$
בארץ

בדיקת כלכליסט

ישראל כץ שלח את העצמאים לפדות את הפנסיה, אבל ל־75% מהם אין חיסכון כזה

שר האוצר קרא לעצמאים למשוך שליש מכספי הפנסיה במקום להמתין לסיוע המדינה – אלא שחוק שאושר לפני שלוש שנים וחייב עצמאים בהפרשות לא נאכף מעולם, וכעת מתברר שרק לרבע מהם בכלל יש פנסיות

נעמי צורף 06:5122.10.20

בשבוע שעבר התפרסמה טיוטת תקנות המאפשרות לציבור העצמאים שסגרו את העסק שלהם, למשוך עד שליש מהחיסכון הפנסיוני, על מנת שיהוו עבורם מקור הכנסה זמני. מדובר במהלך ישן שנתקע זמן רב, ושאמור לייצר לעצמאים רכיב של "פיצויים" בדומה לזה הקיים אצל השכירים. אולם תזמון פרסום התקנות עורר סערה, שכן במקום לתת לעצמאים סיוע נוסף של המדינה, הם לכאורה "נשלחים" למשוך את כספי הפנסיה שלהם, צעד כלכלי גרוע שיש לעשות רק כאשר כלו כל הקיצים.

 

 

 

בפועל אפשרות זו רלוונטית לאוכלוסייה מצומצמת. מבדיקת כלכליסט עולה כי על אף חוק פנסיה חובה לעצמאים, נכון לסוף 2019, רק 25% מחזיקים בחיסכון פנסיוני, וגם מתוך אלו, ההערכה היא כי רק מחצית עומדים בתנאי המשיכה שכוללים חובת הפקדה רציפה בשנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו למועד המשיכה.

 

מאות אלפים בלי פנסיה

 

עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים, בישראל כ־418 אלף עצמאים. אולם, על פי נתונים המתבססים על הדוחות השנתיים של קרנות הפנסיה ל־2019, עולה כי מתוך 4.4 מיליון עמיתים בקרנות הפנסיה, רק 110 אלף הם עמיתים "במעמד עצמאי", המהווים 2.5% בלבד מסך העמיתים בקרנות הפנסיה. נתון זה כולל גם אוכלוסיית שכירים שמוגדרת "במעמד עצמאי", מאחר שהם פתחו קרן פנסיה באופן עצמאי, כך שמספר העצמאים האמיתי בפועל אף נמוך מ־110 אלף.

 

נתונים אלה מפתיעים היות וב־2017 נכנס לתוקפו חוק שמחייב עצמאים להפריש לפנסיה. החוק אף קובע כי על מי שלא יעשה כן יוטל קנס בגובה 500 שקל. אולם שלוש שנים לאחר שהחוק נכנס לתוקפו, הוא אינו מיושם ומאז גם לא הוטל אף לא קנס אחד, למרות שרבים מפרים אותו. הסיבה לכך היא שאחד מהתנאים להטלת הקנס הוא הקמת מעין "יחידת ערעורים" - מעין מוקד לפניות לעצמאים שמבקשים לבטל את הקנס. עד כה היחידה לא הוקמה, ומבדיקת כלכליסט מבין הגופים הממשלתיים הרלוונטיים - משרדי האוצר, הכלכלה, העבודה והרווחה, רשות הגבייה ורשות המסים עולה כי אף גוף לא מונה או לקח את הנושא על עצמו.

 

 

הפגנה של העצמאים הפגנה של העצמאים צילום: אי פי איי

 

מנתוני רשות המסים ל־2017 עולה כי 215 אלף עצמאים לא החזיקו בקרן פנסיה וקיבלו התראות מרשות הגבייה על כך והוזהרו בתשלום קנס אם ימשיכו כך גם ב־2018. מנתוני הרשות ל־2018 עולה כי המספר ירד לכ־120 אלף עצמאים שעדיין לא החזיקו בקרן פנסיה בניגוד לחוק. הפער בין נתוני קרנות הפנסיה לאלה של רשות הגביה נעוץ בחוק על פיו רק עצמאי שהכנסתו שווה או גבוהה משכר המינימום החודשי כפול 12, מחוייב להפריש לפנסיה, כך שמי שלא נכלל ברשימת רשות המסים, ככל הנראה מרוויח פחות או שאינו מדווח כחוק על הכנסותיו.

