$
Duns משפט
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

האם בעקבות משבר הקורונה אין משמעות למועד הקרע?

משבר הקורונה לא פסח על איש, וגם זוגות המצויים בעיצומו של הליך גירושים אינם חסינים מפניו

דלית יניב-מסר 17:3323.08.20

 מוגש מטעם DUN'S 100

 

על כך שמשבר הקורונה חשף אותנו למציאות חדשה והשפיע על כל תחום בחיינו אין כל צורך להכביר במילים.

 

מאחר שמשבר הקורונה לא פסח על איש, גם על זוגות המצויים בעיצומו של הליך גירושים אינם חסינים מפניו.

 

עד למשבר הקורונה היה ברור וידוע לזוגות המצויים בהליך גירושין, כי חלוקת הרכוש ביניהם תתנהל עפ"י הקבוע חוק יחסי ממון, בהנחה שהם לא חתמו על הסכם ממון.

 

נזכיר, כי חוק יחסי ממון קובע, כי ביום פקיעת הנישואין (גירושין או מוות לא עלינו) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג שנצברו במהלך החיים המשותפים, ללא קשר לאופן רישומם בפועל.

המשמעות היא, שנכסים שנרכשו או עסקים שהוקמו במהלך תקופת הנישואין יחולקו בחלקים שווים בין בני הזוג בין אם הם רשומים רק על שם הבעל או על שם האישה.

 

על מנת לדעת היכן עובר הקו בו עורכים את החישוב בשווי הנכסים, הנקרא גם איזון המשאבים, יש לקבוע מהו מועד הקרע, שהוא היום הקובע, בו חדל השיתוף בין בני הזוג.

 

כאשר קובעים מהו מועד הקרע ניתן להעריך את שווי כלל הנכסים של בני הזוג שנצבר עד למועד זה ואת שווים לאותו מועד.

 

לאחרונה התיר ביהמ"ש לענייני משפחה בתל אביב לעדכן את הערכת שווי העסק הרשום על שם הגבר המצוי בהליכי גירושין, לאחר שטען כי העסק שלו קרס בשל משבר הקורונה והערכת השווי שהתקבלה בטרם המשבר אינה משקפת את שוויו האמיתי.

 

לכאורה, פסיקה ראויה המצביעה על כך שבתי המשפט מבינים את משבר הקורונה והשלכותיו על הבאים בשעריו ועל הירידה בהכנסות מרבית העסקים. יחד עם זאת, נחטא לאמת אם לא נאמר, כי לצד אלה, מדובר בפסיקה תקדימית ומדאיגה, אשר עלולה להוביל למדרון חלקלק שיביא לפניות מרובות לבתי המשפט לצורך הערכה מחדש של שווי נכסים ועסקים משותפים שיש לחלק את ערכם בין בני זוג שמתגרשים.

 

עו"ד דלית יניב-מסר עו"ד דלית יניב-מסר קרדיט: יח"צ

 

בהחלטה לאפשר הערכה מחדש של שווי העסק לאור משבר הקורונה למעשה יש התעלמות ממועד הקרע ופגיעה משמעותית בזכויות בן הזוג שהעסק אינו רשום על שמו והוא זכאי למחצית משוויו, ופגיעה בוודאות שהייתה במהלך החיים המשותפים.

 

נשאלת השאלה, לו משבר הקורונה היה מביא לפריחה ושגשוג באותו העסק, האם גם אז היה ניתן לבקש להעריך את שוויו מחדש? נדמה כי התשובה ברורה.

 

נשאלת שאלה נוספת, באם לאחר סיומו של משבר הקורונה העסק יפרח וישגשג האם בן הזוג יפוצה בעקבות הגדילה בהכנסות? נדמה כי גם בעניין זה התשובה ברורה.

 

נעיר, כי פניות לבתי המשפט בנוגע להקטנת דמי מזונות בשל משבר הקורונה נדחות מן הטעם שהיקף המשבר, משכו והשפעתו עדיין אינם ידועים.

 

כפועל יוצא מהחלטה זו ועל מנת להקטין את שווי הנכסים לחלוקה אנו עלולים לראות תופעה בה בעלי עסקים יקטינו באופן מכוון את פעילותם על מנת להצביע על קיטון בהכנסותיהם במטרה להקטין את שווי העסק (על אף שקיטון בהכנסות לא תמיד מצביע על ירידה בערכו).

 

מאת עו"ד ומגשרת דלית יניב-מסר, מייסדת ובעלים, דלית יניב-מסר, משרד עו"ד