$
בארץ

האינטרסים הנסתרים של יולי אדלשטיין

במשרד המשפטים חוששים שאימפריווט, חברת הלובינג של אירנה נבזלין אשתו של שר הבריאות, תושפע ממעמדו ותשפיע על קשרים של שרים נוספים עם החברה. לקוחותיה, כגון חברות הייטק, משלמות עבור השתתפות בכנסים שאליהם מגיעים שרים ועובדי ממשלה. ועדת ההיתרים תבחן את ניגודי העניינים

תומר גנון 10:0004.01.21

עיסה כזאת של אינטרסים בתחום ההון, השלטון וגם העיתון לא ראו כבר הרבה זמן במשרד המשפטים. לרוב הסדר ניגוד עניינים של שרים אמור לפרט את מכלול הזיקות העסקיות, החבריות והפילנתרופיות שיש לנבחר ציבור עצמו, כדי להגדיר את גבולות המותר והאסור. אלא שבמקרה של שר הבריאות יולי אדלשטיין, אפשר לסכם את כל אלה בזיקה אחת – אשתו, אירנה נבזלין. אבל איזו זיקה.

 

ההסדר שגיבשו עבור אדלשטיין סופית במשרד המשפטים לפני שבועיים, מפרט שורה ארוכה מאוד של חברות, עמותות וקשרים של אשתו אשר עשויים להציב אותו, לדעת משרד המשפטים, בניגוד עניינים, בשורה ארוכה של נושאים שאינם קשורים בהכרח רק לתחום הבריאות. כולם, כך עולה מההסדר, נובעים כאמור בראש וראשונה מהאינטרסים רבים שיש, או עשויים, להיות לבתו של איש העסקים ליאוניד נבזלין שלה נשוי אדלשטיין.  

 

 

 

בני הזוג נבזלין־אדלשטיין, כך עולה מההסדר, אומנם הצהירו שיש להם הסכם ממון שאמור ליצור חיץ כלכלי ביניהם, אבל כל זה לא ממש הרגיע את מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. ראש אשכול טוהר המידות וביקורת שיפוטית במחלקה, עו”ד דני חורין, החליט שלאור כמות האינטרסים, ומידע רב חסר שיש לו לגביהם, יש ליצור הסדר קשיח ורחב במיוחד.

 

שר הבריאות יולי אדלשטיין ואשתו אירנה נבזלין שר הבריאות יולי אדלשטיין ואשתו אירנה נבזלין צילום: אלכס קולומויסקי

 

שדה מוקשים של ניגודי עניינים

 

התפישה שהנחתה את חורין, כך עולה מעיון בהסדר, היא שלאור פעילותה העסקית והפילנתרופית של הגברת נבזלין, רבים עשויים לשכור את שירותיה או לתרום לעמותות שהיא חברה בהן על מנת לנסות לקבל דרכה גישה לשר בכיר בישראל או לאנשי ממשל שהוא מכיר ועובד מולם.

 

ההגבלות שהטיל חורין על אדלשטיין בהסדר, הן די חריגות יחסית בנוף הסדרי ניגודי העניינים. כך הזהיר חורין את אדלשטיין מהפעילות העסקית של אשתו במעין חברת לובינג וכנסים שהקימה לאחרונה, בשם אימפרוויט דה פיוצ’ר. החברה גובה תשלום מלקחות עסקיים כגון חברות הייטק על חיבור לגורמי ממשל כדי לקדם פרויקטים בתחום היזמות והחדשנות.

 

עיון באתר החברה מעלה שהחברה הפיקה כנסים בתחום האגרו־טק, יחסי ישראל אפריקה בתחום החקלאות והמזון, וניצול משברי. השתתפו בהם אנשי ממשל בכירים, כגון שר החקלאות אלון שוסטר, או שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי, לצד שרי חקלאות, תקשורת או טכנולוגיה ברומניה, בולגריה, יוון, קרואטיה, טנזניה, קונגו קניה, שגרירים או פקידי ממשל.

 

“מדובר בחברה אשר מבקשת לחבר בין ממשלות לבין חברות יוזמה וחדשנות”, כותב חורין, “מכאן עולה כי לחברה אינטרס מובהק להסתייע בשרי הממשלה ובבכירים אחרים שיש לך קשר אישי איתם, כדי לקדם את ענייניה בקיום כנסים מסוג זה. לנוכח אופי פעילות החברה, לא ניתן להתעלם מהחשש שמעמדך כשר בממשלה, ישפיע על שיתוף הפעולה מצד שרים אחרים עם חברה שבבעלות אשתך”.

