$
בארץ

בלעדי לכלכליסט

זינוק של פי 2.5 בקנסות הקורונה שחולקו השבוע

בשבוע האחרון כולל יום כיפור, ניתנו 22,835 קנסות לעומת כ-9,000 קנסות בממוצע ב"שבוע רגיל"; מאז התפרצות הקורונה במרץ ניתנו כ-251 אלף קנסות בסך כולל של כ-136 מיליון שקל; כ-36 אלף אזרחים לא שילמו קנסות קורונה למרות שמועד התשלום חלף

במהלך השבוע האחרון, מה-22 בספטמבר עד ה-29 בספטמבר כולל יום כיפור, ניתנו 22,835 קנסות קורונה, בעוד שבשבוע רגיל ניתנים כ-9,000 קנסות למי שעברו על תקנות הקורונה. מדובר בעלייה של פי 2.5 בכמות הקנסות. כך עולה מנתונים של המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה, שגובה את קנסות הקורונה שמטילה המשטרה.

 

 

מהנתונים עולה כי 21,813 קנסות ניתנו בגין עבירת אי-עטיית מסיכה או יציאה ממקום מגורים לפעולה שאינה בתקנה (קנס בסך 500 שקל). 1,022 קנסות ניתנו בגין הפרה כדוגמת הפרת בידוד והפעלת מקום ציבורי/עסקי בניגוד לתקנות (קנסות שבין 1,000 שקל ל-5,000 שקל).

פקח קורונה פקח קורונה צילום: מוטי קמחי

 

יחד עם הגידול במספר הקנסות הניתנים, חל גידול עקבי במספר האזרחים המשלמים את הקנסות ונכון ליום 29 בספטמבר שולמו 57,984 קנסות בסכום של 24.3 מיליון שקל. מאז תחילת המשבר, בחודש מרץ, ניתנו 251,830 קנסות בערך של כ-136 מיליון שקל כאשר למקבלים ישנם 90 ימים לשלם את הקנס, שלאחר מכן צובר פיגורים של 50%.

 

36,204 אזרחים שלא שילמו ושמועד התשלום חלף יאלצו לשלם את הקנס עם תוספת הפיגורים.

 

מנהל המרכז לגביית קנסות, דורון תשתית, מסר כי מדובר בכ-40% מהחייבים שמשלמים את הקנס במועד, אחוז קטן יחסית לסוגי קנסות אחרים, אולם מגמת התשלום עולה בהתמדה.

x