$
בארץ

דו"ח התעסוקה ל-2030: מה צריך לעשות כדי לשפר את הפריון?

הוועדה לקידום תחום התעסוקה, בראשות פרופ' צבי אקשטיין, הגישה דו"ח מסכם לשר העבודה והרווחה, איציק שמולי. הוועדה ממליצה על כלים לשיפור הפריון באמצעות הקניית כישורים ושיפור ההון האנושי. בנוסף ליעדים הכמותיים, נקבעו לראשונה יעדים איכותיים, שנמדדים לפי שכר, לגילאי 25-39

אתי אפללו 12:5917.08.20

הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030 קובעת יעדים כמותיים לתעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה, וממליצה על כלים לשיפור הפריון באמצעות הקניית כישורים ושיפור ההון האנושי. הועדה, בראשותו של פרופ' צבי אקשטיין, הגישה את הדו"ח המסכם לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ איציק שמולי היום. הוועדה הוקמה באוגוסט 2017 והורכבה מבכירים מכלל המגזרים במשק ובכלל זה נציגים של מגוון משרדי ממשלה רלוונטיים, נציגי מעסיקים, נציגים של ארגוני עובדים ונציגי מגזר שלישי.

 

הממונה על זרוע העבודה מוטי אלישע ציין כי: "זרוע העבודה כבר התחילה ביישום נרחב של המלצות הוועדה, בעריכת רפורמה בהכשרות המקצועיות ובישום תוכנית לטובת תעסוקה איכותית ושילוב אוכלוסיות מודרות משוק העבודה".

 

יעדים שהציבה הוועדה לשיעור התעסוקה בגילאי 25-66 בשנת 2030 עומדים על כ-65%-70% לגברים חרדיים (לעומת 52.2% ב-2019), 53% לנשים ערביות (לעומת 37.4 ב-2019), 51% לאנשים עם מוגבלויות (לעומת 41.9% ב-2019), 81% לנשים חרדיות (לעומת 77.5%, ב-2019, 83% לגברים ערביים (לעומת 76.1% ב-2019), ו- 86% לנשים וגברים יהודים לא חרדיים – בדומה למצב ב-2019. 

נשים חרדיות. שיעור תעסוקה של 81% לנשים חרדיות ב-2030 נשים חרדיות. שיעור תעסוקה של 81% לנשים חרדיות ב-2030 צילום: גיא אסיאג

 

 

בנוסף ליעדים הכמותיים, נקבעו לראשונה יעדים איכותיים, שנמדדים לפי שכר, לגילאי 25-39. היעד לנשים חרדיות הוא עלייה של 3.3% בשכר החודשי הנומינלי בשנה, ולגברים ערביים עלייה של 3% בשנה בשכר זה.

 

 

פרופ' צבי אקשטיין פרופ' צבי אקשטיין צילום: אלדד רפאלי

 

בנוסף, הפחתת שיעור העובדים מתחת לשכר המינימום ל-5% מהעובדים, במקום 10% כיום, והעלאת שיעור התעסוקה בגילאי 67-74 בכ-10%.

 

הוועדה קבעה, כי אחת הדרכים להשיג את היעדים האלו הוא באמצעות הכשרות מקצועיות וטכנולוגיות על תיכוניות, שיובילו לשיפור הפריון והשכר של המועסקים בחציון התחתון.

 

קהלי היעד העיקריים של הרפורמה המוצעת הם מובטלים או דורשי עבודה מקרב החרדים והערבים אשר טרם נכנסו לשוק העבודה, צעירים הנכנסים לשוק העבודה ואינם פונים להשכלה אקדמית, ועובדים שהמקצוע בו הם עובדים נעלם.

 

להכשרות יהיה קריטריון איכות של 6% להכשרה בהיקף של מעל ל-400 שעות ו-4% להכשרה קצרה יותר, שהתשואה היא במונחי שכר, מול השכר הצפוי לבוגרים במידה ולא היו עוברים את ההכשרה. תוכניות הלימוד יעודכנו על פי ביקושי השוק ובשיתוף עם המעסיקים, ישולבו בהן התמחויות, יוצעו קורסים בתחומים חדשים שלא קיימים כיום, ויותאמו הכשרות לאוכלוסיות החרדית והערבית.

 

בנוסף הוועדה ממליצה כי זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים תשמש כגוף המתכלל את המידע הכולל לגבי שוק העבודה והפעילות בתחום התעסוקה, והקמת גוף לקביעת מדיניות מותאמת לצרכי השוק המשתנים באופן רציף. בכלל זה ביצוע במחקר למדידת האיכות, האפקטיביות והתשואה של תכניות תעסוקה והכשרה.

 

שר העבודה והרווחה איציק שמולי אמר נוכח פרסום דו"ח הועדה כי: ״המשבר הכלכלי החמור שפקד אותנו מעניק עוד יותר את אתגרי התעסוקה ולכן לצד אימוץ הדו"ח בהסתכלות לטווח הרחוק אנו מקדמים במקביל באופן מיידי את יישום התוכנית שהצגנו להכשרות המקצועיות, על בסיס עיקרון של שיתוף פעולה הדוק עם המגזר העסקי כדי להחזיר כמה שיותר מובטלים לשוק העבודה. הצבנו לעצמנו אתגרים גדולים ביעדי התעסוקה ואנו נחושים לעמוד בהם ולהביא את האזרחים לתעסוקה מלאה".

 

x