$
בארץ

לראשונה מאז מרץ: אנשי עסקים זרים ממדינות אדומות יוכלו להיכנס לישראל

מתווה חדש יאפשר כניסת אנשי עסקים מחו"ל שאינם אזרחי ישראל, לתקופה של עד 4 ימים לכל היותר, ולמטרת ביקור עסקי שתרומתו למשק חיונית וחורגת מעבר לאינטרס שמייצג המארח הישראלי, לשון המתווה; אישור כניסה יתקבל רק במקרים בהם לא ניתן לקיים את המפגש העסקי באופן וירטואלי

נווית זומר 13:2229.10.20

מתווה חדש יאפשר לראשונה מאז חודש מרץ כניסת אנשי עסקים מחו"ל לישראל, גם ממדינות אדומות. משרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף עם רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הבריאות ומשרד החוץ, גיבש נוהל המיועד עבור אנשי עסקים מחו"ל, שאינם אזרחי ישראל, המעוניינים להגיע לישראל לזמן קצר - של עד 4 ימים לכל היותר, למטרת ביקור עסקי.

 

ביקור עסקי מוגדר במתווה ככזה שתרומתו למשק חיונית, וחורגת מעבר לאינטרס שמייצג מגיש הבקשה. אישור לבקשה חריגה שכזו יתקבל רק במקרים בהם לא ניתן לקיים את המפגש העסקי באופן וירטואלי.

 

 צילום: יאיר שגיא

 

תהליך הגשת הבקשה לאישור כניסה לישראל למטרות עסקים, כולל של שני שלבים: איש העסקים הזר ימלא טופס בקשה מקוון, ומנכ"ל, סמנכ"ל או מורשה חתימה מטעם החברה הישראלית המארחת, ימלא טופס בקשה בעברית, אותו ניתן להוריד באתר משרד הכלכלה והתעשייה. הבקשות יבדקו על ידי המשרד ורשות האוכלוסין וההגירה, ויאושרו על בסיס מספר קריטריונים מקצועיים, ובראשם כאמור מידת התרומה הכלכלית-משקית שיש לביקור מעבר לאינטרס הפרטני מצד החברה המבקשת, וזאת בשל רמת הסיכון הבריאותי הגבוה יותר, הטמונה בביקור של אורחים ממדינות אדומות.

 

בין התנאים הנוספים לקיום ביקור ממדינה אדומה: ביצוע בדיקת קורונה למבקר והצגת התוצאה השלילית, הגבלת מספר המבקרים המאושרים להגיע מחו"ל במסגרת הבקשה, קיום הביקור בתנאי קפסולה, והגבלה על מספר האנשים שהמבקרים יורשו לפגוש בישראל.

 

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ: "הפגיעה באנשי עסקים ישראלים ובינלאומיים שאינם יכולים להיפגש עם עמיתיהם בישראל, בתקופה זו, היא קשה. אני מאמין שבאמצעות נוהל זה, חברות ישראליות ובינלאומיות רבות יחזרו לשגרת קורונה עסקית, ויעזרו להאצת הכלכלה במשק הישראלי".

 

ראש מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, אוהד כהן: "הנוהל שגובש על ידי צוות הקורונה במשרד משלב ניהול סיכונים מחושב וזהיר מאוד, שמאפשר לנו לספק – במקרים מיוחדים – היתר חריג לכניסת גורמים עסקיים ממדינות אדומות בכפוף לעמידה בסטנדרטים של בדיקות רפואיות ותצהירים בריאותיים הולמים. אני שב ומזכיר כי לרשות המגזר העסקי עומדות כ-50 נספחויות כלכליות של משרד הכלכלה והתעשייה, שיכולות לסייע במקרים רבים לגשר על האתגרים והריחוק הגיאוגרפי".

x