 

אביה של אירנה ליאוניד נבזלין. למשרד המשפטים נמסר מידע חלקי על חלק מהחברות אביה של אירנה ליאוניד נבזלין. למשרד המשפטים נמסר מידע חלקי על חלק מהחברות צילום: טל שחר

 

לאור זה חורין הטיל על אדלשטיין מגבלה קשיחה. “עליך להימנע מלנקוט בפעולות או לעשות כל שימוש במעמדך, לרבות באמצעות קשריך עם שרי ממשלה אחרים, כדי לסייע לפעילות העסקית של החברה”.

 

וזה לא הכל. החשש של חורין מכניסתו של אדלשטיין לשדה מוקשים של ניגודי עניינים לאור אופי פעילות החברה, הוביל אותו גם להנחות אותו באופן חריג לפנות לוועדה למתן היתרים שליד מבקר המדינה כדי שתכריע האם יש צורך בהטלת מגבלות על אשתו. כלומר לבחון אפשרות שלא תוכל לפעול מול שרי ממשלה או עובדי ציבור בעניין השירותים שהיא מספקת בתשלום. חורין הביע חשש גם משאר הפעילויות של החברות שבבעלות אירנה נבזלין, לאור המידע החלקי והחסר שסיפק אדלשטיין לגביהן. “בשים לב למידע החסר לגבי חלק מהחברות, אין ביכולתנו לבחון את שאלת ניגוד העניינים, באופן המאפשר את תחימת מניעת העיסוק בעניינן. על כן עליך להימנע בכל עניין הנוגע במישרין לאחת או יותר מחברות אלו, ולגורמים המרכזיים במעגל העסקי”.

 

 

אחזקות משמעותיות בתחום התקשורת

 

לא רק הצד העסקי בפעילות אשת שר הבריאות מדאיג את משרד המשפטים, אלא גם פעילותה הפילנתרופית. “עליך להימנע מלטפל בכל עניין הקשור בעמותות הקשורות לאישתך – קרן נבזלין, עמותת מרכז ישראל לילדות טובה, או עמותת פועלים לעתיד טוב יותר - לרבות פרויקטים בתחום הבריאות שעמותות אלו מקדמות או יקדמו בעתיד”.

 

תורמים משמעותיים שאדלשטיין יהיה מנוע מלעסוק בענייניהם, כך הגדיר חורין, הם מי שתורם 100 אלף שקלים לתאגיד, 50 אלף שקלים ליחיד או 20% ממחזור הפעילות של העמותה. "נוסף לכך, כיוון שתחום פעולתן של חלק מהעמותות משיק לתחומי אחריותך כשר הבריאות ולתחומי העיסוק של משרדך, לא מן הנמנע כי תהיה לך מעורבות בהחלטות רחבות יותר, שתהיה להן השלכה עליהן", הוסיף חורין. "עליך להימנע מטיפול בעניינים העשויים להשפיע משמעותית על העמותות".

 

הגבלה נוספת שהוטלה על אדלשטיין היא בתחום בית התפוצות, שנתמך על ידי קרן נדב שאישתו משמשת נשיאה שלה, וחמו הוא המייסד שלה. "מתוקף היותך חבר ממשלה תידרש להחלטות או עניינים הנוגעים למוסד זה", מוזהר אדלשטיין. "זאת במיוחד לנוכח העובדה שבית התפוצות נתמך רבות על ידי הממשלה ומעורב בהתקשרויות עם משרדי הממשלה השונים. לכן עליך להימנע מכל עניין הנוגע במישרין לבית התפוצות".

 

הגבלות נוספות שהטיל חורין על שר הבריאות, נובעות מכך שלאשתו ולאביה יש אחזקות משמעותיות בתחום התקשורת. אירנה נבזלין היא בעלת מניות ודירקטורית במגזין הפוליטי “ליברל”, ואביה הוא בעל מניות בעיתון היומי “הארץ”. “במסגרת תפקידך הממשלתי עליך להימנע מטיפול בעיתונים. עליך ועל לשכתך להימנע מלקבוע את זהות העיתונים שבהם יפורסמו מודעות מטעם המשרד”.

 

חורין הוסיף כי “לא מצאנו כי קיימת מניעה שתעסוק בעניינים הנוגעים לתחום העיתונות באופן כללי. אולם אם יש לעניינים אלה השפעה משמעותית על הכנסות עיתון ‘הארץ’ או מגזין ‘ליברל’ (למשל עניינים שיש להם השלכה משמעותית על הכנסות מפרסום) עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים. במקרה כזה יבחן הנושא באופן פרטני”.

 

ממשרדו של ליאוניד נבזלין נמסר: "נבזלין מעולם לא מתערב בשיקולי המערכת של עיתון הארץ או בדרכו של שר הבריאות יולי אדלשטיין".

x