$
בארץ

דוח החשב הכללי: מחצית מגמלאי צה"ל קיבלו פנסיה חודשית של כ-12.6 אלף שקל ב-2019

מהדו"ח עולה כי סך ההתחייבות האקטוארית לפנסיות עומד על 866 מיליארד שקל, כאשר 40% מהסכום מיועד עבור מערכת הביטחון, לא כולל פנסיות הגישור; שיא התשלומים יגיע ב-2038, שבה תשלם המדינה 35.7 מיליארד שקל בשנה עבור הפנסיות, ומשם הן ילכו ויירדו

עמרי מילמן 15:2315.09.20

סך ההתחייבות האקטוארית של המדינה לתשלומי הפנסיות עומד על 866 מיליארד שקל, כאשר 40% מהסכום מיועד עבור מערכת הביטחון. כך עולה מהדוח הכספי ל-2019 של החשב הכללי המתפרסם היום (ג'). הבעיה היא שהסכום הכולל אינו כולל את פנסיות הגישור, כלומר הפנסיות שיקבלו אנשי הקבע שהתגייסו החל מ-2004, מהפרישה שלהם מהצבא ועד שיגיעו לגיל 67 ויקבלו פנסיה צוברת.

 

 

 

ביתר המגזר הציבורי עובדים שהחלו את עבודתם החל משנת 2000 אינם נהנים מפנסיה תקציבית, אלא מקבלים פנסיה צוברת. לפי ניתוח תזרים ההוצאות של הממשלה עולה כי שיא התשלומים יגיע ב-2038 אז תשלם המדינה 35.7 מיליארד שקל בשנה עבור הפנסיות (לעומת 22.11 מיליארד שקל ב-2020) משנה זו התשלומים יילכו ויירדו. כאשר הניתוח אינו כולל כאמור את פנסיות הגישור שיכבידו על קופת המדינה.

 

החשב הכללי רוני חזקיהו החשב הכללי רוני חזקיהו צילום: דנה קופל

 

 

הדוח מתייחס לנתונים הפיסקליים של המדינה נכון לסוף 2019, מהם עולה כי הגירעון בתקציב המדינה בשנת 2019 הסתכם בכ-52.2 מיליארד שקל, המהווים כ-3.7% מהתוצר. ההוצאות האזרחיות הסתכמו בכ-73.3% מסך ההוצאה הכוללת (לעומת 72.3% בשנה הקודמת והוצאות מערכת הביטחון הסתכמו בכ-18.8% מסך ההוצאה, לעומת 19.6% בשנה קודמת).

 

עוד עולה מהנתונים המפורטים בדוח כי מחצית מגמלאי מערכת הביטחון זכאים לקצבת פנסיה הגבוהה מ-12.6 אלף שקל. רק רבע מהגמלאים מקבלים פחות מ-8.5 אלף שקל. רבע ממקבלי הפנסיה מרוויחים מעל 17.4 אלף שקל. בחינת 20 גמלאי מערכת הביטחון בעלי הקצבאות הגבוהות מעלה כי ישנם 17 גמלאים שמקבלים קצבה שגובה מ-60 אלף שקל בחודש.

 

כזכור ישנה עתירה היום שעומדת תלויה ומחכה לתגובת המדינה בנוגע להגדלות הרמטכ"ל שמוסיפות בממוצע 9.5% לקצבה (לפי נתוני 2018) בטענה שאותן הגדלות, לקצבאות שבלאו הכי נחשבות לגבוהות ביחס למשק, ניתנות שלא כחוק. סך ההוצאות על הפנסיה התקציבית של צה"ל עמדה ב-2010 על 243.2 מיליון שקל לעומת 201.5 מיליון שקל ב-2018. צה"ל הוא הגוף היחידי שאחראי גם לאשר את תנאי הפרישה, גם מופקד על בחינת תנאי הפרישה וגם הגוף המשלם.

 

קצבת גמלאי מערכת הבריאות - 6.5 אלף שקל בחודש ב-2019

 

הקצבה החציונית ב-2019 עבור שוטרים וסוהרים עמדה על 9.7 אלף שקל בחודש. כאשר 20 השיאנים קיבלו בשנה זו קצבאות בטווח של בין 52 אלף שקל ל-68 אלף שקל בחודש.

 

בחינת קצבאות גמלאי ההוראה מעלה כי הקצבה החציונית ב-2019 עמדה על 6.4 אלף שקל (לעומת 6.3 אלף שקל ב-2018). כמעט 20 אלף מתוך 61.4 אלף הזכאים מקבלים קצבאות של עד 5,000 שקל. 202 מקבלי קצבאות בלבד מקבלים בין 15 אלף שקל ל-20 אלף שקל בחודש. בחינת 20 הקצבאות הגבוהות ביותר מעלה כי כל השיאנים הרוויחו בין 16.7 ל-17.2 אלף שקל בחודש.

 

הקצבה החציונית של גמלאי מערכת הבריאות עמדה ב-2019 על 6.5 אלף שקל בחודש – 100 שקל יותר מ-2018 (פער משמעותי מהשכר של הרופאים כמובן שחלק מהמשכורת שלהם מגיע מגופים שאינם המדינה וכן לא כל המשכורת שלהם מחושבת לפנסיה). קצבת הפנסיה של 20 השיאנים נע בין 18.5 אלף שקל ל-21 אלף שקל.

 

גמלאי משרד מבקר המדינה, שאינם כפופים לתנאי השכר והפיקוח של הממשלה, נהנים מגמלה חציונית של 14.5 אלף שקל ב-2019. כאשר מתוך 440 מקבלי קצבה, 145 גמלאים נהנו מקצבה של מעל 20 אלף שקל ב-2019. 11 מתוך 20 השיאנים נהנים מקצבה הגבוהה מ-30 אלף שקל בחודש.

 

הקצבה החציונית של גמלאי השופטים והדיינים עומדת על 42.4 אלף שקל בחודש ב-2019, 500 שקל יותר מ-2018. שיאן מקבלי הקצבאות ב-2019 קיבל פנסיה של 89.8 אלף שקל בחודש, כאשר מלבדו עוד 2 גמלאים נהנו מקצבה הגבוהה מ-80 אלף שקל בחודש. יתר 20 השיאנים נהנו מקצבה הגבוהה מ-60 אלף שקל בחודש.

 

גמלאי נבחרי הציבור קיבלו קצבה חציונית של 17.2 אלף שקל בחודש (200 שקל יותר מ-2018). מתוך כלל מקבלי הקצבאות, 65 גמלאים מתוך 481 גמלאים נהנים מקצבה הגבוהה מ-30 אלף שקל. כל 20 השיאנים מקרב נבחרי הציבורי נהנים מקצבה הגבוהה מ-45.6 אלף שקל מתוכם שני השיאנים מרוויחים מעל 60 אלף שקל.

x