$
בארץ

סקר הלמ"ס: צפויה ירידה בפעילות הכלכלית בינואר

כך לפי 1,600 מנהלים שהשתתפו בסקר הלמ"ס שהתייחס לחודש דצמבר, בו המאזן נותר ללא שינוי משמעותי לעומת החודש שקדם לו בענפי התעשייה, הבינוי המסחר השירותים והמלונאות. האחרון הוא הנפגע העיקרי מהמצב

דורון ברויטמן 13:0007.01.21

1,600 מנהלים קבעו כי חודש ינואר צפוי להיות בסימן של ירידה בפעילות הכלכלית, כך על פי סקר המגמות בעסקים לחודש דצמבר שמתפרסם היום (ה') על ידי הלמ"ס.

 

זאת למרות שבחודש דצמבר, מאזן מצבם הכלכלי של החברות נותר ללא שינוי משמעותי, בענפי התעשייה, הבינוי, המסחר הקמעוני, השירותים והמלונאות ביחס לחודש הקודם.

 

 

המשמעות של הממצאים לפי מנהלי החברות, היא כי הקורונה תמשיך לפגוע בפעילות הכלכלית במשק והפתרון למשבר הכלכלי לא נראה באופק.

 

מנתוני הסקר עולה כי התמשכות המשבר משפיעה במיוחד על ענף המלונאות, שמושפע מהפגיעה בתיירות העולמית ובהגבלות השונות שמטילה הממשלה על כניסת זרים לתחומי ישראל.

חנות שנסגרה בקורונה חנות שנסגרה בקורונה צילום: דוד הכהן

 

 

המדד שבוחן את המגמות בעסקים - מאזן הנטו - חיובי יותר ביחס לחודש הקודם ועומד על 66.9, לעומת 77.4. במילים אחרות, יותר מנהלים דיווחו שמצבם הכלכלי טוב או טוב מאוד מאשר מנהלים שדיווחו על מצב כלכלי רע או רע מאוד. עם זאת, מדובר בנתון נמוך מאוד.

 

בענף התעשייה מדד היקף המכירות ומדד היקף הייצור עלו בין נובמבר אוקטובר בסך ענפי התעשייה מ-9.7- ל-0.2- ומ-3.6- ל-0.1, בהתאמה. מאזן מספר המועסקים בסך ענפי התעשייה עלה מעט מ-2.5- בחודש הקודם ל-1.8- אך נותר שלילי. בענף הבינוי מאזן היקף הפעילות השוטפת נשאר ללא שינוי, ואילו מאזן היקף העבודות החדשות עלה מעט אך עדיין נותר שלילי.

 

ענף המסחר הקמעוני מורכב בחלקו מפעילויות כלכליות שלא הושפעו מהסגר (מכירת מזון ומשקאות) ומפעילויות כלכליות שנסגרו לחלוטין (המסחר הפיזי בחנויות ובקניונים) כחלק מההגבלות שהטילה הממשלה החל מאמצע חודש דצמבר. מאזן המצב הנוכחי של החברה במסחר הקמעוני נשאר דומה למה שהיה בחודש הקודם ועומד על 0.2-. בחודש נובמבר נפתחו חנויות הרחוב והקניונים ומאזן המכירות של חודש נובמבר לעומת אוקטובר, מצביע על עלייה חדה מ-24- ל-3.6. בעקבות זאת חלה ירידה במאזן המלאי של החברה מ-8.1 ל-0.4-.

 

סקר הערכת המגמות בעסקים מנותח באמצעות מאזן. המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר העריכו את מצב החברה באופן חיובי לבין אחוז מנהלי החברות אשר העריכו אותו באופן שלילי. המאזן תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100.

 

ככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול העליון, הוא מעיד על הערכה חיובית יותר בקרב המנהלים, וככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול התחתון, הוא מעיד על הערכה שלילית יותר. כאשר המאזן קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים.

x