$
בארץ

הלמ"ס: צפויה האטה בגידול החינוך החרדי בעשור הקרוב

מספר התלמידים בחינוך החרדי מכלל מערכת החינוך יגדל מ-19.7% ל-21.3% ב-2030. רוב העלייה במגזר תבוא על חשבון החינוך במגזר הערבי; החינוך הממלכתי ישמור עד 2030 על חלקו הקיים, כ-42.5%

שחר אילן 13:5625.08.20

החינוך החרדי צפוי לגדול בעשור הקרוב מ-19.7% ל-21.3% ממערכת החינוך. עם זאת, עיקר העלייה תבוא על חשבון החינוך הערבי שיקטן מ-23.2% ל-21.3%%. כך עולה מתחזית התלמידים במערכת החינוך שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כיוון שמדובר בתחזית לטווח קצר וחצי מהתלמידים כבר נולדו, יש לתחזית זו דיוק גבוה.  

 

החינוך הממלכתי שעומד על 42.6% צפוי לרדת קלות ל-42.4% ואילו החינוך הממלכתי דתי יגדל מ-14.5% ל-15%. מדובר אם כן בהאטה בגידול של החינוך החרדי ובכן בהאטה בירידה של החינוך הממלכתי.

תלמידים חרדים תלמידים חרדים צילום: שאול גולן

 

לפי הנתונים, החינוך החרדי גדל בין השני 2008 ל-2020 מ-17.1% ל-19.7%. החינוך הממלכתי ירד באותה תקופה מ-43% ל-42.6%.

 

בשנת הלימודים הקרובה תשפ"א (2020/21) ילמדו במערכת החינוך 2.405 מיליון תלמידים, עלייה של 50 אלף תלמידים ו-2.1% לעומת שנת הלימודים הקודמת. בגני הילדים ילמדו 536 אלף תלמידים (גידול של 2.8%), ובבתי הספר 1.861 מיליון תלמידים, גידול של 1.9%.

 

 

תחזית תלמידים למערכת החינוך, לשנים 2030-2021 (אלפים) 

 

תחזית תלמידים למערכת החינוך לשנים 2030-2021 תחזית תלמידים למערכת החינוך לשנים 2030-2021

 

 

מספר התלמידים בחינוך הממלכתי-עברי בשנה הקרובה יעמוד על כ-1,023 אלף, לעומת כ-999 אלף בשנת הקודמת (תוספת של כ-23 אלף תלמידים ושל 2.3%). בחינוך הממלכתי-דתי מספר התלמידים צפוי להיות כ-349 אלף (תוספת של 2.4%). בחינוך החרדי מספר התלמידים צפוי להיות כ-478 אלף (3.1%). בחינוך הממלכתי-ערבי מספר התלמידים צפוי להיות כ-548 אלף (גידול של 0.7% בלבד, כלומר ירידה יחסית לאחרים).

 

במהלך העשור הקרוב בשנים 2030-2021 מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי לגדול ולהגיע לכ-2.835 מיליון בשנת 2030, תוספת של כ-487 אלף תלמידים לעומת שנת 2020 (גידול של כ-20.7%). במהלך השנים 2030-2021 מספר התלמידים בחינוך הממלכתי-עברי צפוי לגדול לכ-1.202 מיליון בשנת 2030, תוספת של כ-203 אלף ביחס לשנת 2020 (עלייה של כ-20.3%).

 

 

המשקל היחסי של המגזרים מכלל המערכת

 

המשקל היחסי של מגזרי המערכת מכלל המערכת המשקל היחסי של מגזרי המערכת מכלל המערכת

 

 

בחינוך הממלכתי-דתי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-425 אלף (תוספת של כ-24.4%). בחינוך החרדי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-604 אלף, (עלייה של כ-30.1%). בחינוך הערבי מספר התלמידים צפוי לעלות לכ-605 אלף (עלייה של כ-11.1%).

x