$
בארץ

מנדלבליט: "אין מנוס מהוצאת צו על תנאי לקביעת דיון בנושא מינוי מנכ"ל למשרד המשפטים"

לטענת היועמ"ש, הדבר נדרש בשל הנסיבות שנוצרו, ומשלא הוצג כל נימוק קונקרטי לאי קביעתו של מועד להעלאת הצעת ההחלטה למינוי לדיון בממשלה. מנדלבליט הביע את עמדתו בתשובה לעתירה בנושא שהוגשה לבג"ץ ע"י התנועה לטוהר המידות

צבי זרחיה 20:4416.11.20

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, סבור שאין מנוס מהוצאת צו על תנאי להעלאת הצעת החלטה לממשלה למינויו של מנכ"ל למשרד המשפטים - וזאת בשל הנסיבות שנוצרו, ומשלא הוצג כל נימוק קונקרטי לאי קביעתו של מועד להעלאת הצעת ההחלטה למינוי לדיון בממשלה,

 

מנדלבליט הביע את עמדתו זו בתשובה לעתירה שהוגשה לבג"ץ על ידי התנועה לטוהר המידות, לנוכח העובדה שוועדת המינויים בנציבות שירות המדינה המליצה באוגוסט 2020 על מינויו של עו"ד שימי בראון, שהוצע לתפקיד על ידי שר המשפטים אבי ניסנקורן - אך רה"מ בנימין נתניהו מסרב להעלות את המינוי לאישור הממשלה בשל חילוקי הדעות בין הליכוד לכחול לבן.

 

אביחי מנדלבליט אביחי מנדלבליט צילום: דנה קופל

 

היועמ"ש מנדלבליט שב על עמדתו העקרונית שנמסרה בהליך אחר, ולפיה הסכמות קואליציוניות – כמו גם מחלוקות קואליציוניות – אינן יכולות לגבור על חובת הממשלה והגורמים המוסמכים לפעול לאיוש משרות בכירות במינויי קבע.

 

ההודעה הוגשה באמצעות מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, עו"ד ענר הלמן, ועו"ד יונתן ברמן, בתשובה לעתירתה של התנועה לטוהר המידות.

 

יצויין כי מנדלבליט כבר פנה לרה"מ בנימין נתניהו ולרה"מ החליפי בני גנץ בבקשה לפעול ללא דיחוי בהתאם לסמכויותיהם לקיום מינוי של קבע למשרות בכירות בשירות המדינה, לרבות קיום דיון בהקדם האפשרי בממשלה בקשר להצעת החלטה ביחס למינויים הממתינים.

 

מנדלבליט הוסיף כי "באופן קונקרטי, הדיון בהצעת המינוי מושא העתירה לא נכלל בסדר יומה של הממשלה לישיבתה השבועית שנערכה אתמול - יום ראשון. עד מועד כתיבת שורות אלה לא נמסר ממזכירות הממשלה על צפי לדיון קרוב בהצעת ההחלטה".

 

בנסיבות אלה סבור היועמ"ש כי "אין מנוס מהוצאת צו על תנאי כמבוקש בעתירה, ולהורות על קביעת המועד קרוב להגשת תצהיר תשובה ובסמוך, לאחר מכן לקיים דיון בהתנגדויות".

 

מהתנועה לטוהר המידות נמסר: "אנו מברכים על עמדת היועמ"ש ומקווים כי בית המשפט יקבע דיון דחוף בעתירה. מדובר ביום חשוב למאבק בתופעת מינוי ממלאי מקום, לצד ההודעה לפיה ראש הממשלה לא יאריך את כהונתו של ממלא מקום מנכ"ל משרד ראש הממשלה רונן פרץ, גם זאת בעקבות עתירה של התנועה לטוהר המידות".

x