$
בארץ

נחשף בכלכליסט

לראשונה אחרי 17 שנים: חברת החשמל תעביר למדינה דיבידנד של 200 מיליון שקל

הכסף מיועד למימון הקמת מערכת ניהול החשמל העצמאית - חברה ממשלתית חדשה שהוקמה בעקבות הרפורמה בחברה. הפעם האחרונה שהעבירה החברה דיבידנד למדינה היה בשנת 2003 - אז חולקו כ-103 מיליון שקל

ליאור גוטמן 19:2801.10.20

דירקטוריון חברת החשמל אישר לפני שעה קלה (ה) להעביר למדינה דיבידנד על סך של כ-200 מיליון שקל. מדובר במהלך נדיר עבור המונופול הממשלתי שלא חילק דיבידנד למדינה מאז שנת 2003, כלומר לפני יותר מעשור וחצי, אז חולקו כ-106 מיליון שקל.

 

 

חלוקת הדיבידנד הנוכחית, שנחשפה במאי האחרון בכלכליסט, מיועדת למימון הקמת מערכת ניהול החשמל העצמאית, חברה ממשלתית חדשה שהוקמה בעקבות הרפורמה בחברה. החברה היתה עד כה יחידה שעבדה מתוך חברת החשמל והיתה אחראית על סדר הפעלת תחנות כוח.

 

הכסף שמיועד למימון הפעילות של החברה הממשלתית החדשה לא יועבר ישירות מחברת החשמל. ההליך הטכני שנקבע הוא שחברת החשמל תעביר דיבידנד למדינה, והמדינה באמצעות האוצר ורשות החברות תממן את החברה החדשה לאחר שהכסף יהיה בחזקתם.

 

החברה החדשה, שמנוהלת על ידי יורם כהן (מנכ"ל) וסמי תורג'מן (יו"ר), הייתה אמורה לקום כבר לפני שנה וחצי, אולם רצף הבחירות וחלופת השרים במשרד האוצר עיכבו את ההחלטה. החברה סבלה ממחסור בהון עצמי ורשות החברות ביקשה להוריד לה דירוג ממשלתי, אולם בהתערבות רשות החשמל ומשרד האנרגיה המהלך נעצר.

חברת החשמל חברת החשמל צילום: אלעד גרשגורן

 

 

כך או כך, הרפורמה בחברת החשמל קבעה שיש להפוך את היחידה של חברת החשמל לחברה ממשלתית עצמאית ומנותקת מחברת החשמל, כזו שתנהל את הסחר מול כל מי שמחזיק תחנות כוח - חברת החשמל, תחנות כוח פרטיות או מתקנים סולאריים. בעתיד החברה צפויה לנהל שוק לסחר בחשמל, לפקח על משטר הפעלת תחנות הכוח ולשמש כקניין ראשי של דלקים וגז עבור המשק.

 

קיומה של החברה יאפשר לנהל את תחנות הכוח השונות, כאשר חברת החשמל כבר מכרה 2 מ-5 התחנות שהיא אמורה למכור לשוק הפרטי: זו ברמת חובב נמכרה לשותפות של מבטח שמיר, רפק ו-PMEC הסינית, וזו ברמת חובב נמכרה לשותפות של שיכון ובינוי, אדלטק ואדלקום.

 

 

תחנת הכוח ברמת חובב תחנת הכוח ברמת חובב צילום: חברת חשמל

 

 

חברת החשמל אמורה למכור בשלב הבא את תחנת רדינג, אולם המדינה עוד לא החליטה האם האתר שיימכר עדיין ייצר חשמל, ולכן הוקדמה במקומה מכירת תחנת הכוח בחגית, פעולה שכאשר תושלם תוריד את נתח השוק של החברה לכ-55% בלבד. בסיום הרפורמה ולאחר מכירת חמש תחנות הכוח, החברה תחדל מלשמש כמונופול.

 

לטענת חברת החשמל, ההחלטה התקבלה בהתבסס על מצבה הפיננסי של החברה נכון לסוף יוני 2020, כאשר יתרת העודפים שיש בידיה נאמדת בכ-27 מיליארד שקל. יו"ר חברת החשמל יפתח רון טל מסכם ש"מדובר בצעד משמעותי בקידום הרפורמה במשק החשמל המקדמת את הפרדתה של היחידה לניהול המערכת מתוך חברת החשמל, לחברה ממשלתית נפרדת".

 

בנוסף לדיבידנד שיגיע מחברת החשמל, חברת ניהול המערכת אמורה לפתוח קווי אשראי בנקאיים של סכום דומה, וזאת בערבות מדינה של החשב הכללי ובתמיכת אגף התקציבים. החברה כבר פתחה בשנה האחרונה קווי אשראי של עד 100 מיליון שקל, והכל במטרה לבנות עבורה "כרית מזומנים" של כחצי מיליארד שקל (100 מיליון שקל קווי אשראי קיימים, 200 מיליון שקל דיבידנד מחברת החשמל ועוד 200 מיליון שקל קווי אשראי בנקאיים חדשים שיפתחו בערבות מדינה) לקראת הפעלת מנגנון סליקה ארצי בהיקף של כ-16 מיליארד שקל בשנה. הסליקה תחליף בעתיד את זו הנוכחית של חברת החשמל, כלומר יהיו ספקי חשמל או צרכנים שיתחשבנו ישירות מול ניהול המערכת ולא מול חברת החשמל. השימוע להפעלת החברה החברה שפורסם בחודש מאי הושלם היום, והוא קובע אמות מידה מלאות להפעלת החברה, לרבות מנגנון תשלומים עתידי.

x