$
בארץ

מספר תובעי קצבת הבטחת ההכנסה הוכפל מאז תחילת המשבר

קצבת הבטחת ההכנסה היא המוצא האחרון של מי שלא זכאי לדמי אבטלה. מנתונים שמפרסם שירות התעסוקה עולה שמספר תובעי הקצבה זינק בימי הקורונה מ-59 אלף ל-115 אלף. כ-18 אלף מהתובעים החדשים כבר קיבלו קצבת הבטחת הכנסה בעבר, השתקמו ונפלטו שוב משוק העבודה

שחר אילן 14:4330.11.20

מאז פרוץ משבר הקורונה כמעט הוכפל מספר תובעי קצבת הבטחת הכנסה מ-59 אלף ערב המשבר ל-115 אלף היום, אחרי שמונה חודשי משבר. זוהי עלייה של 95% ותוספת של 56 אלף תובעי קצבת הכנסה. יודגש, ההכנסה לנפש של מי שמבקש הבטחת הכנסה צריכה להיות נמוכה מאוד, כך שרבים מתובעי הקצבה יידחו. כן נרשמה תופעה של דלת מסתובבת. כ-18 אלף מתובעי הבטחת ההכנסה החדשים קיבלו קצבה זו בעשור האחרון, שוקמו ועכשיו נפלטו שוב משוק העבודה.

 

הבטחת הכנסה היא חלק מרשת הביטחון שמדינת ישראל מספקת לאזרחיה. מטרת הקצבה היא להבטיח דמי קיום מינימליים למי שסיימו את הזכאות לדמי אבטלה ואינם מוצאים עבודה או אינם מסוגלים לעבוד. בפועל, היא רחוקה מלהספיק לקיום בכבוד. יחיד יקבל בין 1,400 שקל לחודש ל-2,200 שקל, בהתאם לגיל; זוג - בין 1,900 ל-3,300 שקל וזוג עם שני ילדים יקבל בין 2,900 ל-4,400 שקל. תנאי הקבלה של הקצבה קשים במיוחד ונבדקת ההכנסה של שני בני הזוג. קבלת קצבת הבטחת הכנסה היא עדות לעוני קשה. מספר המקבלים הוא אחד המדדים להיקף העוני בישראל.

 

 מקור: שירות התעסוקה

 

 

שיעור תובעי הבטחת ההכנסה בני פחות מ-30 זינק מ-8% ב-15 במרץ - לפני פרוץ משבר הקורונה בישראל - ל-21% היום. הסיבה לכך היא הצעירים המובטלים הרבים שאינם עומדים בקריטריונים לקבלת דמי אבטלה, בעיקר בשל היעדר תקופת הכשרה של חצי שנה לפחות. שיעור התובעים שמתחת לגיל 20 עלה בתקופה זו ב-1,050%, מ-200 תובעים קודם למשבר, ל-2,300 מאז שפרץ. מספר התובעים בגילאי 21-30 עלה ב-383% מאז המשבר, מ-4,500 ל-22 אלף.

 

 

 מקור: שירות התעסוקה

 

 

ככלל, מאז פרוץ המשבר נרשמת מגמה של הצערת הרכב תובעי קצבת הבטחת הכנסה. אם קודם לו עמד מספר התובעים שמתחת לגיל 40 על 10,700, הרי שמאז מרץ הוא זינק ב-400% ל-43 אלף. הם מהווים 37% מכלל התובעים. כתוצאה מכך, ירד שיעור תובעי הבטחת ההכנסה שמעל גיל 50 באופן משמעותי, מ-65% קודם למשבר ל-48% מאז שפרץ.

בשירות התעסוקה מציינים שתופעה מדאיגה שנרשמת מאז פרוץ המשבר היא "דלת מסתובבת" של תובעי הבטחת הכנסה. 18,300 מקבלי קצבת הבטחת הכנסה בעשור האחרון שטופלו בתוכנית "מעגלי תעסוקה" של שירות התעסוקה והשתלבו בשוק העבודה, נפלטו מהעבודה וחזרו לתבוע.

 

לא נרשמו שינויים משמעותיים בהתפלגות המגדרית והמגזרית של כלל תובעי קצבת הבטחת ההכנסה מאז פרוץ המשבר. אם קודם למשבר, 42% מכלל התובעים היו ערבים, הרי שכיום שיעורם עומד על 41%. שעור הנשים התובעות עומד כבעבר על 53% לעומת 47% גברים.

 

סמנכ"ל מחקר ומדיניות בשירות התעסוקה, ד"ר אופיר פינטו, אומר ש"תוכנית מעגלי תעסוקה שהוביל השירות בשנים האחרונות רשמה הצלחה גדולה, שילבה עשרות אלפים בעבודה והורידה שתי נקודות אחוז של אבטלה". עם זאת, "ככל שמעמיק המשבר בשוק העבודה, עוד ועוד ישראלים נאלצים לתבוע קצבת הבטחת הכנסה". השירות מצפה להגדלה משמעותית של מספר התובעים לאחר מועד סיום תשלום דמי האבטלה ביוני 2021.

x