$
בארץ

נדחה ערעור הרב אבוחצירא - ישלם מס על הכנסות של 4.7 מיליון שקל מברכות והילולות

בית המשפט העליון דחה את הערעור שהגיש הרב יקותיאל אבוחצירא, נכדו של הבאבא סאלי, על החלטת המחוזי שקיבלה את עמדת רשות המסים לפיה יידרש לשלם מס על הכנסות משירותי דת שנתן בין השנים 2009-2003, כמו ברכות, עצות והילולות. הרב טען כי הכספים שקיבל הם מחווה של "הבעת תודה במישור הרגשי" על רקע אישי

עמרי מילמן 17:3318.10.20

בית המשפט העליון דחה היום (א') את הערעור שהגיש הרב יקותיאל אבוחצירא, נכדו של הבאבא סאלי, על החלטת המחוזי שקיבלה את עמדת רשות המסים - וקבע כי אבוחצירא יידרש לשלם מס על הכנסות משירותי דת שנתן, כמו ברכות, עצות והילולות. העליון אף השית על אבוחצירא הוצאות משפט בגובה 30 אלף שקל.

 

ההחלטה התקבלה על ידי השופטים מני מזוז, ג'ורג' קרא ויעל וילנר. לדברי מזוז, "מטבע הדברים, נוכח העובדה כי הרב לא ניהל פנקסים הכוללים רישום לגבי התקבולים השונים, לא ניתן היה לבחון באופן פרטני כל תקבול ותקבול. יחד עם זאת, התמונה העולה ממכלול הראיות שהובאו לפני בית המשפט קמא היא ברורה, וממנה עולה כי לצד כספים שניתנו בזיקה לאירועים ספציפיים - של הענקת ברכה או עצה, או השתתפות המערער באירוע משפחתי של המעניק - ניתנו כספים למערער גם באירועים משפחתיים שלו, בסכומים החורגים מהמקובל במתנות באירועים כאלה, וכן בהילולות ובחגים. כל זאת לצרכיו האישיים ולפרנסת בני משפחתו".

 

 

הרב יקותיאל אבוחצירא הרב יקותיאל אבוחצירא צילום מסך: Youtube

 

בפברואר 2019 קיבל המחוזי את עמדת הפרקליטות בנוגע לתיק וקבע כי אבוחצירא יידרש לשלם מס על הכנסות של 4.7 מיליון שקל מהשנים 2009-2003. השומה הראשונית שהוציאה רשות המסים קבעה כי לאבוחצירא הכנסות של 13.8 מיליון שקל: הפקדות כספים של 3.2 מיליון שקל, 14 נכסי נדל"ן שנרכשו על שמו ועל שם בני משפחתו בגובה 9.2 מיליון שקל, 141 נסיעות לחו"ל בשווי של 1.25 מיליון שקל וכלי רכב שנרכשו עבורו ועבור בני משפחתו בשווי של 140 אלף שקל. לאחר בחינה נוספת, המחוזי הפחית את ההכנסות בכ-9 מיליון שקל. באותן שנים אבוחצירא לא דיווח כלל על הכנסה כלשהי, וכאשר נדרש להגיש דו"ח על ידי פקיד שומה עבור אותן שנים טען כי לא היו לו הכנסות חייבות במס. לפי הערכות, גובה המס יהיה 50% מההכנסות בתוספת ריבית.

 

במחוזי טען אבוחצירא כי הוא לא נותן שירותי דת ולא מפיק הכנסות בהילולות או אירועים, וכראייה אין לו בבית קבלת קהל או מנגנון לקביעת תעריפים או שעות ביקור. לטענתו הכספים שקיבל הם מתנות שניתנו כמחווה של "הבעת תודה במישור הרגשי" על רקע אישי, חברי ואמוני ללא כל תמורה או שירות מצידו, ולכן אינן מחויבות במס. הוא דחה את טענת רשות המסים לפיה עצם נוכחותו באירוע מהווה שירות דת. מהראיות עלה כי התקבולים השונים שקיבל הרב הם בעלי מאפיינים פירותיים הניתנים באופן שוטף ובהיקפים מצטברים גדולים.

 

אבוחצירא אף גייס חוקרת תרבות ויהדות מאוניברסיטת בן גוריון, פרופ' חביבה פדיה, שהצהירה כי "הרב מקבל את מאמיניו לשם מתן ברכות ועצות, עורך אירועים והילולות לשימור המסורת והקשר עם בני הקהילה ומקפיד לכבד את מאמיניו בנוכחותו באירועיהם המשפחתיים, וכי הכספים שניתנו לרב בדרכים שונות ניתנו לו עבור השירותים האמורים ובתוקף מעמדו כמנהיג רוחני של הקהילה, לשם שימור חצרו ומעמדו, מתוך מסורת שהשתרשה במרוצת השנים".

 

במחוזי קבע השופט מגן אלטוביה כי את ההכנסות של אבוחצירא יש לחלק לשלוש קטגוריות: כספי תמיכה שהוכח כי הועברו לתרומה והרב שימש לגביהם למעשה כ"צינור" ולכן יהיו פטורים ממס; כספי חצר שניתנו לרווחת הרב ומשפחתו עליהם ישלמו מס הכנסה מלא (עד 50%) בין אם ניתנו בתמורה לשירות ישיר ובין אם תמורה עקיפה לפעילות הרב; וכספי מתנות מחתונות ואירועים משפחתיים של הרב, כל עוד ניתנו בסדר גודל "מקובל בנסיבות". כך נקבע כי על הרב ומשפחתו לשלם מס על הכנסות של 4.7 מיליון שקל.
x