$
בארץ

בלעדי לכלכליסט

מאבק על הקמת הצנרת מאיים על הסבת תחנת הכוח באשקלון מפחם לגז

גז טבעי דרום טוענת שהיא צריכה להקים את הצנרת לתחנה ולא נתג"ז הממשלתית. בכירים במשרד האנרגיה מתנגדים: מאות מיליונים יועברו על חשבון הציבור. המחלוקת מסכנת את התחלת הפעלת התחנה בגז

ליאור גוטמן 08:1706.01.21

הסבת תחנת הכוח הפחמית באשקלון לייצור באמצעות גז, עלולה להידחות בגלל מחלוקת בשאלה מי יקים את צנרת הולכת הגז לתחנה - נתיבי גז הממשלתית או חברת גז טבעי דרום. ל"כלכליסט" נודע כי הסבת ייצור החשמל לגז במועד שנקבע לכך אפשרית, אולם המחלוקת על זהות מקים הצנרת עשוי לעכב את תחילת היישום בפועל. העניין נדון בישיבה במשרד האנרגיה.

 

חברת החשמל מסבה את יחידות הייצור באשקלות לעבורה בגז, כחלק מהוראת שר האנרגיה יובל שטייניץ לסגור את תחנות הכוח הפחמיות עד סוף 2025. הסבת יחידת הייצור הראשונה מתוך ארבע שפועלות במקום, כפיילוט, תתבצע עד אמצע 2022.

 

לפי משרד האנרגיה, מי שאמור להוליך את הגז לתחנה הפחמית באשקלון היא נתיבי גז שמחברת כיום את כל תחנות הכוח של חברת החשמל לאספקת גז. אולם הזכיין האזורי של חלוקת הגז, גז טבעי דרום, טוען לבלעדיות מכוח הוראות חוק משק הגז הטבעי, שקובעות שמי שמוליך גז בלחץ נמוך הם רק זכייני החלוקה האזוריים. הוויכוח כבר הגיע לכדי תביעה שהגישה גז טבעי דרום לביהמ"ש המחוזי בת"א נגד משרד האנרגיה, בדרישה למסור לה את הקמת הצנרת. אולם השבוע נוסף לכך חישוב כלכלי של נורית גל, לשעבר בכירה ברשות החשמל, שנשכרה על ידי גז טבעי דרום, שקובעת, לטענת החברה, כי "בכל התרחישים שנבדקו... צפויה חברת החשמל לחסוך על פני 15 שנות הסכם 162–300 מיליון שקל בהתחברות לרשת החלוקה (של גז טבעי דרום - ל"ג) במקום התחברות ישירה למערכת ההולכה (של נתיבי גז - ל"ג)".

 

מימין: שר האנרגיה יובל שטייניץ ומנכ"ל גז טבעי דרום משה שפיצר מימין: שר האנרגיה יובל שטייניץ ומנכ"ל גז טבעי דרום משה שפיצר

 

 

מאידך, בכירי משרד האנרגיה טוענים שהקשיים הלוגיסטיים שמעלה גז טבעי דרום לגבי הקמת הצנרת ע"י נתיבי גז, נובעים מכך שאם המדינה תשתמש בשירותיה ולא בנתיבי גז, גז טבעי דרום תזכה בהכנסות של מאות מיליוני שקלים רק ממעבר הגז דרך הצנרת שלה. בכירי המשרד טוענים כי מדובר בניסיון להוציא כסף על חשבון הציבור שיזרום לכיסם של בעלי גז טבעי דרום - אמישראגז וקרן ג'נריישן קפיטל ואהרון חמו. עוד טוענים בסביבת המשרד שאין תחנות כוח שמקבלות גז מחברות חלוקה אזוריות, גם ביחידות ייצור גדולות וגם בכאלה שהוסבו לגז, דוגמת רידינג. ואולם יש לציין כי כל ההסבות שבוצעו בעבר לגז טבעי, התקיימו במציאות בה לא היו חברות חלוקה אזוריות, ולמעשה ההסבה באשקלון היא הראשונה שמתבצעת תחת מציאות של זכיינים אזוריים.

 

השר שטייניץ בוחן עדיין את הנושא, אבל המאבק שהתגלגל גם לבית המשפט, עשוי לדחות את הסבת תחנת הכוח באשקלון בכמה שנים. הדבר עשוי להוביל לשתי אפשרויות: הפסקת ייצור החשמל בתחנה כדי לשמור על בריאות הציבור, או החלטה להיעזר בנתג"ז אך במקום בחברת החלוקה האזורית (במידה ובימה"ש יאשר זאת), אך הדבר ידחה הלו"ז להסבת תחנת הכוח מפחם לגז בכמה שנים נוספות.

x