$
בארץ

התקנות אושרו: עד שלושה ברכב, אם אינם בני משפחה

קבינט הקורונה אישר תקנות המסדירות את ההגבלות עם פקיעת התקנות הקודמות מחרתיים. בשירות משלוחים, המשלוח יונח בסמוך לפתח בית מגורים, מחוצה לו. הגבלה גם על מסיבות בבתים פרטיים: עד עשרה במבנה. מופעים יתקיימו בכפוף לאישור מנכ"לי משרדי הבריאות והתרבות

שירות כלכליסט ואיתמר אייכנר, ynet 18:2909.08.20
קבינט הקורונה אישר הערב (א') תקנות המסדירות את ההגבלות על פעילות עסקים, מקומות עבודה, מקומות הפתוחים לציבור והתקהלויות, וכן את כללי ההתנהגות במרחב הציבורי בצל התפשטות נגיף הקורונה וכן עיגון הכללים הקיימים כיום עבור מקומות עבודה. בין היתר נקבע כי נהגים יוכלו להסיע רק שני נוסעים אם אינם בני משפחה. ההגבלה הזו כאמור אינה תקפה לאנשים מתא משפחתי אחד שימשיכו לנסוע כרגיל.

 

 

ההחלטה תיכנס לתוקפה עם פקיעת תוקפן של תקנות שעת החירום ביום שלישי, 11 באוגוסט.

 

התקנות שפורסמו על ידי משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות קובעות את ההסדרים הבאים:

 

∙ כללים במרחב הציבורי לעניין שמירת מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם.

 

∙ איסור התקהלות במרחב הפרטי, הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי של יותר מ-20 אנשים בשטח פתוח, ועד 10 אנשים במבנה.

 

∙ הגבלה על נסיעה ברכב פרטי, לעניין מספר הנוסעים - 2 נוסעים בנוסף לנהג, ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד נוסע נוסף על כל ספסל נוסף, למעט אנשים הגרים יחד.

 

 

מחסום משטרתי (ארכיון) מחסום משטרתי (ארכיון) צילום: חורחה נובומינסקי

 

 

∙ כללים החלים על מקום ציבורי או עסקי, בין היתר: הגשת הצהרה, הצבת מחיצה, שילוט, מינוי ממונה קורונה, תשאול ומדידת חום, סימון מקומות עמידה בתור, שמירת כללי היגיינה וחיטוי, אי-הכנסת אדם ללא מסכה וכו'.

 

∙ התפוסה המותרת במקום ציבורי ועסקי: אדם לכל 7 מ"ר או בהתאם להגבלת התקהלות (הגבוה מבין השניים). למעט: בית אוכל (20 בשטח סגור במבנה ועד 30 בחוץ), בית אוכל בבית מלון (עד 35% תפוסה לפי רישיון העסק), טיפול קבוצתי במסגרת רווחה – עד 15 איש, ובבריכה ובמקווה – בתוך מי הבריכה עד אדם לכל 6 מ"ר. כמו כן, מוטלת חובת הצבת שילוט לעניין מספר השוהים המותר במקום, וקביעה והפעלת מנגנון לוויסות השוהים.

 

∙ תנאים נוספים (בנוסף לתנאים הכלליים של מקום הפתוח לציבור ועסק) – לקניון ולשוק, ובכלל זה מניעת אכילה במתחם מזון משותף.

 

 

גרנד קניון בב"ש גרנד קניון בב"ש צילום: חיים הורנשטיין

 

 

∙ קביעה כי בשירות משלוחים המשלוח יונח בסמוך לפתח בית מגורים, מחוץ לו.

 

∙ מתן סמכות לראש השירות או רופא מחוזי במשרד הבריאות, במקרה בו התגלה כי היה חולה קורונה במקום ציבורי או עסקי, להורות על סגירת המקום או חלקו לתקופה הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף או עריכת חקירה אפידמיולוגית, לפרק הזמן הקבוע בתקנה זו. קיימת בתקנות אפשרות להשיג על קביעה זו.

 

∙ איסור גורף על הפעלה של: דיסקוטק, בר ופאב, אולם או גן לשמחות ולאירועים וכן: פארק מים, פארק שעשועים ולונה פארק - לרבות אלה המצויים במבנה, בריכת זרמים (ג'קוזי) שהיא עסק טעון רישוי ומקום לעריכת ירידים.

 

∙ הגבלה על קיום אירוע מהסוגים המפורטים, שמספר המשתתפים בהם עולה על המותר בהתאם לאיסור התקהלות. ובכלל זה: כנס, מסיבה, פסטיבל, טיול מאורגן וכו', בין אם התקהלות זו מתקיימת במרחב הפרטי והציבורי, ובין אם היא מתקיימת בתוך מקום הפתוח לציבור או בבית עסק.

 

∙ פתיחת בריכות לפעוטות.

 

התקנות החדשות מאפשרות בין היתר קיום מופעי תרבות בהתאם להגבלות על מספר המשתתפים בהתקהלויות. מנכ"ל משרד הבריאות, בהתייעצות עם מנכ"ל משרד התרבות, רשאי לאשר למוסד תרבות לקיים מופעים בתנאים אחרים עליהם יחליט.

 

בהתאם לחוק, תקנות שהותקנו לפי החוק יוגשו לוועדה של הכנסת והכנסת תהיה רשאית לאשר את התקנות כולן או חלקן, או לא לאשרן או לשנות את תקופת תוקפן בתוך 24 שעות. ככל שלא התקבלה החלטה בפרק הזמן הזה – יתפרסמו התקנות וייכנסו לתוקף עם פרסומן (בתום 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה), והוועדה בכנסת תקיים דיון בתקנות ותחליט אם לאשרן כאמור לעיל, בתוך 14 יום – בנוגע להגבלות החלות על המרחב הפרטי והציבורי, או בתוך 28 יום – בנוגע להגבלות על פעילותם של עסקים ומקומות הפתוחים לציבור.

x