$
בארץ

הצעת החוק לדחיית פיזור הכנסת ב-120 יום אושרה לקריאה שנייה ושלישית

במסגרת התיקון, סוכם על ידי ועדת הכספים ושר האוצר ישראל כץ על תוספת של 11 מיליארד שקלים לתקציב המדינה לשנת 2020, כאשר תוכנית שימושים מפורטת תוצג בפני ועדת הכספים עד ל-13 בספטמבר. אם התקציב לשנת 2020 לא יאושר בכנסת עד ה-23 בדצמבר היא תתפזר, והבחירות יערכו בסוף מרץ 2021

צבי זרחיה 07:0724.08.20

מליאת הכנסת תתבקש אחר הצהריים לאשר את הצעת החוק שהוגשה על ידי ח"כ צבי האוזר, לדחיית המועד האחרון להעבת התקציב ב-120 יום, בקריאה שנייה ושלישית. בכך נדחה איום הקדמת הבחירות למועד זה. כך, אם התקציב לשנת 2020 לא יאושר בכנסת עד ה-23 בדצמבר אזי היא תתפזר והבחירות יערכו בסוף מרץ 2021.

 

מליאת הכנסת, אמש מליאת הכנסת, אמש צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

 

במסגרת התיקון, סוכם על ידי ועדת הכספים ושר האוצר ישראל כץ על תוספת של 11 מיליארד שקל לתקציב המדינה לשנת 2020, בנוסף על ההצמדה למדד המחירים לצרכן. סה"כ יעמוד התקציב המעודכן על 411 מיליארד שקל. הגדלת מסגרת התקציב תאפשר גם הקצאת 400 מיליון שקלים לישיבות, 300 מיליון שקלים לחינוך הממלכתי דתי, המוסדות הציונות הדתית והגרעינים התורניים, הגדלה של 3.3 מיליארד שקלים בתקציב הביטחון, הגדלת התמיכה בתוכניות לנוער כמו קרב והילה, ועוד.

 

התקציב נועד לממן בין השאר תוכניות וצרכים שונים שמומנו בשנת 2019 ולא נמצא להם מקור תקציבי בשל התקציב ההמשכי, לצד תוספות תקציביות ותוכניות נוספות, כאשר התוכנית המלאה לשימושי התקציב תוצג בפני ועדת הכספים עד ל-13.9. במהלך הדיון שונתה הצעת הדחייה ונקבעה על 120 יום, במקום 100 יום בחוק המקורי.

 

כמו כן, נקבע במסגרת הוראת שעה כי לעניין התקציב ההמשכי לשנת 2020, שר האוצר יביא לאישור הממשלה הצעה לתוספת התקציב, לפיה הממשלה תהייה רשאית להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק ה-12 של התקציב השנתי הקודם, בתוספת מדד המחירים לצרכן ובתוספת 11 מיליארד שקל, ובלבד ששר האוצר יביא לאישור של ועדת הכספים תוכנית פעולות מפורטת לשימוש בהוצאה הממשלתית המותרת לתקופת 120 הימים, לרבות פעולות ותמיכות.

 

התוכנית תובא לאישור הוועדה עד ל-13 בספטמבר. כל עוד לא אישרה ועדת הכספים את תכנית הפעולות המפורטת, לא תהיה רשאית הממשלה להוציא את 11 מיליארד השקלים. שינוי בגובה של מעל ל-15% בתוכנית זו, ידרוש את אישור ועדת הכספים.

x