$
דו"ח המבקר 2020

דו"ח המבקר

המדינה הופכת את האזרחים למכורים לחשמל ולשימוש ברכב פרטי

מבדיקה שביצע משרד מבקר המדינה במשרדי הממשלה השונים בין החודשים יולי 2019 לינואר 2020, עולה תמונה מטרידה לפי לא הרבה נעשה בתחום ההתייעלות האנרגטית של ישראל - וכי מה שכן בוצע ע"י משרד ממשלתי כלשהו, נעשה במנותק ממשרדי הממשלה האחרים. המבקר: "החלטות רבות מתקבלות בעקבות אי-עמידה ביעדי החלטות קודמות ובשל הצורך להגדיר יעדים ריאליים חדשים"

ליאור גוטמן 16:0119.10.20

בחודשים יולי 2019 עד ינואר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שנקטו משרדי ממשלה להתייעלות באנרגייה במשק, והתמונה שעולה מהדו"ח מטרידה - עד כדי חשש שמשרדי הממשלה הופכים את האזרחים למכורים לשימוש בחשמל וברכב פרטי.

 

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מגדיר התייעלות אנרגטית (התייעלות באנרגיה) כ"ניצול מושכל של משאבי האנרגיה, כלומר הפקת מוצרים ותועלות כלכליות ושמירה על איכות החיים", אולם עיון בדו"ח הביקורת מגלה שלא הרבה נעשה בתחום, ואם כבר נעשה משהו על ידי משרד ממשלתי כלשהו - זה נעשה במנותק ממשרדי הממשלה האחרים.

 

 

תחנת הכח אורות רבין בחדרה תחנת הכח אורות רבין בחדרה צילום: עמית שעל

 

"ריבוי החלטות הממשלה והתוכניות השונות בנושא ההתייעלות האנרגטית עשוי ללמד על חשיבותו של נושא זה ועל מקומו בסדר היום הלאומי, המשתנה בשנים האחרונות. עם זאת, החלטות רבות מתקבלות בעקבות אי-עמידה ביעדי החלטות קודמות ובשל הצורך להגדיר יעדים ריאליים ומחודשים. ריבוי התוכניות, שלעיתים אינן מתואמות ביניהן, עלול לפגוע באיכות התכנון והפיתוח ולא לאפשר את ביצועו של טיפול מיטבי", אומר המבקר.

 

עיון במסקנות הדו"ח מגלה שיעד צמצום צריכת החשמל, שנקבע על רף של 20%, הגיע ל-7.5% בלבד עד מועד הדו"ח - כלומר, במקום להוריד את צריכת החשמל, הביקוש לא עומד בקצב, או במילים אחרות המדינה מעודדת את הציבור לצרוך יותר חשמל שמקורו בתחנות כוח מזהמות. הנזק השנתי נאמד בכ-11 מיליארד שקל בשנה, כאשר 47% ממשרדי הממשלה כלל לא טורחים לפעול בתחום. יתרה מכך - לפי מבקר המדינה "שורר חוסר ודאות רב בעניין הגידול בביקוש לחשמל בשנת 2030, והדבר בא לידי ביטוי בהבדל בין האומדנים של היצרנים הפרטיים, של חח"י ושל בנק ישראל ורשות החשמל".

 

אחד הכלים לצמצום השימוש בחשמל הוא התקנת מניה חכמה, כלומר היכולת לנטר את צריכת החשמל מרחוק במשקי הבית ולווסת אותה לאורך שעות היום. כאן נמצא כשל מתמשך, כאשר לפי מבקר המדינה "שיעור המונים החכמים המותקנים בישראל בשנת 2019 היה כ-2.8% מכלל המונים. משרד האנרגייה ורשות החשמל לא קבעו משנת 2010 ועד למועד סיום הביקורת אם וכיצד יקודם מיזם מנייה חכמה". הנושא נמצא בדיונים ארוכי טווח גם מול חברת החשמל, אולם מזה עשור הדברים לא מתקדמים בקצב הנדרש.

 

לגבי ייצור חשמל "ירוק" (מאנרגיות מתחדשות) נמצא שהיעד הממשלתי נמוך מדי, ועד מועד הדו"ח עמד על 17% בלבד עד לשנת 2030 (הבוקר דווח בכלכליסט שהיעד עולה רשמית לכ-30%). יצוין שעד היום המדינה פספסה את כל יעדי ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות שהיא הציבה לעצמה, כולל יעד ראשוני של עד 5% "חשמל ירוק" עד 2014 ושל 10% עד 2020. נכון להיום היקף הייצור ה"ירוק" נעב סביב 8%-9% בלבד.

 

בנוגע להפחתת פליטות שמקורן ברכב פרטי, מבקר המדינה מצא ששיעור העלייה בנסועה פרטית ברכב לא רק שלא צומצם אלא עלה ב-15% בין 2015 ל-2018, כאשר שיעור הגידול בתחבורה ציבורית באותם שנים היה 2% בלבד. "לא הושגה עמידה ביעד הסטה של 20% מהנסועה הפרטית לתחבורה ציבורית עד 2020. תוכנית שהכין משרד התחבורה לצמצום הנסועה הפרטית אינה מביאה לעמידה ביעד, ונדרשת תוכנית אסטרטגית לפיתוח אמצעים משלימים", אומרים שם.
x