$
Duns דעות
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

מתי עסק הופך להיות עסק משפחתי ומהן ההשלכות המשפטיות לכך?

האם העסק שלכם הינו הלכה למעשה עסק משפחתי? כיצד ניתן להבטיח כי פעילות העסק בפועל תשקף נכונה את המצב המשפחתי?

אירית רייכמן 16:3129.06.20

מוגש מטעם DUN'S 100

 

האם העסק אשר אותו הנכם מנהלים או שותפים בו הינו הלכה למעשה עסק משפחתי? ככל שכן, האם הנכם מודעים להשלכות המשפטיות של כך וכיצד עליכם להבטיח כי מצב הדברים בפועל ישקף נכונה את המצב המשפטי המשפחתי?

 

אנשי עסקים רבים אינם מודעים לכך כי ייתכן מאוד והעסק אותו הם מנהלים ומשקיעים בו את כל זמנם והונם הינו עסק משפחתי על כל ההשלכות הכרוכות בכך. אם כך, מתי עסק הופך להיות עסק משפחתי? כידוע, העיקרון הכללי של הלכת השיתוף וחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973 קובע שיתוף בכלל המשאבים שנצברו למי מהצדדים במהלך מערכת היחסים. יש להחריג זאת כמובן לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

 

ייתכן מאוד כי בעל עסק המחזיק במלוא מניות החברה, בפועל, מחצית ממניות החברה שייכות לבת זוגו, גם אם מניותיה אינן רשומות בפועל על שמה ברשם החברות, זאת בהנחה ולא ערך הסכם ממון הקובע הפרדה רכושית ביניהם.

 

במצב דברים כאמור, המשמעות כי לשני בני הזוג חלקים שווים בעסק אשר הופך להיות עסק משפחתי. לעובדה זו יכולה להשפיע השפעה מכרעת על התנהלות העסק.

 

ובמה דברים אמורים? כך למשל, במקרה של מחלוקות בין בני הזוג, יכול מי מהצדדים, אשר אינו בהכרח מעורב ופעיל בניהול העסק, להשפיע באופן מכריע על תפקודו של העסק כגון בדרישה לפירוק שיתוף של העסק ו/או בדרישה לקבלת רווחים ו/או שותפות בהחלטות של העסק.

  

עו"ד אירית רייכמן עו"ד אירית רייכמן צילום: דבורה אורבך

 

השלכה נוספת שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות, הינה במצב בו בעל העסק מעוניין לתכנן את העברת המניות בחברה לאחר אריכות ימים. במקרה כאמור, יש לבחון את הוראות תקנון החברה ולוודא כי הן אכן תואמות את רצונו של בעל העסק בצוואתו. כאן לרוב נכנסים למשוואה יתר בני המשפחה, ילדים, אחים וכו' אשר לכולם יש ציפייה באשר להתנהלות העסק לאחר אריכות ימים של הבעלים.

 

לסיכום, מערכת היחסים המשפחתית הינה לרוב מערכת היחסים המשמעותית והחשובה ביותר. יש לתת את מלוא תשומת הלב, המחשבה וההשקעה, במקביל לפעילות העסקית, לשמירה על המרקם המשפחתי הרגיש ולהסדיר באמצעות מכשירים משפטיים נכונים את האופן שבו המשפחה והעסק ייהנו עוד המון שנים, האחד עם השני והאחד לצד השני.

* אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או לשמש תחליף לייעוץ משפטי.

 

** כותבת המאמר אירית רייכמן, עו"ד, מגשרת ונוטריון. מייסדת אירית רייכמן ושות' – משרד עורכי דין, המתמחה בדיני משפחה, ירושה ועסקים משפחתיים והמדורג מס' שנים ברציפות כמשרד מוביל בתחום דיני המשפחה והירושה על ידי דירוג דנס 100.