$
בארץ

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את תוכנית המענקים החדשה לעסקים

גובה המענק החד-פעמי ייקבע לפי גודל העסק והיקף הפגיעה: בין 3,000 ל-9,000 שקל. נקבעו גם שיעורי הפיצוי לעסקים עם מחזור עסקאות של עד ומעל 300 אלף שקל. עסקים חדשים שהחלו לפעול ממרץ 2020 יהיו זכאים לקבלת החזר על תשלום ארנונה אם לא פעלו עקב מגבלות הקורונה

עמרי מילמן 16:5706.01.21

ועדת הכספים אישרה היום (ד'), לאחר דיון ארוך, את המענקים החדשים עליהם הכריז לאחרונה שר האוצר.

 

 

 

במסגרת החוק, אושרה הארכת ההקלה לעניין הגשת מענק הוצאות קבועות – כך שיוענק מירידה של 25% במחזור העסקים ולא 40% גם בחודשים ינואר ופברואר. עוד אושר מענק חד-פעמי לעסקים שסבלו מפגיעה ממושכת בשל הגבלות הממשלה בעקבות מגפת הקורונה. בנוסף קובע החוק את הארכת המענק הסוציאלי לעסקים גם לחודשים ינואר – פברואר 2021.

 

מימון הצעדים החדשים יגיע מצמצום בחצי של הפיצוי על מענק הוצאות קבועות עבור מאי ויוני 2021. לפי האוצר מענק מלא לחודשים אלה יוענק רק אם יתוקצב במסגרת חוק יסוד משק המדינה או במסגרת חוק תקציב לשנת 2021.

 

 

עסק שנסגר בקורונה עסק שנסגר בקורונה

 

גובה המענק החד-פעמי ייקבע בהתאם לגודל העסק והיקף הפגיעה. עסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף שקל יקבל 3,000 שקל על ירידה במחזור של 25%-40%, על ירידה של 40%-60% - יקבל 5,000 שקל ועל ירידה של 60% ומעלה – יקבל 9,000 שקל.

 

לעסק עם מחזור עסקאות של מעל 300 אלף שקל, נקבע כי הפיצוי יהיה מחצית מסכום כל המענקים על הוצאות קבועות שקיבל, בתנאי שסכום זה לא יפחת מ-9,000 שקל ולא יעלה על 50,000 שקל. 

 

תנאי הזכאות הינם ירידה במחזור של מעל 25% בהשוואה ל-2019 עבור עסקים שמחזור עסקאותיהם עד 300 אלף שקל, יהיה זכאי למענק על ירידת מחזור של לפחות 25% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 (תחילת מרץ 2019 ועד סוף 2019).

 

עבור עוסק בעל מחזור של מעל 300 אלף שקל ועבור עוסק בעל עסק חדש, התנאי לזכאות יהיה אם היה זכאי ל-3 תקופות ויותר של מענקי "הוצאות קבועות".

 

עוד נקבע במסגרת הדיון כי עסקים שספריהם נפסלו ברשות המסים כן יוכלו לקבל מענקים בניגוד לאיסור עד כה. וכן כי גם עסקים חדשים שהחלו לפעול מחודש מרץ 2020 יהיו זכאים לקבלת החזר על תשלום ארנונה במידה ולא פעלו נוכח מגבלות הקורונה. עסק יצטרך להצהיר כמה זמן מתוך חודשיים שהיא התקופה לתשלום ארנונה, הוא היה סגור, ומשרד האוצר יגדיר בהמשך מה הוא אורך התקופה המזכה.

x