$
בארץ

נמלי ישראל: הרווח הנקי נחתך ביותר מ-50% ברבעון השני

עמד על כ-56 מיליון שקל; ההכנסות ירדו ב-3% ל-206 מיליון שקל, כאשר הוצאות האחזקה עלו ב-5% ל-96 מיליון שקל בשל פיתוח נמלי הים החדשים בחיפה ובאשדוד; החברה לא מייחסת השפעה מהותית לקורונה על תוצאותיה בשלב זה

ליאור גוטמן 18:5521.08.20
חברת נמלי ישראל סיימה את הרבעון השני של 2020 ברווח נקי של כ-56 מיליון שקל. מדובר בירידה של של יותר מ-50% ביחס לרווח הנקי שהושג ברבעון השני של 2019, שהסתכם אז בכ-115 מיליון שקל.  

 

 

נמלי ישראל, שמנוהלת על ידי שלמה ברימן, היא חברת ממשלתית שמפוקחת על ידי משרד התחבורה ותפקידה לפתח את נכסי הספנות והנמלים של המדינה.

 

 

נמל חיפה נמל חיפה צילום: אריאל ורהפטיג

 

סך הכנסות החברה מדמי תשתית, שימוש בציוד ונכסי מקרקעין הסתכמו בכ-206 מיליון שקל, ירידה של כ-3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הוצאות האחזקה וההפעלה הסתכמו בכ-96 מיליון שקל, עלייה של 5% ביחס לשנה שעברה - מקורם בהוצאות פיתוח נמלי הים החדשים בחיפה ובאשדוד. נתונים אלו, בשילוב עם זינוק של כ-40% בהוצאות ההנהלה (שהסתכמו בכ-24 מיליון שקל ברבעון המדווח), הובילו את חברת נמלי ישראל לרשום רווח תפעולי של כ-86 מיליון שקל, ירידה של כ-17% ביחס לרבעון המקביל אשתקד (כ-103 מיליון שקל).

 

הוצאות המימון נטו של החברה הסתכמו בכ-10 מיליון שקל, זאת לעומת הכנסות מימון בהיקף של כ-55 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. ההפרש, בסך 65 מיליון שקל, מקורו בעיקר בהעברת כספים: בשנה שעברה שעברה החזיקה חברת נמלי ישראל כספים בחשבונות ייעודיים שהתנהלו על שמה בנאמנות לטובת עובדים וגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית. בינואר 2020 הם הופקדו בקופה מרכזית, ולפיכך בשנה שעברה נזקפו לחברה הכנסות מימון שנעדרו ברבעון השני של 2020.

 

בהתייחס למשבר הקורונה, בחברה טוענים ש"בתקופת הדו"ח, לא אירעה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של החברה ועל מצב הנזילות שלה. החברה צופה כי משבר הקורונה עלול לגרום לירידה בהכנסות לשנת 2020 באחוזים בודדים שעלולים להשפיע על תוצאות הפעילות של החברה". במהלך הרבעון נולד חשש ש"על רקע התפשטות נגיף הקורונה, וכתוצאה מצפי להתייקרות אפיקים בנקאיים מסוימים, נטלה החברה בתקופת הדו"ח הלוואה מקווי האשראי שעמדו לרשותה בסך 500 מיליון שקל", אולם זו נפרעה זה מכבר במהלך הרבעון השלישי. עוד מדווחת החברה שאושרה לה רגולטורית הקמת שתי חברות בת, אחת לאזור נמלי הים באשדוד והשני לחיפה, שינהלו את מחלקות הים (טיפול רציפי ונתבים) בכל אזור.

x