$
משפט

קבצת קסטן נמכרה ב-14 מיליון שקל לחברת י.ה.ב הנדסת חשמל

המחוזי בנצרת אישר השבוע את מכירת חברת האלומיניום לחברה שבבעלות משפחת מורד, בשל חוב של כ-54 מיליון שקל. אושר גם הסדר נושים בגובה של כ-2 מיליון שקל. בנוסף, פעילות החברה נמכרה עבור 3.2 מיליון שקל

נוית זומר 16:1113.12.20

קבצת קסטן לעבודות אלומניום, שנקלעה לקשיים והגישה בקשה להקפאת הליכים נמכרה בסכום של 14 מיליון שקל לחברת י.ה.ב הנדסת חשמל בבעלות משפחת מורד ואנשי עסקים נוספים.

 

 

 

בית המשפט המחוזי בנצרת אישר השבוע את המכירה ואת הסדר הנושים שגובש לבעלי המניות של קבוצת קסטן בסכום של כ-2 מיליון שקל, שישולמו לטובת הנושים המחזיקים בערבויות אישות של משפחת קסטן ומשקף את שווי זכויותיהם בבתי מגוריהם ושווי פדיון קופות הפיצויים שלהם.

 

עבודה של קסטן עבודה של קסטן צילום: אתר החברה

 

נאמני קסטן הם עו"ד יניב אזרן ממשרד ב. לוינבוק ורו"ח חוסאם בשארה ממשרד י.זיצר. נכסי קבוצת קסטן כוללים נכסים מסחריים בשטח של כ-2,600 מ"ר הממוקמים באזור התעשיה עפולה עילית, אשר חלקם מושכר וחלקם משמשים לפעילות החברות, שנמכרו בתמורה לסך של כ-8.5 מיליון שקל.

 

בנוסף נמכרה פעילות החברות בתמורה לסכום של 3.2 מיליון שקל. הצעתה של חברת י.ה.ב התקבלה לאחר שהנאמנים הגישו לביהמ"ש קודם לכן את הצעת קבוצת תצפית, שהצעתה עמדה על סכום של כ-9.5 מיליון שקל, אלא שעם קבלת הצעת חברת י.ה.ב, שהותנתה בכך שיגובש הסדר נושים לבעלי המניות העיקריים -יהושוע, ניסן ויוחאי קסטן- הגישו הנאמנים בקשה להשהיית ההחלטה לאישור ההצעה הרכישה הקודמת.

 

בהתאם לדו"חות ולבקשות שהגישו עו"ד אזרן ורו"ח בשארה לביהמ"ש, במהלך התקופה שהחלה בחודש פברואר 2020, בה הנאמנים הפעילו את החברות, ושלוותה לכל אורכה במשבר הקורונה, הם הצליחו לשמור על תזרים חיובי, למרות שלא קיבלו כל מימון ביניים, ולאחר שקופת החברות הייתה ריקה ולא היו בחברות מלאים.

 

לפי האמור בדוחות, עלה בידי הנאמנים לקבל עשרות רבות של הזמנות לביצוע עבודות, וזאת בתמורה לסך כולל של כ-17 מיליון שקל. עם זאת, הנאמנים הבהירו, כי בעת האחרונה הם נתקלים בקשיים שונים הנובעים, בין היתר, מהימשכות משבר הקורונה, ומכך שלקוחות פוטנציאליים שונים החליטו להשהות את התקשרותם עם החברות, כנראה בשל חוסר הוודאות הקיים באשר לזהות הגורם שירכוש את פעילות החברות, וכן מאחר שאותם לקוחות מבקשים לקבל אחריות על העבודות והמוצרים הנרכשים.

 

בנסיבות אלו, הוגשה הבקשה הדחופה על ידי הנאמנים לאישור המכירה והסדר הנושים, אשר ביהמ"ש נעתר לה כאמור.

x