$
בארץ

שלוש תחנות כוח של חברת החשמל אחראיות ליותר מ־40% מעלות הזיהום השנתית

דו"ח המשרד להגנת הסביבה קובע כי התחנה בחדרה אחראית ל־3.7 מיליארד שקל מתוך נזק של מתוך כ־13 מיליארד שיצרו הגופים הנבדקים

ליאור גוטמן 06:4531.08.20

שלוש תחנות כוח בבעלות חברת החשמל אחראיות לבדן ל־43% מסך עלות הזיהום השנתית למשק הישראלי - כך עולה מנתוני המשרד להגנת הסביבה שמפורסמים היום (ב').

 

 

 

מעיון בנתוני דו"ח מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2019 עולה שסך הנזק שחברת החשמל מטילה על המשק מהפעלת שתי תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון, יחד עם תחנה שלישית באזור גזר שפועלת על גז טבעי, מסתכם ב־5.6 מיליארד שקל, כ־43% מסך עלות הנזק המשקית של כמעט 600 מפעלים שנמדדו, להם עלות מצטברת של כ־13 מיליארד שקל. 

 

 

למעשה, המתקן שגורם את הנזק הגדול ביותר הוא תחנת הכוח אורות רבין בחדרה, שם העלות החיצונית הגדולה ביותר של פליטת חומרים מזהמים לאוויר מסתכמת ב־3.7 מיליארד שקל לשנה (כ־28% מסך עלות הזיהום השנתית - ל"ג), מתוכם כ־1.6 מיליארד שקל גזי חממה והשאר חומרים רעילים אחרים.

 

התחנה הזו, יחד עם התחנה השנייה שפועלת בכוח פחם - תחנת רוטנברג באשקלון (מקום שלישי בטבלה) — מיועדות להיסגר בתוך כארבע שנים ולעבור לייצור בגז טבעי שפחות מזהם מפחם, וחברת החשמל החלה כבר בבניה של יחידת הייצור הראשונה שם.

 

עוד עולה מהדו"ח של המשרד שבמקום השני ניצבים מפעלי נשר לייצור מלט שבאזור רמלה, עם כ־1.2 מיליארד שקל לשנה. במקומות הרביעי והחמישי ניצבים מפעלי רתם אמפרט ומפעל הזכוכית פניציה בצפון, שנסגר במאי השנה. בית הזיקוק של פז במקום השמיני, אך בית הזיקוק של בזן - שגדול פי שניים מזה של פז - במקום התשיעי.

אזור מפרץ חיפה, שלגביו הצהירה השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל כי תוביל לסגירת המפעלים שם, רשם מאז 2012 הפחתות מצטברות בפליטת חומרים מזהמים לאוויר של עד 88%, כאשר ב־2019 נרשמו הפחתות של עד 45%, "כולל ירידה של 26% בפליטות תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן, בשל הפחתות בבזן וכרמל אולפינים".

 

מבחינת עשרת המפעלים בעלי ההפחתה הגדולה ביותר בעלויות החיצוניות של הפליטות לאוויר, ניתן לציין את מפעל נילית במגדל העמק שהפחית ב־86% את פליטת המזהמים בשל המעבר ממזוט לשימוש בגז טבעי.

 

בכל הקשור לאסדות הגז, במשרד מציינים כי לפי חוק המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה) לא חלה חובת דיווח על שנת ההפעלה הראשונה, ולפיכך לא הוגש דיווח למפל"ס לגבי אסדת לווייתן. "התקנת מערכת הפחתת הפליטות באסדת תמר, לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה, והפסקת הפקת הגז במרי בי הפחיתו את הפליטות ב־98%. לגבי תקופת ההרצה של אסדת לווייתן (נישוב), מ־18 בנובמבר 2019 ועד 31 בדצמבר 2019, נפלטו לאוויר 5.8 טונות של מתאן ו־0.023 טונות של חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים", נכתב בדו"ח.

 

השרה להגנת הסביבה גמליאל ציינה בעקבות הדו"ח כי "המפל"ס הוא כלי מרכזי עבור הציבור והארגונים הסביבתיים ועבורנו לקבלת תמונה מפורטת על הזיהום בסביבה. אנחנו מברכים על המשך השיפור בפליטות לאוויר ובפרמטרים נוספים, וממשיכים לפעול בנחישות נגד כל מי שיזהם".

 

מחברת החשמל נמסר בתגובה, "תחנות הכוח של חברת החשמל עומדות בערכי הפליטה הנדרשים ע"י המשרד להגנת הסביבה. בשנת 2019 ניתן לראות המשך ירידה בפליטה הכוללת של המזהמים העיקריים (תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית וחומר חלקיקי) הנפלטים מתחנות הכוח של חברת החשמל בהשוואה לשנת 2018, ובהשוואה לשנת 2012 (השנה הראשונה של הדיווח למפל"ס – מרשם פליטות והעברות לסביבה). כך למשל, בפליטת תחמוצות חנקן חלה ירידה של כ- 15% לעומת 2018 וירידה של כ- 68% לעומת 2012. בפליטת תחמוצות גופרית חלה ירידה של כ- 29% לעומת 2018 וירידה של כ- 79% לעומת 2012. בפליטת חומר חלקיקי חלה ירידה של כ- 15% לעומת 2018 וירידה של כ- 62% לעומת 2012.

 

"השימוש בעלויות החיצוניות ככלי להשוואה, אינו משקף את ההשפעה בפועל על בריאות הציבור. חשיפת הציבור למזהמים מתחנות הכוח נמוכה לאין שיעור מחשיפתו למזהמים שמקורם בתחבורה או מקורות פליטה שלהם ארובות נמוכות או ללא ארובות כלל. הארובות הגבוהות, של תחנות הכוח יוצרות עילוי כלפי מעלה ופיזור על פני שטח גדול, כך שרק חלק מזערי נקלט על פני הקרקע. זאת, לעומת פליטות כלי רכב, לדוגמא, אשר מתרחשות בגובה פני הקרקע המהוות מקור זיהום ראשי לאוכלוסייה, כך גם עלה ממחקרים שפורסמו ע"י המשרד להגנת הסביבה לפיהם התחבורה הינה גורם המרכזי לזיהום אוויר".

x