$
בארץ

העובדים החלשים יושבים בבית - והשכר הממוצע במשק עלה באוגוסט ב-7.3%

לפי נתוני הלמ"ס עמד השכר החודשי הממוצע במשק על 11,578 שקל; מספר המשרות באוגוסט עמד על 3.426 מיליון - ירידה של 7.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. משמעות הדברים היא שרוב המפוטרים והעובדים שהוצאו לחל"ת בעקבות משבר הקורונה הם עובדים בדרגות שכר נמוכות יותר

דורון ברויטמן 13:0004.11.20

השכר הממוצע במשק בחודש אוגוסט עמד על 11,578 שקל -  עלייה של 7.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; כך על פי נתוני הלמ"ס שמתפרסמים היום (ד'). מספר המשרות בחודש אוגוסט עמד על 3.426 מיליון - ירידה של 7.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

נתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. הדיווחים של המעסיקים כוללים את מספר העובדים שהועסקו באותו החודש וסך השכר המשולם להם, אך הם לא כוללים עובדים שנמצאים בחל"ת. כמו כן, נתוני השכר והתעסוקה אינם כוללים עובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

 

 צילום: עטא עיווסאת

 

לאור זאת, המשמעות העיקרית שנגזרת מהעלייה בשכר הממוצע במשק היא שרוב המפוטרים והעובדים שהוצאו לחל"ת בעקבות משבר הקורונה הם עובדים בדרגות שכר נמוכות יותר. במילים אחרות, העניים והחלשים יותר הם אלו שנפגעו ממשבר הקורונה בצורה משמעותית יותר. לראייה, בין הענפים שנפגעו בצורה הקשה ביותר ממשבר הקורונה הם שירותי האירוח והאוכל, כאשר מספר משרות השכיר בענפים אלו ירד ב-36.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואילו השכר החודשי הממוצע בענפים אלו הוא הנמוך ביותר ועומד על 5,869 שקל.

 

כאמור, התפשטות מגיפת הקורונה בחודש מרץ 2020 השפיעה הן על צמצום היקף העבודה במשק מבחינת מספר משרות השכיר, והן על השכר הממוצע למשרת שכיר. לכן, בשל הסגר הראשון שהחל באמצע חודש מרץ, חלה ירידה בשכר הממוצע למשרת שכיר באותו חודש. לעומת זאת, בחודש אפריל השכר הממוצע עלה מאוד כיוון שהעובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו מעבודתם, ושבו למעגל העבודה, היו לרוב עובדים ששכרם היה נמוך מהממוצע. החל מחודש מאי נראה כי השכר הממוצע חזר להיות דומה לשנים קודמות אולם הוא עדיין גבוה. בכל אחת מהשנים 2019-2016 חלה עלייה ממוצעת של כ-3.2% בחודשים מאי-אוגוסט לעומת השנה הקודמת, ואילו בשנת 2020 העלייה ממוצעת היא של כ-7.5%.  

 

 

הענפים בהם נרשם השכר הגבוה ביותר הם ענף המידע והתקשורת עם שכר ממוצע של 23,044 שקל, אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור פסולת עם שכר ממוצע של 19,885 שקל ושירותים פיננסיים ושירותי ביטוח עם שכר ממוצע של 18,857 שקל. מנגד, הענפים בהם נרשם השכר הנמוך ביותר הם הענפיים השירותיים: שירות ניהול ותמיכה עם שכר ממוצע של 6,230 שקל ושירותי אירוח ואוכל עם שכר ממוצע של 5,869 שקל.

 

השכר הממוצע בענף ההייטק בחודש אוגוסט ממשיך להיות גבוה ועומד על 24,270 שקל, ירידה של 0.2% לעומת החודש הקודם ועלייה של 5.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השכר הגבוה ביותר נרשם בתחום המחקר ופיתוח מדעי עם שכר ממוצע של 28,660 שקל, ואילו השכר "הנמוך" ביותר בענף נרשם בתחום שירותי התקשורת עם שכר ממוצע של 15,165 שקל. בחודש אוגוסט 2020 היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 323.4 אלף, עלייה של 0.2% לעומת יולי החודש הקודם וירידה של 0.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

x