$
בארץ

הנדל מנסה לגזור קופון נוסף: ממליץ לאשר ל-HOT להיכנס למיזם הסיבים IBC

לאחר שפרסם הבוקר שימוע להפחתת תעריפי הטלפון הקווי של בזק, ממליץ השר לאשר את כניסת HOT לשותפות במיזם הסיבים האופטיים בכפוף לשני תנאים, בהם הרחבת חובת הפריסה ל-65% ממשקי הבית תוך 5 שנים; לדברי המשרד, השלמת העסקה צפויה להרחיב באופן משמעותי את פריסת רשת הסיבים של IBC בישראל

אביאור אבו 21:5615.12.20

שעות לאחר שפרסם שימוע להפחתת תעריפי הטלפון הקווי של בזק, שר התקשורת היוצא יועז הנדל מנסה לגזור קופון נוסף לפני שפיטוריו ייכנסו לתוקף מחר. משרד התקשורת מפרסם הערב (ג') שימוע בעניין העסקה בין HOT לבין מיזם הסיבים IBC, ומציין כי בכוונתו להמליץ עליה, בכפוף לתנאים ובטרם תתקבל החלטה סופית בנושא. לעסקה נדרש אישור גם של רשות התחרות.

 

במסגרת העסקה, נכנסת HOT, שבשליטת פטריק דרהי, כשותפה במיזם הסיבים האופטיים אנלימיטד של חברת IBC, שבשליטת סלקום. בחינת הבקשה על ידי הגורמים המקצועיים במשרד העלתה כי השלמת העסקה צפויה להרחיב באופן משמעותי את פריסת רשת הסיבים של IBC בישראל, לקצר את לוחות הזמנים לפריסה נרחבת, להקטין את התלות הקיימת למתחרים ברשת בזק ולהפחית חסמי כניסה למתחרים חדשים על גבי רשת סיטונאית נוספת שתאפשר אספקת שירותים מבוססי סיב לצרכן.

 

עם זאת מציין המשרד כי יידרשו מהלכי אסדרה משלימים על מנת להפחית חששות תחרותיים שעולים מהעסקה, ולפיכך שוקל שר התקשורת להתנות את אישור הבקשה בשני תנאים מרכזיים. האחד, הרחבת חובת פריסת הרשת החלה על IBC, כך שבתוך 5 שנים ממועד חתימת העסקה, 1.7 מיליון ממשקי הבית בישראל (65%) יהיו נגישים לקבלת שירותים על גבי רשת החברה. כיום, מחויבת החברה לפריסה של 40% ממשקי הבית בישראל, שהם כמיליון משקי בית, בתוך עשור - עד ל-2029. על HOT חלה מחויבות לפרוס לפחות 30% ממשקי הבית, במידה ותחליט להתחיל לפרוס עצמאית.

 

בנוסף, המנגנון הקיים כיום ברישיונה של IBC לעידוד הפריסה בפריפריה יורחב והחברה תידרש לעמוד ביחס פריסה פריפריה-מרכז של 1:1, עד להגעה להיקף נגישות של 1.3 מיליון משקי בית, וזאת במקום החובה כיום לעמוד ביחס זה תוך 3.5 שנים מאז קיבלה הרישיון המחודש ביולי 2019.

 

לפי התנאי השני, IBC תיאלץ לפרסם הצעת מדף לזכויות שימוש ברשת שלה (IRU). "במטרה להבטיח הנמכת חסמי כניסה של מתחרים למתן שירותים על גבי הרשת המשותפת, תידרש IBC לפרסם הצעת מדף לרכישת שירותים ממנה" מציין המשרד, "אשר תכלול את השירותים הכלולים בהסכם ה-IRU, ובהסכם ה-IRU שנחתם בין IBC לסלקום, בתנאים שנקבעו בהסכמים אלה למתן השירותים".

 

 

יועז הנדל יועז הנדל צילום: אבי מועלם

 

המשרד מציין שההתחייבות המזערית של בעל רישיון שיתקשר עם IBC בהצעת המדף תהיה תשלום עבור חיבור של 30 אלף מנויי אינטרנט לכל הפחות, וכעבור שנתיים מחתימת ההסכם ביןIBC לספק השירות תעלה הכמות המזערית ל-50 אלף מנויים. עלIBC יהיה להגיש את הצעת המדף לאישור שר התקשורת בתוך 3 שבועות ממועד מכתב זה.

 

ככל שתאושר הבקשה, מוצע שלא לשנות את האסדרה הקיימת על IBC לעניין פעילותה במתכונת "ספק- ספקים", ולגנוז את המתכונת המפורטת בשימוע שפרסם המשרד בינואר 2020 בנושא מתן אפשרות ל-IBC לשווק חבילות למנויי קצה פרטיים.

 

HOT תשקיע 170 מיליון שקל

 

לפי העסקה, שנחתמה באמצע ספטמבר, יחזיקו HOT, סלקום וקרן תש"י  ב-70% ממיזם הסיבים, בחלקים שווים של 23.3% כל אחת, וחברת החשמל תמשיך להחזיק ב־30% הנותרים. HOT תשקיע כ־170 מיליון שקל במזומן שיופנו נטו להשקעה בפריסת הסיבים, לאחר שסכום דומה השקיעו סלקום ותש"י כל אחת, כאשר נכנסו לשותפות במיזם לפני כשנה.

 

IBC פרסה עד כה כ־500 אלף משקי בית, בזמן שפרטנר פרסה עד כה כ־700 אלף משקי בית. לאחרונה הודיעה פרטנר כי היא בוחנת אפשרות לקבל הצעות משותף או שותפים פוטנציאליים לרכישת עד 20% מזכויות השימוש ברשת הסיבים שלה. חברה נוספת שפורסת סיבים היא בזק, שרק לאחרונה חידשה את פעילות הפריסה שלה לאחר שמתווה הסיבים במסגרתו הוסרה מעליה חובת פריסה כלל ארצית, בכפוף למגבלות, אושר בממשלה ונמצא לפני קריאה שנייה ושלישית בכנסת. החברה פרסה כ-1.5 מיליון משקי בית, אך טרם ביצעה חיבור ממשי של הבניינים לתשתית.

 

המשרד מציין כי "הבקשה שלפנינו מהווה איום תחרותי משמעותי לבזק שכן במידה ותאושר ותמומש יהיה על בזק להתמודד לא רק עם שתי רשתות סיבים בפריסה מצומצמת של מתחרים חדשים בשוק האינטרנט והטלוויזיה באזורים הכדאיים כלכלית, אלא גם עם רשת מתקדמת בפריסה רחבה ומהירה, אשר על גביה תתחרה בבזק גם המתחרה הוותיקה היחידה בשוק תשתית האינטרנט ובעלת המונופולין בתחום השידורים HOT".

x