בארץ

ברכבת חששו להימחק מהבורסה, והגישו הצעה לדחיית פירעון האג"ח בתשעה חודשים

מועד הפירעון האחרון של האג"ח שהנפיקה הרכבת ב-2015, הוא בספטמבר, ומאחר שגיוס ההון הנוסף שאמור היה להתבצע בשנה האחרונה לא בוצע - החברה היתה נמחקת מהבורסה; הפתרון: הארכה בתשעה חודשים של מועד הפירעון האחרון, והשלמת גיוס חוב נוסף על בסיס תשקיף מדף

ליאור גוטמן 22:5617.08.20
חברת רכבת ישראל מדוחת הערב כי הגישה הצעה למחזיקי האג"ח שלה לדחות בתשעה חודשים את מועד הפירעון האחרון של סדרות האג"ח שלה, כך שמועד התשלום בפועל יזוז מספטמבר הקרוב ליוני 2021.

 

רכבת ישראל השלימה ב-2015 גיוס חוב באמצעות הנפקת שתי סדרות אג"ח סחירות וזהות בהיקפן הכספי - כחצי מיליארד שקל כל אחת, כלומר סך גיוס חוב של כמיליארד שקל - ועם מח"מ (מחזור חיים ממוצע) של חמש שנים לכל סדרה. ההנפקה, שהפכה את החברה לראשונה בתולדותיה לגוף מדווח תוך חיזוק הממשל התאגידי שם, כללה סדרה שקלית וסדרה צמודת מדד. כאמור, מועד הפירעון האחרון תוכנן לספטמבר הקרוב עם כ-55 מיליון שקל לתשלום בסדרה השקלית וכ-73 מיליון שקל לתשלום בסדרה צמודת המדד.

 

ברכבת תכננו להשלים בשנה החולפת גיוס חוב חדש של כמיליארד שקל, אבל אז המערכת הפוליטית נכנסה למערבולת, שרי התחבורה והאוצר תפקדו כשרים בממשלת מעבר, ולא הייתה אפשרות טכנית לבצע שינויים מחייבים בהסכם ההפעלה של החברה מול המדינה. השורה התחתונה - גיוס החוב השני לא בוצע, ובמקביל מועד הפירעון האחרון של סדרות האג"ח המקוריות התקרב ועד למצב שאם הרכבת היתה מבצעת את התשלום האחרון בחודש הבא, היא היתה נמחקת מהבורסה.

 

 

רכבת ישראל רכבת ישראל צילום: רכבת ישראל

 

ברשות החברות בחנו את המצב והגיעו למסקנה שהם ייאלצו לבחור באחת משתי האפשרויות: או לתת לחברה להימחק מהמסחר, ואז לאתחל את גיוס החוב החדש עם גיבוש תשקיף מסודר, או לחלופין להציע למחזיקי האג"ח להאריך בתשעה חודשים את מועד הפירעון האחרון, ובינתיים להשלים גיוס חוב נוסף על בסיס תשקיף מדף. ברשות בחרו באפשרות השנייה, ורק כדי להשאיר את רכבת ישראל כחברה מדווחת.

 

לפיכך, מחזיקי האג"ח קיבלו הערב הצעה שלפיה הקרן של שתי סדרות האג"ח תיפרע בסוף יוני 2021, כאשר במהלך התקופה הנוספת יקבלו המשקיעים את הריבית הקיימת. החברה הצהירה שלא יחולו שינויים בתנאי איגרות החוב. בדיקת כלכליסט מעלה שמדובר בריבית שנתית של כ-1.24%, ואולם מאחר שמדובר בתשעה חודשי הארכה בלבד, הריבית בפועל תנוע סביב 1%, שתשולם בשלושה מועדים (ספטמבר 2020, מרץ ויוני 2021). עוד אומרים ברכבת שלצורך הבטחת תשלומי הקרן והריבית, היא הפקידה את התחייבותיה בקרן שמורה המשועבדת לנאמן.

x