$
בארץ

הישראלים פסימיים: מדד אמון הצרכנים עומד על שיעור שלילי של 28%

כך עולה מנתוני הלמ"ס למחצית הראשונה של חודש יולי, לאחר שבחודש יוני עמד המדד על 23%-. בחודש אפריל האחרון היה המדד בשפל של כל הזמנים בשיעור של 31%-, אולם במאי, עם ההקלות על המשק, הוא עלה לשיעור של 14%-. הירידה במדד מגיעה בצל העלייה בתחלואה והחזרת חלק מההגבלות

אתי אפללו 13:3322.07.20

הישראלים שוב פסימיים לגבי המצב הכלכלי: הגל השני שמגיע בימי הקיץ, החל"ת ההמוני, סגירות העסקים והמחאה, מביאים עימם פסימיות של האזרחים באשר למצב הכלכלי במדינה, ולמצבם הכלכלי במשק הבית - כך עולה מסקר אמון הצרכנים למחצית הראשונה של יולי, שמפרסמת היום (ד') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). אמון הצרכנים בכלכלה במחצית הראשונה של חודש יולי ממשיך לצנוח ועומד על 28%-, כאשר ביוני הוא עמד על שיעור שלילי של 23%.

 

מחאה בכיכר רבין, לפני כשבוע וחצי מחאה בכיכר רבין, לפני כשבוע וחצי צילום: אי פי איי

 

מדד זה בוחן הן את הציפיות של הציבור לשינוי במצב במדינה, והן את השינוי והציפיות לשינוי עתידי במצבם במשק הבית, ונערך לפי הגדרות ה-OECD. הירידה במדד מצביעה גם על הרעה בפועל של המצב, אך גם ובעיקר על הפסימיות בקרב הציבור בנוגע למצב הכלכלי הכללי, ובנוגע למצבם העתידי. בחודש אפריל האחרון היה המדד בשפל של כל הזמנים בשיעור שלילי של 31%, אולם במאי, עם ההקלות על המשק, הוא עלה לשיעור של 14%-.

 

סקר אמון הצרכנים מתבצע מדי חודש בקרב בני 21 ומעלה ואוסף מידע על הערכות הצרכנים באשר לשינויים הצפויים במצב הכלכלי. ככל שערך המדד נמוך יותר, הדבר מעיד על פסימיות רבה יותר בציבור, וככל שהוא גבוה יותר - על אופטימיות רבה יותר. המשמעות של השיעור שלילי הוא ההפרש בין שיעור הנשאלים שענו כי המצב הכלכלי שלהם ושל המשק ישתפר בעתיד, לבין אותו שיעור מבין הנשאלים שענו את התשובה ההפוכה.

 

ירידה גם בצפי לשינוי כלכלי במדינה

 

אם נבדוק את ציפיות לשינוי הכלכלי במדינה בשנה הקרובה, אמון הצרכנים עומד על 40%-, לאחר שבחודש יוני כולו הוא ירד ל-34%-, ובמאי הוא עמד על 13%-.

 

ביחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומד על 14%-, לאחר שבחודש יוני כולו הוא עמד על 6%-, במאי בו הציבור חש שהקורונה מאחרינו נתון הוא עלה ל-5%. אולם, עם התפרצות הגל השני ועם ההוצאה המחודשת של העובדים לחל"ת והחולשה בשוק העבודה, הציבור נותר פסימי ביחס למצבו הצפוי גם בשנה הקרובה.

 

בדיקה באשר לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה מביאה אותנו לשיעור של שלילי של 38%, לאחר שבחודש יוני כולו הוא עמד על 28%-, ובמאי הוא עמד על 32%- במאי.

 

בדיקה של השינוי בפועל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה מראה שיפור יחסי קל בתחילת יולי, והוא עומד על 21%-, לאחר שבחודש יוני כולו הוא עמד על 23%-, ובמאי 17%-.

x