$
בארץ

בעקבות חשיפת כלכליסט

מקורבו של שטייניץ אולץ להתפטר מתפקיד בנתג"ז

רשות החברות דרשה מנתג"ז לקיים ישיבת דירקטוריון דחופה לדון ב"אי הסדרים שנפלו במינויו של דרור כהן", כפי שנחשפו בכלכליסט. כהן התפטר, והישיבה בוטלה

עמיר קורץ 07:2021.10.20

דרור כהן, מקורבו ויועצו לשעבר של שר האנרגיה יובל שטייניץ – שמונה בהליך בעייתי לממלא מקום מזכירת החברה הממשלתית נתג"ז – מתפטר מתפקידו. 

 

 

ההתפטרות מגיעה בלחץ רשות החברות הממשלתיות בראשות ינקי קווינט, שניהלה בשבועות האחרונים תכתובות חריפות עם הנהלת נתג"ז בעקבות הפרסום בכלכליסט על פגמים בהליך המינוי. הרשות נתנה לנתג"ז הוראה לקיים תוך שבעה ימים (שהסתיימו אתמול) "ישיבת דירקטוריון מיוחדת" לדון ב"אי הסדרים שנפלו במינויו של דרור כהן".

 

מינויו של כהן עורר הדים בחברה ומחוצה לה בשל ההחלטה למנות לתפקיד הבכיר פעיל ליכוד, בעל זיקה ברורה לשר שטייניץ האחראי על נתג"ז וללא ניסיון ניהולי, וזאת בניגוד לנהלי החברה עצמה.

 

במכתב ששלחה רשות החברות ליו"ר נתג"ז איתן פדן ביום שלישי שעבר נכתב שעל הדירקטוריון להחליט על "אי הארכת המינוי מעבר ל־20.10 לאור הפגמים המהותיים שנפלו במינויו לממלא מקום מזכירת החברה". הרשות דחתה את כל הסברי החברה וכתבה: "לאחר שמיעת עמדתכם ובהיעדר הסבר מספק אודות אי הסדרים במינויו של ממלא מקום מזכירת החברה, עולה כי מינויו של דרור כהן לתפקיד נעשה שלא בהתאם לנוהל החברה".

 

מימין: יובל שטייניץ ואיתן פדן מימין: יובל שטייניץ ואיתן פדן צילום: יריב כץ, תומי הרפז

 

בימים האחרונים התנהלו מגעים קדחתניים בין רשות החברות לנתג"ז סביב קיום ישיבת הדירקטוריון המיוחדת. קיומה עשוי היה להביך את הנהלת החברה ובעיקר את פדן, המקורב לשטייניץ ואשר מונה על ידו. פדן, שממתין להחלטת שטייניץ אם כהונתו תוארך, דחף למינויו של כהן.

 

לדברי גורם הקשור לנתג"ז, פדן ניסה ככל יכולתו למנוע את קיום הישיבה שבה הדירקטוריון ידון במינוי הבעייתי שהוא הוביל.

 

לבסוף הגיעו הצדדים לפשרה לפיה כהן יודיע על התפטרותו מהתפקיד באופן מיידי, הליך המינוי יועבר לבדיקת מבקרת הפנים של החברה וישיבת הדירקטוריון המיוחדת שכבר זומנה לאתמול בוטלה ברגע האחרון.

 

כפי שנחשף, כהן סיים את תפקידו כיועצו של שטייניץ כחצי שנה בלבד לפני מינויו בנתג"ז ביולי האחרון, כך שלמעשה לא השלים את שנת הצינון הנדרשת בחוק. בחברה הסבירו כי הוא עבר תקופת "צינון פנימי" בת שנה באישור היועץ המשפטי של המשרד וכי "לא עסק בתחומים המקצועיים ובנושאי הגז הטבעי כלל".

 

את הטענות האלה מסרו בנתג"ז גם לרשות החברות במהלך הליך הבדיקה שזו ביצעה. בחלופת המכתבים בין היו"ר פדן לאריאל אבלין, סגן בכיר למנהל הרשות, כתב פדן: "אנו סבורים שלא אירע כל פגם בהליך מינוי המועמד לתפקיד". פדן הסביר את הליך הבחירה בכהן לאור יציאת מזכירת החברה לחופשת לידה והדגיש כי מינויו אושר בדירקטוריון כדין ודווח לרשות החברות. בנוסף הוא ביקר את מה שכינה "ניסיונות ההכפשה שמלווים לפרשה זו".

 

מנגד, רשות החברות עמדה על כך שהמינוי "בוצע בניגוד להוראותיו המפורשות של נוהל החברה עצמו", הן לגבי חובת העמידה בתנאי הסף הדרושים, הן בחובת מתן הודעה מסודרת לרשות על המינוי והן לגבי תקופת הכהונה (3 חודשים בלבד).

 

"דירקטוריון החברה", כתב אבלין, "פעל בניגוד להוראותיו המפורשות של נוהל החברה בעניין זה ומינה את ממלא המקום לתקופה של עד שמונה חודשים עד תחילת מרץ 2021". בנוסף דרשה הרשות הבהרות לגבי הצינון של כהן, שלא התקבלו.

 

מנתג"ז נמסר: "דרור כהן הגיע מלכתחילה כמחליף זמני למזכירת החברה שיצאה לחופשת לידה, ומינויו נעשה על פי כל דין. לאחרונה קיבל הצעה למשרה קבועה בסקטור הפרטי והחליט להיענות לה".

 

x