$
בארץ

רכבת ישראל מסכמת רבעון: ירידה של 20% בנסיעות והקדמת תשלומים לספקים שלא גומרים את החודש

החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של כ-12 מיליון שקל, זאת לעומת רווח של כ-9.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עם זאת, השפעות הקורונה וצמצום הפעילות בתחבורה הציבורית זלגו לחברה כבר באמצע מרץ 2020, והחברה סיימה את הרבעון עם ירידה בהכנסות שהסתכמו בכ-606.5 מיליון שקל ועלייה בהוצאות התפעול, שהסתכמו בכ-610.3 מיליון שקל

ליאור גוטמן 13:2801.07.20
חברת רכבת ישראל פרסמה שלשום (ב) בשעות הלילה את הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת 2020. בדומה לשאר החברות במשק, גם ברכבת ביקשו לדחות בחודש את מועד פרסום הדו"חות, כך שהשפעת משבר הקורונה, לרבות הסגירה הכפויה של החברה בין אמצע מרץ לאמצע מאי, יקבלו ביטוי מלא רק בדו"ח הרבעון השני של 2020.

 

כך או כך, ברכבת סיכמו את הרבעון הראשון עם רווח נקי של כ-12 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של כ-9.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשקלול הכנסות מהפרשי אקטואריה (הפרשות לעובדים) הרווח הכולל מסתכם בכ-32.7 מיליון שקל, לעומת כ-5.4 מיליון שקל בתחילת 2019.

 

 

 

 

רכבת ישראל רכבת ישראל צילום: דוברות רכבת ישראל

 

אולם עיון בתוצאות ושורת ברווח הנקי עלולים לתעתע - השפעות הקורונה וצמצום הפעילות בתחבורה הציבורית זלגו לחברה כבר באמצע מרץ 2020, והחברה סיימה את הרבעון עם ירידה בהכנסות שהסתכמו בכ-606.5 מיליון שקל, (ירידה של כאחוז לעומת 2019), ועם עלייה בהוצאות התפעול, שהסתכמו בכ-610.3 מיליון שקל (עלייה של כ-3% לעומת 2019). שני הנתונים הללו הובילו את הרכבת לרשום הפסד גולמי של כ-3.5 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי של כ-22 מיליון שקל בתחילת 2019. אז מנין הרווח הנקי? הרכבת החליטה לבטל חלק מירידת הערך הצפויה של נכסי החברה, והפעולה הזו כשלעצמה תרמה לה יש מאין לסעיף "הכנסות אחרות" ובהיקף של כ-49 מיליון שקל, ובלעדי אותו ביטול ירידת ערך הרכבת הייתה מסיימת את הרבעון בהפסד, וזה עוד מבלי לתת ביטוי מלא לסגר שנכפה עליה.

 

הפעולה הזו לבדה הצליחה להעביר את החברה מהפסד לרווח תפעולי של כ-4.3 מיליון שקל (עלייה של כ-23% לעומת שנה שעברה), ובשילוב ירידה של כ-50% בהוצאות המימון נטו (2.4 מיליון שקל בתקופת הדיווח, עם ניצול הפרשי שערים), ודחיית תשלומי מיסים ע"ס 10 מיליון שקל, החברה כאמור יכולה להתהדר ברווח.

 

בצד הפחות חיובי נתוני הרכבת מעידים שכבר ברבעון הראשון נרשמה צניחה של 20% בנסיעות שמקורן בסגר משבר הקורונה. ברבעון הראשון נסעו בחברה כ-14 מיליון נסיעות, לעומת כ-18 מיליון נסיעות ברבעון הראשון של 2018. במקביל מדווחת הרכבת שברבעון הראשון של 2020 היא הובילה כ-2 מיליון טון, בדומה לתחילת 2019. הכנסות הרכבת מהובלת מטענים עמדו על כ-44.5 מיליון שקל, עלייה של כ-5% לעומת שנה שעברה, אולם בשקלול הוצאות התפעול שם מגזר המטענים ברבעון הסתכם בהפסד של כ-8 מיליון שקל, שמיוחס להפסקות תנועה יזומות לצורך עבודות תשתית ופיתוח לרבות זה הסבת רשת המסילות להנעה חשמלית עוד מגלה החברה שהיא צברה גרעון בהון החוזר ע"ס 168 מיליון שקל. בחברה מסבירים שהרכבת, כמו שאר החברות הממשלתיות, קיבלה הוראה להקדים תשלומי ספקים ע"ס 234 מיליון שקל, ובמקביל החברה הפסיקה לגבות שכירויות ועמלות מספקים ונותני שירותים (למשל מתחמי האוכל שנסגרו), מה שמוכיח שלפעמים החברות הממשלתיות נרתמות לסייע לעסקים במשבר מבלי שהספקים יצטרכו לחפש טובות במקומות אחרים רק כדי לגמור את החודש. עוד מדווחת החברה שהיא קיבלה הלוואת מדינה של כ-77 מיליון שקל למימון ההון החוזר.

 

 

x