$
בארץ

התאחדות האיכרים ליועמ"ש: עצור את המחטף לשינוי מבני ברשות המים

ההתאחדות מציינת כי המדינה מתכוונת במסגרת חוק ההסדרים לבצע רפורמה מהירה ברשות המים ולהשוות את המבנה הארגוני שלה לזה של רשות החשמל. בין היתר יבוטלו ללא דיון ציבורי מעמדה וסמכותיה של רשות המים לנהל את משק המים. התאחדות האיכרים מזהירה כי המהלך עלול לפגוע במשק המים, בחקלאים במפיקים הפרטיים ובצרכניהם

ליאור גוטמן 11:4013.07.20

התאחדות האיכרים בישראל, שלחה מכתב בהול למשנה ליועץ המשפטי לממשלה מאיר לוין, עם בקשה להקפיא כל שינוי מבני שמתוכנן ברגולטור שמופקד על תחום המים - רשות המים.

 

על פי המידע שהגיע לידי התאחדות האיכרים, המדינה מתכוונת לבצע רפורמה ברשות המים ולהשוות את המבנה הארגוני שלה לזה של רשות החשמל. מדובר בהפיכת הרגולטור שהיה עצמאי יחסית בפעולותיו לגוף שכפוף למשרד המים, כאשר קביעת תעריפי המים תשאר אוטונומית ונטולת פיקוח פרלמנטרי.

 

דובי אמיתי נשיא התאחדות האיכרים. "שינוי מבני מקיף ודרמטי במבנה רשות המים וסמכויותיה" דובי אמיתי נשיא התאחדות האיכרים. "שינוי מבני מקיף ודרמטי במבנה רשות המים וסמכויותיה" צילום: יאיר שגיא

כוונת המדינה לבצע שינוי מבני ברשות המים אינה חדשה  אבל לפי התאחדות האיכרים, בראשה עומד דובי אמיתי המכהן כנשיא ההתאחדות, המהלך על סף השלמה במסגרת חוק ההסדרים, עד לרמה של "שינוי מבני מקיף ודרמטי במבנה רשות המים וסמכויותיה".

 

המכתב שנשלח באמצעות משרד ערכי הדין הרצוג פוקס נאמן נשלח במקור לפני מספר ימים לאחר חשש שהחוק יעלה לאישור אתמול (א'), מה שבפועל לא קרה. עם זאת גורמים במשק המים מאשרים כי המדינה תקדם את המהלך עוד השבוע.

 

הטענה העיקרית של התאחדות האיכרים היא שהשינוי כולל "את ביטול מעמדה הרגולטורי של רשות המים כרשות המוסמכת לנהל ולאסדר את משק המים, ובכלל זה לקבוע את תוכניות הפיתוח של מפיקי המים, ואת תעריפי המים". כאשר הרשות תהפוך ל"גורם מייעץ גרידא, סמכויות ההחלטה צפויות לעבור לידי הדרג הפוליטי, על כל ההשלכות הקשות שעלולות לנבוע מכך, ואשר בגינן הוקמה מלכתחילה רשות המים כרשות מאסדרת ממשלתית-מקצועית".

 

לתפיסת ההתאחדות, עצם המהלך הוא חריג, בוודאי כשהוא מבוצע "בהיעדר דיון ציבורי, מבלי להפיץ טיוטה להערות הגורמים הנוגעים בדבר, ומבלי להביא בחשבון את הנזקים העצומים שעלולים להיגרם בעטיו למשק המים בכלל ולמשק המים לחקלאות בפרט, ובכלל זה למפיקים הפרטיים ולצרכניהם".

 

המסקנה שבהתאחדות האיכרים מגיעים אליה היא ש"קידום שינוי מבני מעין זה יש להכפיף להליך סדור של הכנת תזכיר הצעת חוק והעברתו לעיון הנוגעים בדבר מבעוד מועד, ולא במסגרת חוק ההסדרים במחטף של ממש, מבלי שהשלכותיו ייבחנו לעומקן".

 

עוד נמסר מההתאחדות כי לשינוי אין כל קשר למשבר הקורונה או לתקציב המדינה המתגבש, והם מבקשים "להנחות את הגורמים המוסמכים בממשלה שלא לכלול את השינוי המבני ברשות המים במסגרת הצעת חוק ההסדרים, ושלא לקדמו בטרם תתקיימנה עבודת מטה והפצת תזכיר הצעת חוק להערות הציבור כמקובל".

 

טרם נמסרה תגובה ממשרד המשפטים.

x