$
בארץ

לא מטיילים, אז הולכים ללמוד: עלייה של 35% בהרשמה לתואר ראשון באוניברסיטאות

על רקע משבר הקורונה, נרשמה עלייה של 19% בהרשמה לכלל המוסדות האקדמיים - כך עולה מנתונים שמסרה המועצה להשכלה גבוהה לוועדת החינוך של הכנסת. המשמעות היא שחלק גדול מהעלייה תבוא על חשבון ההרשמה בשנים הבאות

שחר אילן 14:0816.09.20

גידול של 35% נרשם השנה בהרשמה לתואר ראשון באוניברסיטאות בעקבות משבר הקורונה. בסך הכל נרשמה עלייה של 19% בהרשמה לכלל המוסדות להשכלה גבוהה. כך עולה מנתונים שמסרה הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה השכלה גבוהה (ות"ת) לוועדת החינוך של הכנסת. ההערכה היא שהגידול בהרשמה נובע מחוסר היכולת לצאת לטיולים בחו"ל ומהקושי למצוא עבודה. המשמעות ההיא שחלק גדול מהעלייה הזו תבוא על חשבון ההרשמה בשנים הבאות. רק לאחר תחילת שנת הלימודים ניתן יהיה לדעת כמה מהעלייה אכן מומשה.  

 

 

הבוקר נערכה בוועדת החינוך של הכנסת ישיבה בנושא הערכות מערכת ההשכלה הגבוהה לפתיחת שנת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה ב-18 באוקטובר. המוסדות האקדמיים נערכו למערכת לימודים היברידית שבה תלמידי שנה א' יגיעו לפחות לחלק מהשיעורים בקמפוסים אבל ההערכה בישיבה היתה ששנת הלימודים תיפתח כמעט כולה בלמידה מרחוק בגלל הסגר הצפוי. "לפחות בסמסטר הראשון הלמידה ההיברידית תהיה רק בשוליים", אמר יו"ר הוועדה של המועצה להשכלה גבוהה להיערכות לקורונה פרופ' חיים טייטלבאום מאוניברסיטת בר אילן. 

סטודנטים באוניברסיטה (ארכיון) סטודנטים באוניברסיטה (ארכיון) צילום: דנה קופל

 

בסך הכל נרשמה עלייה של 19% ברישום לכלל המוסדות להשכלה גבוהה -  21% עלייה בתואר הראשון ו-16% בתואר השני. באוניברסיטאות נרשמה עלייה של 24% בביקוש, מהם 35% בתואר הראשון ורק 9% בתואר שני. במכללות האקדמיות נרשמה עלייה של 18% בביקוש הן לתואר ראשון והן לתואר שני. לעומת זאת במכללות לחינוך נרשמה עלייה של 13% בלבד לביקוש, מהם רק 4% בביקוש לתואר ראשון ו-23% לתואר שני.  

 

 

 

לא נמסרו נתונים לגבי היקף הנשירה מהמוסדות להשכלה גבוהה. יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ הסבירה שניתן היה לדעת על היקף הנשירה רק שבועיים לאחר הלימודים, לפי הלמידים שלא ימשיכו בפועל.

 

השר להשכלה גבוהה זאב אלקין אמר שאם הסגר יימשך מעבר לחגים יהיה צריך לדון על חבילת סיוע נוספת לסטודנטים במצוקה מעבר ל-100 מיליון שחולקו בקיץ. הוא הביע התנגדות להצעות להוריד את שכר הלימוד בגלל העלייה בהרשמה. לדבריו, ההוצאות של המוסדות להשכלה גבוהה גדלו בשל הצורך להצטייד באמצעים טכנולוגיים ולהרחיב את התמיכה של אנשי מחשבים וכן יש ירידה בתרומות. יו"ר התאחדות הסטודנטים שלומי יחיאב אמר ש"הסגר יהיה מכה אנושה לסטודנטים". הוא הזכיר שרוב המובטלים בחודשים האחרונים הם צעירים.

x