$
בארץ

השכר הממוצע בספטמבר - 11,373 שקל ברוטו, עלייה של 4.9% לעומת החודש המקביל אשתקד

בלמ"ס מסבירים כי העובדה שרוב המפוטרים בתקופה האחרונה הם מעבודות עם שכר נמוך, מעלה את השכר הממוצע. בראש הרשימה עומדים עובדי ענף המידע והתקשורת עם שכר ממוצע של 24,086 שקל ברוטו. בתחתית הרשימה עובדי שירותי אירוח ואוכל עם שכר ממוצע של 4,571 שקל ברוטו. בהייטק - השכר הגבוה ביותר נרשם בתחום המחקר ופיתוח מדעי עם 27,094 שקל ברוטו

דורון ברויטמן 11:2103.12.20
השכר הממוצע במשק בחודש ספטמבר עמד על 11,373 שקל ברוטו - עלייה של 4.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; כך על פי נתוני הלמ"ס שמתפרסמים היום (ה'). מספר המשרות בחודש ספטמבר עמד על 3.376 מיליון - ירידה של 9.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בלמ"ס מסבירים כי העובדה שרוב המפוטרים בתקופה האחרונה הם מעבודות עם שכר נמוך מעלה את השכר הממוצע.

 

 

 

בין הענפים שנפגעו בצורה הקשה ביותר ממשבר הקורונה הם שירותי האירוח והאוכל - מספר המשרות בענפים אלו ירד ב-38.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, בענף אמנות, בידור ופנאי היתה ירידה של 34% במספר המשרות ובענף המסחר היתה ירידה של 10.7%.

   

 

הענפים בהם נרשם השכר הגבוה ביותר הם ענף המידע והתקשורת עם שכר ממוצע של 24,086 שקל ברוטו, אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור פסולת עם שכר ממוצע של 20,136 שקל ושירותים פיננסיים ושירותי ביטוח עם שכר ממוצע של 18,266 שקל ברוטו. מנגד, הענפים בהם נרשם השכר הנמוך ביותר הם הענפיים השירותיים: שירות ניהול ותמיכה עם שכר ממוצע של 5,989 שקל ברוטו ושירותי אירוח ואוכל עם שכר ממוצע של 4,571 שקל ברוטו.

 

 צילום: גיל נחושתן

 

השכר הממוצע בענף ההייטק בחודש ספטמבר המשיך להיות גבוה ועומד על 24,327 שקל ברוטו, בדומה לחודש הקודם ועלייה של 5.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השכר הגבוה ביותר נרשם בתחום המחקר ופיתוח מדעי עם שכר ממוצע של 27,094 שקל ברוטו, ואילו השכר "הנמוך" ביותר בענף נרשם בתחום שירותי התקשורת עם שכר ממוצע של 15,528 שקל ברוטו. בחודש אוגוסט 2020 היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 323.4 אלף, בדומה לאוגוסט וירידה של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

על פי חלוקה מגזרית (לעובדים ישראלים בלבד) שערכו בלמ"ס בחודש ספטמבר 2020 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.171 מיליון משרות שכיר (64.3% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 12,125 שקל ברוטו. לעומת זאת, בחברות פיננסיות השכר הממוצע עומד על 18,903 שקל ברוטוכאשר מספר המשכרות במגזר זה עומד על 99.5. המגזרים עם ההכנסות הנמוכות ביותר הם משקי הבית (4,920 שקל ברוטו) והמלכ"רים הפרטיים ( 6,290 שקל ברוטו). במגזר הממשלתי השכר הממוצע קרוב לשכר הממוצע במשק ועומד על 11,422 שקל ברוטו.

 

נתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. הדיווחים של המעסיקים כוללים את מספר העובדים שהועסקו באותו החודש וסך השכר המשולם להם, אך הם לא כוללים עובדים שנמצאים בחל"ת. כמו כן, נתוני השכר והתעסוקה אינם כוללים עובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.  

x