$
בארץ

אספקת המים לשומרון: ביקוש גבוה לצד התרוקנות בארות, תשתיות מוזנחות ותעריף יקר

כך לפי דו"ח מבקר המדינה למחצית השניה של 2019. לפי הדו"ח, עד ל-2018 במרבית יישובי השומרון חלו הפסקות רבות בזרימת מים. הסיבות לכך הן תשתיות רעועות ועלייה ניכרת בצריכת מים בשל הגידול באוכלוסיה, שעוד צפוי לעלות ב-42% עד סוף העשור; רשות המים: "הניסיונות להקמת חברה אזורית למים לא צלחו בשל התנגדות הרשויות המקומיות"

ליאור גוטמן 11:0114.07.20
במחצית השניה של 2019 בדק מבקר המדינה מתניהו אנגלמן סוגיות במשק המים בעיקר בארבע מועצות מקומיות בשומרון: אורנית, אלפי מנשה, אלקנה וקדומים. בדיקות השלמה נעשו ברשות הממשלתית למים ולביוב, בחברת “מקורות - חברת מים בע”מ” ובתאגיד יובלים.

 

 

לפי מבקר המדינה באזור השומרון הוקם תאגיד יובלים עליו אחראים מועצה אזורית שומרון ועיריית אריאל. שש הרשויות המקומיות האחרות בשומרון מספקות בעצמן שירותי מים וביוב לתושביהן.

מים מים צילום: גטי אימג'ס

  

עיקרי הממצאים של המבקר הם שעד שנת 2018 אירעו במרבית היישובים בשומרון הפסקות רבות באספקת מים, בעיקר בחודשי הקיץ החמים. "במרבית היישובים בשומרון אירעו בשנים האחרונות הפסקות רבות באספקת המים מכמה סיבות, העיקריות שבהן - תשתיות שלא טופלו בעשרות השנים האחרונות ועלייה ניכרת בצריכת המים, מפאת הגידול במספר התושבים שלא לווה בגידול מקביל במקורות המים", אומרים שם.

 

מדובר בכ-463 אלף תושבים, כולל פלסטינאים, שצורכים כ-150 מיליון קוב בשנה עם גידול חזוי של כ-42% עד סוף העשור. עוד נכתב בדו"ח כי "התרוקנות בארות המים באזור השומרון ברבות השנים, אי-טיפול מתמשך בתשתיות, גידול ניכר בצריכת וגניבת מים, שטופלה בשנה זו".

 

הרשויות המקומיות "אינן מאוגדות בתאגיד מים" והתושבים משלמים יותר

 

עוד נמצא שהרשויות המקומיות בשומרון, למעט שתיים מהן, "אינן מאוגדות בתאגיד מים. התעריף למ”ק מים שמשלמות שש רשויות בשומרון שלא התאגדו גבוה מהתעריף למ”ק מים שמשלמות שתי רשויות אחרות", כאשר במקביל המועצות המקומיות אורנית ואלפי מנשה לא השלימו הכנת תוכניות אב לאספקת מים ליישוביהן. המועצות המקומיות קדומים ואלקנה אומנם הכינו, אך לא עדכנו אותן על אף ששיעורי הפחת שם הגיעו לעד 24%, לעומת כ-13% בממוצע הארצי". הנזק מהנושא נאמד בעד 800 אלף שקל בשנה.

 

ומה לגבי הטבות תשלום? המבקר מצא ששיעור מקבלי ההטבה של תשלום מים מופחת בשלוש רשויות מקומיות הסתכם בפחות מ-50% במהלך 2019, לעומת כ-83% ברמה הארצית. בצד היותר חיובי נמצא ש"איכות המים שסיפקו תאגיד יובלים בשומרון ושש הרשויות המקומיות האחרות בשומרון לתושביהן באמצעות מקורות הייתה תקינה, ובבדיקת משרד הבריאות לא נמצאו ליקויים באיכות מי השתייה". עוד הגלה לחיוב שתאגיד יובלים בשומרון פרסם באתר המרשתת ידע בדבר איכות המים ומחירם וכן איפשר לתושבי אריאל וקרני שומרון להגיש תלונות על תקלות באספקת מים

 

מחברת מקורות מנמסר בתגובה: "מקורות מקדמת את תוכנית האב לפיתוח תשתיות המים ביהודה ושומרון, לחיזוק איתנות ואמינות אספקת המים לטווח הארוך, בהתאם לביקושי המים הגוברים של ההתיישבות החקלאית באזור.

 

"בד בבד חברת מקורות מדגישה את אחד הנושאים המרכזיים של משק המים לשנים הבאות הינו חיבור אזורים מנותקים למערכת המים הארצית על מנת לאפשר אספקת מים אמינה בכל הארץ, תפעול מיטבי של כלל מקורות המים וצמצום ההשפעה של שנות בצורת על אזורים מנותקים.

 

"תוכנית האב לפיתוח ביו"ש כוללת את שדרוגם של שלושה מפעלי מים באזור, אשר יאפשרו אספקת מים סדירה ואמינה לטווח ארוך, הן ליישובים היהודיים והן ליישובי הרשות הפלשתינית: 'ציר חוצה שומרון', 'גב ההר הצפוני' ו'גב ההר הדרומי'.

 

"במקביל לקידום תוכנית האב לטווח הארוך תגברה 'מקורות' בשנים האחרונות את כמויות המים ליישובי יו"ש באמצעות הובלת פתרונות מים לטווח הקצר והבינוני. הגדילה את כמויות המים ביהודה ושומרון באמצעות ביצוע קידוחים נוספים בגזרות השונות, תגברה קווי אספקה לאורך ריכוזי התיישבות וחיברה את צפון ים המלח למערכת המים הארצית.

 

מרשות המים נמסר כי "רשות המים משקיעה מאמצים רבים בקידום תכנית פיתוח משק המים באזור יו"ש, בין השאר באמצעות חברת מקורות. לא נרשמו שום עיכובים מצד רשות המים בתוכניות שגם קיבלו כבר אישור מגורמי הביטחון לביצוע. רשות המים רואה חשיבות רבה בצמצום מספר ספקי המים באמצעות כניסתם לתאגידי המים והביוב של הרשויות המקומיות שטרם התאגדו ובכך לייעל את משק המים, ופועלת מול הרשויות המקומיות לקידום מטרה זו.

 

"לצערנו, הניסיונות שבוצעו במרוצת השנים לקדם הקמת חברה אזורית למים וביוב באזור יו"ש לא צלחו בשל התנגדות הרשויות המקומיות באיו"ש שנכון להיום, אינן מחויבות להתאגד כיתר הרשויות המקומיות בתחומי הקו הירוק. בכך למעשה מונעות אותן רשויות את האפשרות לקבל סיוע מהמדינה לקידום תשתיות שניתן רק באמצעות תאגידי המים והביוב.

 

"אנו בוחנים בימים אלו יחד עם משרד המשפטים והאוצר אפשרויות נוספות לקידום מהלך התאגוד באיו"ש, דבר אשר יוביל לשיפור וייעול השירות באזור".

x