Dun
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

חלוקה כפויה של רווחים צבורים

מה הם התנאים המאפשרים לרשויות המס לכפות על חברה בע"מ לחלק את הרווחים שלה? כיצד התיקון של סעיף 77 בפקודת מס הכנסה ישפיע על החברות והאם החלוקה תתבצע על רווחי החברה באופן רטרואקטיבי? וכיצד בתי המשפט מתייחסים או יתייחסו לסוגיה מורכבת זאת? עו"ד ורו"ח ענת אנגל טנא, שותפה בכירה במשרד 'אלתר עורכי דין', בפודקאסט המפרט באילו תנאים יותר לרשויות המס לנסות ולכפות חלוקת רווחים צבורים

מוגש מטעם DUN'S 100 08:5127.07.20