$
משפט

שאננות חיסונים: 95% מקנסות הקורונה בשבוע האחרון - על אי עטיית מסכה

כמו כן השבוע חל גידול של כ-20% בגביית קנסות הקורונה; המרכז לגביית קנסות גבה מפרוץ הקורונה כ-53 מיליון שקל מכ-111 אלף קנסות; מנהל המרכז: "כל שבוע נשבר שיא בתשלום החובות"

שאננות חיסונים: 95% מקנסות הקורונה שניתנו בשבוע האחרון היו על אי עטיית מסכה - כך עולה מנתונים של המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה, המופקד על גביית קנסות הקורונה שמטילה המשטרה. בששת הימים האחרונים ניתנו כ- 12 אלף קנסות קורונה.

 

 

 

השבוע ניתנו מעט יותר קנסות קורונה מבשבוע שעבר, אולם בסך הכול הממוצע עומד על כ-11 עד 12 אלף קנסות קורונה בשבוע.

 

המרכז מדווח שעד כה המרכז גבה כ-53 מיליון שקל מכ-111 אלף קנסות. בשבוע האחרון (14-9 בדצמבר) נגבו כ-3 מיליון שקל - גידול של כ-20% בהשוואה לשבוע הקודם. עד כה ניתנו 430,751 קנסות בסכום כולל של 257,794,500 שקל.

 

פקחים בטיילת בת"א פקחים בטיילת בת"א

 

מהנתונים עולה כי עד כה נשלחו כ-91 אלף דרישות ראשונות ושניות. לגבי חלק ניכר מהקנסות שניתנו יש פרק זמן לתשלום של 90 ימים ממועד קבלת הקנס, כך שרוב הקנסות שחולקו ניתן עדיין לשלמם ללא תוספת פיגורים בגובה של 50% כקבוע בחוק.

 

מנהל המרכז לגביית קנסות, דורון תשתית: "התופעה שבה כל שבוע נשבר שיא בתשלום החובות חיובית ביותר מכוון שבתחילת המשבר הנתונים נראו עגומים והיה חשש כבד שאלפי אזרחים יצברו פיגורים גבוהים ויהיה צורך לנקוט נגדם הליכי גבייה. אנשים שנקלעו למשבר כלכלי בעקבות משבר הקורונה פונים למרכז ומבקשים הסדרי חוב כדי לעמוד בתשלום".

 

x