבינוי, חל שיפור במאזן הציפיות לשינוי במספר המועסקים ממינוס 5.9% למינוס 2.5%. מנגד, מאזן הציפיות להיקף הייצור בענף התעשייה השתפר לעומת הציפיות לחודש ינואר ועלה מ-1.7% ל-5.4%

דורון ברויטמן 13:2007.02.21

ציפיות המנהלים בענפי המסחר לחודש פברואר ירדו ונמצאים בתחום השלילי, כך עולה מסקר הערכת המגמות בעסקים שפרסמה היום (א') הלמ"ס.

 

 

  

עפ"י הסקר, אין שינוי בצפיות  במספר המועסקים בענף התעשייה והענף עדיין סובל ממחסור בכוח אדם. מנגד, מאזן הציפיות להיקף הייצור בענף התעשייה לחודש פברואר השתפר לעומת הציפיות לחודש ינואר ועלה מ-1.7% ל-5.4%.

 

בענף הבינוי, חל שיפור במאזן הציפיות לשינוי במספר המועסקים מ-5.9%- ל-2.5%- אולם הוא עדיין נמצאים בתחום השלילי. מאזן מצבה הנוכחי של החברות בענף עלה בחודש ינואר ל13.1% מ-4.6% בדצמבר . מאזן היקף הפעילות השוטפת ומאזן היקף העבודות החדשות עדיין שליליים כאשר במהלך ינואר נרשם שיפור במאזן היקף הפעילות השוטפת, מ-11.5%- ל-7.2%-.

 

 

הפגנה של סוחרים בשוק הכרמל (ארכיון) הפגנה של סוחרים בשוק הכרמל (ארכיון) צילום: מוטי קמחי

 

כמו כן, בענף המסחר הקמעוני, שמורכב בחלקו מפעילויות כלכליות שלא הושפעו מהסגר (מכירת מזון ומשקאות) ומפעילויות כלכליות שנסגרו לחלוטין (המסחר הפיזי בחנויות ובקניונים) כחלק מההגבלות שהטילה הממשלה החל מאמצע חודש דצמבר, מאזן היקף המכירות של חודש דצמבר עלה לעומת החודש הקודם מ-3.6% ל-6.5%. במאזן המצב הנוכחי של החברה במסחר הקמעוני חל שיפור, והמאזן הפך לחיובי, עם עלייה מ-0.2%- בדצמבר ל-9.9% בינואר.

 

בסקר מגמות של הלמ"ס נשאלים 1,600 מנהלים על מצבה הכלכלי של החברה בהווה בסולם דירוג מ"רע מאוד" ל"טוב מאוד". בסקר מגמות בעסקים נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (דצמבר), על מצבם הכלכלי בהווה (ינואר) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (פברואר).

 

סקר הערכת המגמות בעסקים מנותח באמצעות מאזן אשר תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100. ככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול העליון, הוא מעיד על הערכה חיובית יותר בקרב המנהלים, וככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול התחתון, הוא מעיד על הערכה שלילית יותר. כאשר המאזן קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים. המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר העריכו את מצב החברה באופן חיובי לבין אחוז מנהלי החברות אשר העריכו אותו באופן שלילי.

x