 

מרשות הגבייה נמסר: "החוק קבע כי 2017 היא שנת מעבר בה הרשות רק תשלח מכתבי התראה למי שנמצא כי פעל בניגוד אליו ולא תגבה קנסות וכך עשינו. מאחר ולא מונה תובע מוסמך שיטפל בערעור על הקנסות, לא נוכל לגבות קנסות ממי שנמצא כי הפר את החוק משנת 2018 (כולל) והלאה עד אשר ימונה תובע. היעדר תובע מוסמך זו גם הסיבה שלא שלחנו התראות השנה".

 

 

ממשרד האוצר שמרכז את הנושא, נמסר: "החוק במתכונתו המקורית היה אמור להפעיל מערך של מתן קנסות באופן אוטומטי וערעורים אמורים היו להתברר ברשות הגביה והאכיפה. לאחר חקיקת החוק, הובהרה עמדת משרד המשפטים שלפיה נדרש להקים מערך פנים ממשלתי לפני הטלת הקנסות. נערכו מספר ישיבות בניסיון למצוא יחידה שתפעל בהתאם למתווה שהתווה משרד המשפטים. עניין זה עדיין בבירור".

 

עדיף קנס מלהפקיד לפנסיה

 

גורמים מעריכים כי ממוצע ההפקדה של עצמאים באוגוסט 2020 עמד על כ־880 שקל, כך שגם אם יוטלו קנסות ויגבו, אפשר להניח כי מדובר בסנקציה לא מאיימת במיוחד שכן יהיו עצמאים שיעדיפו לשלם את הקנס מאשר לבצע הפקדה שנתית של אלפי שקלים לפנסיה. אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה, מסביר כי הסיבות לכך שעצמאים לא חוסכים לפנסיה נעוצות בחוסר ההבנה של החשיבות בעניין, הפגיעה התזרימית בעסק והבירוקרטיה בפתיחת קרן באופן עצמאי. לדבריו, "החיסכון הפנסיוני לא מקנה רק דמי פנסיה לפרישה, אלא מקנה כיסויים ביטוחיים לחוסך ולבני משפחתו. חוץ מזה, גם אם אנחנו מסתכלים על שיקולים כלכליים נטו, צריך לזכור שעצמאים מקבלים הטבות מס אדירות על הפרשות לפנסיה"

.

איך זה מתבטא במספרים עצמם?

"עצמאי שהכנסתו השנתית החייבת במס ב־2020 עומדת על 150 אלף שקל, אם יהיה חכם ויפקיד 24,750 שקל לחיסכון פנסיוני (סכום ההפקדה המרבי במקרה זה המזכה בהטבות מס של 16.5% מהכנסתו ־ נ"צ), יקבל הטבות מס בגין הפקדה זו בשווי של 9,130 שקל (הטבת מס בדמוי זיכוי, והטבות כגון אי תשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות - נ"צ)".

 

האם מתן האפשרות למשיכת שליש מהחיסכון הפנסיוני לעצמאים בקשיים, יביא לגידול במשיכת כספים?

"לפי ההערכות שלנו, רק כמחצית מהעצמאים שיש להם חיסכון פנסיוני, עומדים בתנאי המשיכה. בדומה להוראת השעה שניתנה לגבי משיכת כספים קרנות ההשתלמות, גם כאן אנחנו נראה שהציבור מפגין בגרות פיננסית ופונה לאפיק הזה רק במצב של חוסר ברירה"

 

לכלכליסט נודע כי עצמאים שיבקשו למשוך את כספיהם, יתכן ויצטרכו לגשת גם לפקיד שומה כדי לקבל אישור למשיכה, מה שעשוי להכביד על התהליך והופך את ביצועו לפחות אימפולסיבי.

 

x